Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 10
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-21 10:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.6:786.61 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (118)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), pp. 54-59. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа

CZU: 785.6:786.61
Pag. 54-59

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2017


Rezumat

Статья знакомит с мультимедийной версией Органного концерта, выступающего на разных этапах творчества Дмитрия Киценко в различных жанровых формах, в результате чего возникает своеобразный сверхцикл, объединяемый интертекстуальными связями. Мультимедийное преображение Органного концерта за счет введения визуального ряда на основе работ Альбрехта Дюрера модифицирует основную концепцию сочинения, что требует нового подхода к его анализу. Автор определяет основные его направления и характеризует главные особенности, делая акцент на экранном материале и соотношении его с музыкальным рядом.

Articolul de faţă prezintă versiunea multimedia a Concertului pentru orgă de Dmitri Chiţenco, reprezentat pe diferite etape ale vieţii compozitorului in diverse forme de gen, provocand un fel de superciclu, fuzionat prin conexiuni intertextuale. Transformare multimedia prin introducerea șirului vizual bazat pe operele lui Albrecht Durer modifică conceptul de bază al lucrării care necesită o nouă abordare a analizei sale. Autoarea definește principalele direcţii și descrie principale caracteristici, cu un accent pe materialul vizual și relaţia sa cu partea muzicală.

The article presents the multimedia version of the Organ concerto by composer Dmitry Kitsenko – the work presented at different stages of his creation in various genre forms, as a result there appeared a kind of supercycle, consolidated by intertextual connections. The multimedia transformation of the Concerto by introducing the visual range based on the works of Albrecht Durer modifies the basic concept of this work which requires a new approach to its analysis. The author defines its main directions and describes the main features, with an emphasis on the screen material and its relationship with the musical component.

Cuvinte-cheie
Дмитрий Киценко, аудиовизуальная версия,

Органный концерт, концепция сочинения, сверхцикл, Альбрехт Дюрер