IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-06 20:04
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982818715391693
Volume21222961546
Total7193041676937

Vizualizări   1585Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова9-15

CZU: 78.071.1(478)

Мироненко Елена
Содержательные аспекты современных сочинений мемориальной тематики: опыт композиторов Республики Молдова16-22

CZU: 78.04:78.071.1(478)

Сиганова Ольга
Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне23-30

CZU: 782.03:792.54

Чобану-Сухомлин Ирина
О некоторых особенностях оркестровой технологии в унисонах Павла Ривилиса31-38

CZU: 785/788:781.22

Пысларь Снежана
Quatre tableaux pour orchestre à cordes Бориса Дубоссарского: музыкальный экфрасис или индивидуальное художественное послание 38-44

CZU: 78.071.1:785.7(478)

Кочарова Галина
Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic45-56

CZU: 785.083.1

Berezovicova Tatiana
Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga56-66

CZU: 78.082.2:[786.2+787.1]

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Трио A-Dur для фортепиано, скрипки и виолончели Константина Романова: особенности композиции, драматургии и музыкального языка67-73

CZU: 785.73:[786.2+787.1+787.3]

Циркунова Светлана , Козлова Надежда
Principii compoziţionale în sonata pentru vioară şi pian nr.2 de Gheorghe Neaga74-84

CZU: 78.082.2:[786.2+787.1]

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
А. Тимофеев – З. Ткач: диалог в жанре фортепианной сонаты Galina Cocearova85-93

CZU: 786.2.082.2

Кочарова Галина
Фортепианные миниатюры Владимира Беляева93-102

CZU: 78.071.1:786.2.03

Мамалыга Виктория

Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Kишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть I)

102-110

CZU: [785.7:786.2]:78.071(478-21)

Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Хоровые миниатюры а cappella З. Ткач позднего периода творчества: черты стиля (часть II)111-119

CZU: [78.071.2+78.087.68]:784

Белых Маргарита
Кантата в творчестве композиторов Республики Молдова как объект изучения в национальном музыковедении120-126

CZU: 781.5:78.071.2(478)

Кузнецова Надежда
О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака127-140

CZU: 783.29

Циркунова Светлана
Молитва в камерном творчестве Д. Киценко (на примере сочинений Mariengebet и Ave Maria)140-145

CZU: 783.1

Озаренская Наталья
Литургия №1 С. Бузилэ как образец авторской трактовки канонической формы145-151

CZU: 783.23.087.68

Балабан Лариса
Tematica mariologică reflectată în creaţia Ave Maria de V. Ciolac151-158

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Valorificarea melodiei psaltice originale în rugăciunea liturgică Doamne strigat-am în glasul al 6-lea din imnele vecerniei şi utreniei de Mihail Berezovschi158-163

CZU: 783.2:78.071.2(478)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Фортепианные произведения молдавских композиторов в исполнении Александра Палея164-170

CZU: 786.2:78.071.2(478)

Reaboşapca Ludmila
Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)170-177

CZU: 781.6:786.2(478)(091)

Gupalova Elena
Исследование творчества композиторов Республики Молдова в контексте научно-методической деятельности кафедры общего фортепиано Академии музыки, театра и изобразительных искусств 50–60-х годов ХХ века (по материалам Национального Архива Республики Молдова)177-183

CZU: 78.071.2:781.6(478)

Мельник Тамара
Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Молдове (40-е годы XX века – нач. XXI века)183-187

CZU: 78.087.681(478)(091)

Шимбарёва Анна
File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică188-191

CZU: [784.4+398.8](478)(091)

Badrajan Svetlana
Trecut şi prezent în muzica formaţiei The Other Europeans192-195

CZU: 784.4+398.8

Bunea Diana
Interferenţe poetico-muzicale ale cântecului de leagăn cu alte categorii folclorice196-199

CZU: [784.67+398.831](478)

Tonu Elena
La o aniversare: dedicaţie profesorului universitar Elena Mironenco200-200

CZU: 78.072(478)(092)

Воплощенная мечта (диалог с Е.С. Мироненко)201-211

CZU: 78.07(478)

Музыка Татьяна
Новое слово о творчестве композиторов Республики Молдова211-214

CZU: 78.071.1(478)

Кочарова Галина
Обладательница музыкального оптимизма216-216

CZU: 78.072(478)(092)

Беляев Владимир
Конгломерат активности, позитива и профессионализма215-216

CZU: 78.072(478)(092)

Мельник Виктория
Человек-вулкан216-217

CZU: 78.071.1(478)(092)

Мустя Георгий
Энерджайзер вулканической природы217-219

CZU: 78.071.2(478)(092)

Махович Юрий
Штрихи к портрету 219-220

CZU: 78.071.2(478)(092)

Чобану Геннадий
Лучик добра, света и радости220-221

CZU: 78.071.2(478)(092)

Шейкан Валерия
Целеустремленность и трудолюбие, помноженные на неутомимую энергию, призвание и артистизм221-223

CZU: 78.071.2(478)(092)

Чобану-Сухомлин Ирина
Научные работы, защищенные под руководством Е. Мироненко223-225
Список научных и научно-методических публикаций Е. Мироненко225-228
Fotografii229-235