IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6322399764496627
Volume19192371367
Total6512592135863

Vizualizări   1202Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Teoria fugii în tratatul despre înalta compoziţie muzicală a lui Antonin Reicha 6-12

CZU: 78.071.1(44)(092)

Melnic Victoria
Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova 12-18

CZU: [785.04+78.071.1](478)

Berezovicova Tatiana
Missa lui V. Ciolac: tradițiile genului ecleziastic în contemporaneitate 18-26

CZU: 783.21

Gîrbu Ecaterina
Rugăciunile la râul vavilonului și ușile pocăinței din ciclul imnele vecerniei și utreniei de M.Berezovschi – exemple de abordare a creațiilor altor compozitori 26-31

CZU: 783.23

Barbanoi(Gajim) Hristina
Privire analitică asupra madrigalului Moro Lasso al Mio Duolo de Gesualdo da Venosa 31-35

CZU: 78.03

Muraru Aurel
Repere semantice în magnificat de V. Ciolac 35-39

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Sonata pentru clarinet și pian de francis poulenc sub aspectul evoluţiei genului de sonată în sec. XX 40-44

CZU: 78.082.2:[786.2+788.6]

Rojnoveanu Angela
Забытые страницы творчества Иона Маковея 44-50

CZU: 78.071.1(478)(092)

Кочарова Галина
The genre and stylistic features of piano concertos by moldovan compozers from the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries 50-54

CZU: 78.03:[785+786.2](478)"XX-XXI"

Vardanyan Alyona
Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа 54-59

CZU: 785.6:786.61

Кочарова Галина
Genul de bagatelă și realizarea lui în creația compozitorului Nicolae Ciolac 60-64

CZU: 781.5.08:786.2(478)

Rusu-Andronovici Adela
Из истории фортепианно-дуэтного исполнительства в Республике Молдова 64-68

CZU: 786.2(478)

Мамалыга Марина
О синтетической природе оперного образа 68-74

CZU: 78.01:782.1

Ага Людмила
Вопросы взаимодействия традиционных и современных средств выразительности в духовом музыкально-исполнительском искусстве 74-80

CZU: 785.1:788

Громченко Валерий
Fenomenul romantismului muzical European în viziunea cercetării sistemice 80-84

CZU: 78.01

Florea Augustina
Filmul documentar de artă: abordări socio-ideologice 85-93

CZU: 791.43-92:7.01

Olărescu Dumitru
Valorificarea folclorului (fondului etnografic) prin filmul de animaţie 93-99

CZU: 398:791.43.05

Tipa Violeta
Alexa Visarion and the Caragialian texts –essence and expressiveness 99-103

CZU: 792.03

Bălăiță Vasilica
Материя звука 103-108

CZU: 791.43.01

Катерева Ирина
Кишиневский русский драматический театр им.А. П. Чехова второй половины ХХ векa сквозь призму критики 108-113

CZU: 792.02(478)

Аксёнова Надежда
Имровизация – одна из форм современного танца, развивающая творческую индивидуальность танцовщика 113-116

CZU: 793.3

Лашкин Марина
Filosofia creaţiei lui Nicolae Grigorescu și Vassili Vereșciaghin (în baza evenimentelor anilor 1877-1878) 117-123

CZU: 75.01(498+470)"1877-1878"

Starţev Ala, Iudina Ecaterina, Negru Nicolae
Teoria naraţiunii în arta graficii de carte 123-127

CZU: 76.05

Rocaciuc Victoria
Designul – răspuns la problemele globale ale contemporaneității 128-132

CZU: 7.01

Florea Eleonora
Scuarul ca spaţiu verde urban multidimensional 132-137

CZU: 712.26

Taburţa Rodica
Iluminarea – element de decorare al interioarelor contemporane 137-141

CZU: 721.012.8

Maţcan-Lîsenco Inga
Cultura în etapa de tranziţie: realităţi și tendinţe 142-146

CZU: [304.2+316.7](478-22)

Caraman Iurie
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры 147-152

CZU: [304.444+314.7+316.728](478)

Комендант Татьяна, Юдина Екатерина
Культура морали в современном молдавском обществе: мировоззренческие составляющие 152-158

CZU: 304.42+316.42

Роговая Галина
Promovarea culturii naţionale prin diasporă 158-162

CZU: 008:323.113(=135.1)

Oceretnîi Anastasia
Задачи и средства формирования гражданской культуры у молодежи в Республике Молдова 163-167

CZU: 37.035.6-057.87(478)

Рустанович Людмила
Cultura organizaţională în spaţiul universitar din Republica Moldova 168-172

CZU: 378:005.73(478)

Onofrei Aliona
Participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică 173-179

CZU: [323.2+342.57]:35.07

Fotescu Vasile