IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-21 23:07
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole489991852877484
Volume158434676
Total5041076193553

Vizualizări   863Descărcări   84

Conţinutul numărului de revistă

The music of the past in the present 6-9

CZU: 78.03

Svyrydenko Natalya
Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы 10-15

CZU: 785.6:786.2

Кочарова Галина
Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective 15-20

CZU: 784.4.087.68sec."XIX"

Moraru Emilia
Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины ХІХ века 20-25

CZU: 792.54(450)sec."XIX"

Бацак Константин
Eurovision song contest: history and contemporaneity 25-29

CZU: 78.09(100+478)

Tcacenco Victoria
Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix 29-33

CZU: 78.03

Rojnoveanu Angela
Activitatea lui M. Berezovschi reflectată оn documentele arhivei naţionale din perioada României Mari (II) 33-39

CZU: 783(478)(092)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Особенности музыкального языка и драматургии Stabat Mater В. Чолака 39-43

CZU: 783.071.1(478)(092)

Самбриш Елена
Metodele de abordare a secvenţei medievale Dies Irae – o mostră de imnografie creștină, în requiem de V. Ciolac 43-48

CZU: 783.6

Gîrbu Ecaterina
Reflecții asupra tratării muzical-scenice a chipului liubașei în opera Mireasa Țarului de N. Rimski-Korsakov 48-52

CZU: 792.54

Busuioc Tatiana, Badrajan Svetlana
Miniaturile instrumentale ale compozitorului Gheorghe Neaga: între vechi și nou 52-56

CZU: 785.071.1(478)Gh.Neaga

Chiciuc Natalia
Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru 57-60

CZU: [786.2+788.8].082.2(478)

Taran Vladimir
Boris Dubosarschi. Cvartetul de coarde nr. 4: probleme de interpretare 61-66

CZU: 785.74:787(478)

Ureche Alexandru
Камерно-инструментальное творчество В. П. Власова (на примере анализа „Концертного триптиха на тему картины Иеронима Босха Страшный суд”) 66-73

CZU: [785.7+786/789](477)

Антропова Анна
Particularităţi stilistice În sonata nr. 1 pentru acordeon de Viaceslav Semionov 73-77

CZU: 786.8.082.2

Calmîş Dumitru
Dies Irae ca element central al dramaturgiei sonatei pentru pian op. 13 de Nikolai Miaskovski 77-82

CZU: 782:786.2.082.2

Stolearciuc Xenia
Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной 83-88

CZU: [78.071.1:784.3]:78.03"17"

Туря Елена
Из истории исполнения оперы Р. Штрауса Ариадна на Наксосе 88-93

CZU: 782(430)R.Strauss

Пилипецкий Сергей
Ecourile ziaristice despre activitatea artistică a tenorului Mihail Muntean 93-100

CZU: 782.1.071.2(478)(092)

Nistreanu Elena
Abordări moderne în clasificarea cunoștinţelor muzicale în contextul dezvoltării domeniului muzical-artistic 100-105

CZU: 781

Crişciuc Viorica
Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra 105-109

CZU: 781

Demenescu Veronica, Roman Iulia
Sonata și sonatina în repertoriul didactic pentru acordeon 110-115

CZU: 78.082.2/3:786.8

Calmîş Dumitru
Miniatura corală arde pământul de Vasile Zagorschi: viziuni stilistice și interpretative 116-120

CZU: 78.087.684:785

Mihalaş Mihai
Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean 120-127

CZU: 784.9

Nistreanu Elena
Privire de ansamblu asupra repertoriului folcloric pentru vioară a lăutarului bucovinean A. Bidirel 128-134

CZU: 784.4:787.1(498.6)

Slabari Nicolae, Cotos Mihai
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice 134-137

CZU: 784.4:787.1(478)

Grib Vitalie, Badrajan Svetlana
Repercusiunile impactului a două limbaje: plastic (sculptural) și cinematografic 138-145

CZU: 791.43.05:730

Olărescu Dumitru
Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică 145-149

CZU: 792(478)

Tipa Violeta
The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century 150-153

CZU: 792(476)"18"

Volontsevich Natallia
Om. Mască. Marionetă. Actorul în secolul XXI 154-158

CZU: 792.071.2.028

Ciofu Anca-Mihaela
Актерская выразительность: физическое действие как язык архетипов 158-163

CZU: 792.071.2.028

Катерева Ирина
Analiza comparată a personajului Carmen în diverse opere artistice 164-169

CZU: 792.54:7.03

Varnacova Eleonora
Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie 169-174

CZU: 792.8

Bețișor Angela
Eficacitatea elementelor ritualice în arta spectacolului 174-177

CZU: 792

Madan Marin
Fenomenologia portretului în artă și literatură 178-181

CZU: 7.01+82:1

Fotescu Irina
Specificul portretului în pictura și sculptura naţională (anii 1945-1960) 182-187

CZU: [730+75].041.5(478)"1945-1960"

Lozovanu Vladimir
Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970) 188-194

CZU: 75.041.5(478)"1959-1970"

Lozovanu Vladimir
Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice 194-202

CZU: 748.5

Podlesnaia Natalia, Starţev Ala
Portretele-măști ale lui Glebus Sainciuc 202-207

CZU: 75.071.1(478)(092)

Marian Ana
Analiza structurilor narative și simbolice în grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1945-1953) 207-211

CZU: 76.03(478)"1945-1953"

Rocaciuc Victoria
Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ) 212-216

CZU: 159.942+159.95

Comendant Tatiana
Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică 217-220

CZU: 159.954.4+37.036

Arbuz-Spatari Olimpiada
Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană 221-231

CZU: 008(478+4)

Caraman Iurie, Mîndru Valeriu
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare 231-236

CZU: 323(478)

Mîndru Valeriu, Caraman Iurie
Practici didactice și metodico-interactive de constituire a unităţilor de studiu pentru programele de formare în învăţământul superior 237-246

CZU: 378.1.02(478)

Cazac Viorica, Adascalița-Crigan Lucia
Metode și tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârstă preșcolară 246-249

CZU: 373.2:796.412

Varnacova Eleonora
Resurse de informare în procesul de studii și cercetare: repere în domeniul artelor 250-256

CZU: 378.14:7.01

Avasiloaie Rodica