IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-10 22:48
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)30
  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole728312393612572330
Volume22244391660
Total7503368327785

Vizualizări   1278Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

Жанр симфонии в творчестве  композитора Виктора Симонова

10-19

CZU: 785.11(470)

Cocearova Galina

Стихира Павла Ривилиса. Особенности оркестровки

19-23

CZU: 783.1(478)+783.1:781.632

Pîslari Snejana

Organizarea intonaţională în concertul pentru vioară şi orchestră Momente de Ghenadie Ciobanu

24-30

CZU: 785.6.02:780.614.332(478)+785.6.02:780.614.332:781.62

Ciobanu Ghenadie

Влияние тенденции камернизации на жанр концерта для фортепиано с оркестром в творчестве композиторов Республики Молдова

30-35

CZU: 785.6.02:780.616.432(478)

Vardanean Aliona-Olga

Претворение национальных традиций Молдовы в концерте для ная и симфонического оркестра Теодора Згуряну

35-38

CZU: 785.6.02:780.641.1(478)

Muzica Tatiana

Abordarea contemporană a colindei în piesa pentru orchestra de coarde Рождественская ночь (Noapte de Crăciun) de V. Ciolac

39-43

CZU: 783.1(478)+398.88

Gîrbu Ecaterina

Музыкальная трактовка поэтического источника  в рэп-поэме из вокально-симфонического цикла  для баритона с оркестром Après une Lecture Г. Чобану

44-51

CZU: 784.087.613.2:82-1

Ciobanu-Suhomlin Irina

Cvartetul nr.1 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga între vechi și nou

52-60

CZU: 785.74(478)

Chiciuc Natalia

В. Беляев. Cтрунный квартет Nr 1: высотная организация и ее влияние на драматургию сочинения

60-65

CZU: 785.74(478)

Belîh Margarita

Sinteză asupra piesei folk pentru nai, flaut, clarinet, percuție și pian de Sergiu Roșca

66-71

CZU: 785.7(478)

Roşca Sergiu

Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creația componistică autohtonă

71-76

CZU: 780.8:[780.646.1.087.2:780.616.432](478)

Cârstea Sergiu , Melnic Victoria

Раннее органное творчество Дмитрия Киценко

77-88

CZU: 780.8:780.649(478)

Berezovicova Tatiana , Strezev Mihail

Особенности музыкального языка, композиции и драматургии в сочинении С. Пысларь Les Cantilènes для фортепиано

88-95

CZU: 784.087.612.2:82-1

Cabacov Dumitru , Ţîrcunova Svetlana

Ciclurile de miniaturi pentru pian  în creaţia lui Solomon Lobel

96-100

CZU: 780.8:780.616.432.083.6(478)

Roman Ruslana

Особенности музыкального языка и фактуры в Концертном Вальсе для двух фортепиано Олега Негруцы

100-105

CZU: 785.72:780.616.432.085.21(478)

Mamalîga Marina

Уникальный памятник музыкального искусства Бессарабии: литургия Св. Иоанна Златоуста Вячеслава Булычева (предварительное описание)

106-112

CZU: 783.21(470)+783.8(470)+784.1(470)

Balaban Larisa , Ciobanu-Suhomlin Irina

Creațiile originale de autor — imnele heruvice din ciclul liturgic Imnele Sfintei Liturghii de Mihail Berezovschi — particularități componistice și de dramaturgie

113-117

CZU: 783.21(478)+783.8(478)

Barbanoi(Gajim) Hristina

Особенности воплощения героико-патриотической тематики в кантате В. Загорского Под знаменем побед

117-124

CZU: 784.5(478)

Cuzneţova Nadejda

О поэтической основе вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

124-129

CZU: 784.087.612.2.04:82-1

Conunova Elena , Ţîrcunova Svetlana

Старопровансальские баллаты для скрипки и голоса С. Пысларь: особенности формообразования

129-135

CZU: 784.3.087.612:780.614.332.087.4

Coadă Tatiana

Определение фольклора на основе синхронного и диахронного подходов

136-140

CZU: 781.7

Mironenko Iaroslav

Spaţiul şi timpul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiţionale — valoare și conţinuturi

140-144

CZU: 781.7+781.22

Badrajan Svetlana

Tipuri melodice în cântecul ritual de nuntă

144-150

CZU: 784.4(498.6)

Cristescu Constanţa

Particularități stilistice şi interpretative în repertoriul folcloric al lăutarului violonist Alexandru Bidirel

150-160

CZU: 780.8:780.614.31.071.2(498.6)+780.8:780.614.31:781.68

Slabari Nicolae , Cotos Mihai

Aportul violonistului Dumitru Blajinu la păstrarea și valorificarea culturii muzicale tradiționale

160-163

CZU: 780.8:780.614.31.071.2(478)

Grib Vitalie

О проявлении национального в музыке

164-170

CZU: 781.7

Zenkin Konstantin

Болевые точки современного музыковедческого образования в Республике Молдова

170-174

CZU: 78.072.2(478)+378:78(478)+378.09

Mironenco Elena

Фортепианная школа А.Л. Соковнина. Елена Решетниченко — штрихи к творческому портрету

174-179

CZU: 780.8:780.616.432.071.2(478)

Melnic Tamara

Creația vocală a compozitorilor din Republica Moldova în practica interpretativă internațională de concert

179-181

CZU: 784(478)+784.091

Tanasiiciuc Natalia

М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1931–1941)

181-187

CZU: 782.1.071.2(478)+78.071.1(430)

Pilipeţchii Serghei

М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1942–1949)

187-194

CZU: 782.1.071.2(478)+78.071.1(430)

Pilipeţchii Serghei