Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-30 18:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792.028:37 (1)
Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale (373)
Educație (8995)
SM ISO690:2012
NISTOR (MUŞETESCU), Iuliana. Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori . In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), pp. 134-137. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori

Artistic and therapeutic coordinates in training future actors


CZU: 792.028:37
Pag. 134-137

Nistor (Muşetescu) Iuliana
 
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 20 august 2020


Rezumat

În conţinutul lucrării de faţă mi-am propus să aduc în discuţie două coordonate importante ale pregătirii viitorilor actori pentru viaţa culturală. În şcolile de teatru se insistă pe dimensiunea artistică a pregătirii actorilor şi, mai puţin, pe trezirea conştientei misiunii lor în cadrul societăţii. Consider că teatrul este o artă cu reale valenţe terapeutice, care pot fi activate de o abordare interdisciplinară a felului în care este gândită formarea artiştilor. Ne referim aici la importanţa introducerii orelor de psihologie, dezvoltare personală, sociologie şi antropologie, care ar putea ajuta tinerii să aprofundeze zona de înţelegere a fiinţei umane reprezentată de spectator. De asemenea, o abordare pluridimensională a viitoarei profesii îi va ajuta pe studenţi atât în propria dezvoltare personală, dar şi în găsirea resurselor de echilibrare emoţională, după ieşirea din rol.

In the content of the present paper, I propose discussing two important coordinates of training future actors for the cultural life. In the theatre schools, emphasis is laid on the artistic dimension of training actors and less on awakening their awareness of their mission in society. I do consider that the theatre is an art with a real therapeutic value that could be activated by an interdisciplinary approach to the way in which the training of the future artists is thought. We mean the importance of the introduction of classes in psychology, personal improvement; sociology and anthropology that could help young people go deeper into the area of understanding the human being represented by the spectator. A multidimensional approach to their future profession would help the students both in their personal development but also in finding the resources for their emotional balance, after they exit from their roles

Cuvinte-cheie
teatru, terapie, student, actor, conştientizare,

théâtre, therapy, student, actor, awareness