IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 15:43
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole4891101373002484
Volume159389708
Total5041195263710

Vizualizări   702Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Teoria fugii în tratatul despre înalta compoziţie muzicală a lui Antonin Reicha 6-12

CZU: 78.071.1(44)(092)

Melnic Victoria
Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova 12-18

CZU: [785.04+78.071.1](478)

Berezovicova Tatiana
Missa lui V. Ciolac: tradițiile genului ecleziastic în contemporaneitate 18-26

CZU: 783.21

Gîrbu Ecaterina
Rugăciunile la râul vavilonului și ușile pocăinței din ciclul imnele vecerniei și utreniei de M.Berezovschi – exemple de abordare a creațiilor altor compozitori 26-31

CZU: 783.23

Barbanoi(Gajim) Hristina
Privire analitică asupra madrigalului Moro Lasso al Mio Duolo de Gesualdo da Venosa 31-35

CZU: 78.03

Muraru Aurel
Repere semantice în magnificat de V. Ciolac 35-39

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Sonata pentru clarinet și pian de francis poulenc sub aspectul evoluţiei genului de sonată în sec. XX 40-44

CZU: 78.082.2:[786.2+788.6]

Rojnoveanu Angela
Забытые страницы творчества Иона Маковея 44-50

CZU: 78.071.1(478)(092)

Кочарова Галина
The genre and stylistic features of piano concertos by moldovan compozers from the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries 50-54

CZU: 78.03:[785+786.2](478)"XX-XXI"

Vardanean Aliona-Olga
Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа 54-59

CZU: 785.6:786.61

Кочарова Галина
Genul de bagatelă și realizarea lui în creația compozitorului Nicolae Ciolac 60-64

CZU: 781.5.08:786.2(478)

Rusu-Andronovici Adela
Из истории фортепианно-дуэтного исполнительства в Республике Молдова 64-68

CZU: 786.2(478)

Мамалыга Марина
О синтетической природе оперного образа 68-74

CZU: 78.01:782.1

Ага Людмила
Вопросы взаимодействия традиционных и современных средств выразительности в духовом музыкально-исполнительском искусстве 74-80

CZU: 785.1:788

Громченко Валерий
Fenomenul romantismului muzical European în viziunea cercetării sistemice 80-84

CZU: 78.01

Florea Augustina
Filmul documentar de artă: abordări socio-ideologice 85-93

CZU: 791.43-92:7.01

Olărescu Dumitru
Valorificarea folclorului (fondului etnografic) prin filmul de animaţie 93-99

CZU: 398:791.43.05

Tipa Violeta
Alexa Visarion and the Caragialian texts –essence and expressiveness 99-103

CZU: 792.03

Bălăiță Vasilica
Материя звука 103-108

CZU: 791.43.01

Катерева Ирина
Кишиневский русский драматический театр им.А. П. Чехова второй половины ХХ векa сквозь призму критики 108-113

CZU: 792.02(478)

Аксёнова Надежда
Имровизация – одна из форм современного танца, развивающая творческую индивидуальность танцовщика 113-116

CZU: 793.3

Лашкин Марина
Filosofia creaţiei lui Nicolae Grigorescu și Vassili Vereșciaghin (în baza evenimentelor anilor 1877-1878) 117-123

CZU: 75.01(498+470)"1877-1878"

Starţev Ala, Iudina Ecaterina, Negru Nicolae
Teoria naraţiunii în arta graficii de carte 123-127

CZU: 76.05

Rocaciuc Victoria
Designul – răspuns la problemele globale ale contemporaneității 128-132

CZU: 7.01

Florea Eleonora
Scuarul ca spaţiu verde urban multidimensional 132-137

CZU: 712.26

Taburţa Rodica
Iluminarea – element de decorare al interioarelor contemporane 137-141

CZU: 721.012.8

Maţcan-Lîsenco Inga
Cultura în etapa de tranziţie: realităţi și tendinţe 142-146

CZU: [304.2+316.7](478-22)

Caraman Iurie
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры 147-152

CZU: [304.444+314.7+316.728](478)

Комендант Татьяна, Юдина Екатерина
Культура морали в современном молдавском обществе: мировоззренческие составляющие 152-158

CZU: 304.42+316.42

Роговая Галина
Promovarea culturii naţionale prin diasporă 158-162

CZU: 008:323.113(=135.1)

Oceretnîi Anastasia
Задачи и средства формирования гражданской культуры у молодежи в Республике Молдова 163-167

CZU: 37.035.6-057.87(478)

Рустанович Людмила
Cultura organizaţională în spaţiul universitar din Republica Moldova 168-172

CZU: 378:005.73(478)

Onofrei Aliona
Participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică 173-179

CZU: [323.2+342.57]:35.07

Fotescu Vasile