FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831

3. Site-ul revistei

http://revista.amtap.md/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Adresastr. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009
Telefon / fax / e-mail(+373)22238720, (+373)22238214, tatianacomend@yahoo.com
Webwww.amtap.mdl.net
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(32), 2018 - 200
Nr. 2(31), 2017 - 200
Nr. 1(30), 2017 - 200
Nr. 1(28), 2016 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Melnic Victoria, prof.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor şef
2.Comendant Tatiana, dr., conf.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil
3.Rojnoveanu Angela, conf.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor coordonator
4.Ciobanu-Suhomlin Irina, prof.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil
5.Roşca Angelina, dr., prof.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil
6.Starţev Ala, conf.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil
7.Munteanu Viorel, prof.univ., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (România)
8.Bartos Enio, dr., prof.univ., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (România)
9.Faifer Florin, dr., prof.univ., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (România)
10.Mistrik Milos, (Slovacia)
11.Runcan Miruna, dr., prof.univ., (România)
12.Chircev Elena, dr., conf.univ., (România)
13.Demenescu Veronica, conf.univ., (România)
14.Moskwin Andriej, conf.univ., (Polonia)
15.Berezovicova Tatiana, dr., conf.univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova)
16.Avasiloaie Rodica, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova)
17.Banaru Eugenia, dr., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil
18.Budeanu Galina, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Republica Moldova), Redactor responsabil

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 3
2015Numere planificate: 2apărute: 4
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 15%
Romana - 83%
Engleza - 3%
RezumateRusa - 18%
Romana - 98%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1831, 2018 - 2021

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АНТРОПОВА, А., Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой, Ucraina Камерно-инструментальное творчество В. П. Власова (на примере анализа „Концертного триптиха на тему картины Иеронима Босха Страшный суд”). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 73-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
2 БАЦАК, К., Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко, Ucraina Итальянская опера и ≪Золотая молодежь≫: новые явления в театральной повседневности Одессы 60-х годов ХІХ века. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 27-21. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
3 BONDAR, N., Liceul Mihail Sadoveanu, Borca, România O perspectivă istorică a dezvoltării comunicării. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 225-221. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
4 CIOFU, A., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România Om. Mască. Marionetă. Actorul în secolul XXI. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 158-154. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
5 CRISTESCU, C., Centrul Cultural Bucovina, Suceava, România Tipuri melodice în cântecul ritual de nuntă. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 150-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
6 DEMENESCU, V., Universitatea de Vest, Timişoara, România, România, ROMAN, I., Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu, Timișoara, România Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 109-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
7 GARNETT, R., University of Wyoming, Statele Unite ale Americii, WILSON, M., University of Wyoming, Statele Unite ale Americii Dancemaking in unexpected places: moldovan music and vertical dance in wyoming. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 100-97. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
8 GUŢANU, L., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Influenţe folclorice în opera Alexandru Lăpuşneanu de Gheorghe Mustea. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 70-67. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
9 IURAŞCU, V., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Ce reprezintă patrimoniul imaterial pentru identitatea unei naţii?. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 97-94. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
10 LAPTEVA, A., Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой, Ucraina Development trends of the concerto for violin and orchestra in the european music and its evolution in Ukraine. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 47-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
11 MIRONENKO, I., Necunoscută, Rusia, Rusia Определение фольклора на основе синхронного и диахронного подходов. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 140-136. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
12 MOZGOT, S., Институт искусств Адыгейского государственного университета, Rusia, MOZGOT, V., Институт искусств Адыгейского государственного университета, Rusia Principles of organizing social space in music: convergence. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 15-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
13 MURARU, A., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 91-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
14 PUIU, A., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Cultura tradiţională românească — piatră de căpătâi a (re)formării unei naţiuni. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 94-91. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
15 RADU-ŢAGA, C., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România Primele forme teatral-muzicale romaneşti. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 37-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
16 RUSU, M., Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, România Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 175-172. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
17 SCUTARIU, I., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România Norme ce conduc spre o exprimare clară şi corectă a limbii romane. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 132-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
18 STOIANOVA, V., Conservatorul de Stat N. Rimski-Korsakov din Sankt-Petersburg, Rusia Ghita Strahilevici – promotoarea muzicii moldovenești. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 283-280. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
19 СВИРИДЕНКО, Н., Институт искусств Киевского университета им. Бориса Гринченко, Ucraina Школа Евгении Ревзо в свете европейской фортепианной культуры. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 21-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
20 SVIRIDENKO, N., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina Music in the museum (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 16-13. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
21 VOLONTSEVICH, N., Белорусская государственная академия музыки, Belarus The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 153-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
22 ZENKIN, K., Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Rusia О проявлении национального в музыке. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 170-164. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.
23 ЗЕНКИНА, Н., Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных, Rusia Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных . Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 217-213. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(32) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20%20amtap%202018%20nr.1%20web.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: