IBN
Închide
Selectează perioada
Print PDF

Prezenţa autorilor din străinătate în revista Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

Afisarea articolelor: 1-20(109)
2021
1. ALESENKOVA, V., Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova, Republica

„Drama” and „post-drama”: change of paradigm

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 151-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
2. BADIU-AVRAM, I., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Dialectica vocală în lucrările celei de a doua școli vieneze

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 70-63. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
3. БАЦАК, К., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina

Гастроли итальянской оперы в Кишиневе в сообщениях миланской прессы 1900-1912 гг

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 28-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
4. BOGOS, G., Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București, România

Mărturii memorialistice inedite despre profesorul Victor Ceaicovski

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 153-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
5. CIOBOTARI, C., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Educaţie în vremuri de criză: învăţământ artistic pe platformă video

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 174-170. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
6. CONSTANTIN, D., Policlinica Jersey-Transylvania, România

Învăţământul universitar de artă timișorean – cronologie, dimensiuni cultural-artistice. creativitatea – proces iterativ

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 201-197. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
7. EHUPOV, R., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Expresionismul – componentă a modernismului estetic

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 84-81. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
8. ENOIU-PÂNZARIU, A., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Romantismul și noua dramaturgie muzicală a duo-ului pianistic în creaţia lui Felix Mendelssohn-Bartholdy

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 77-72. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
9. ГАВРИЛЕНКО, Л., Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой, Ucraina

Образ флейты в современной южноукраинской композиторской школе (на примере творчества Олега Таганова)

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 113-102. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
10. GIURESCU, A., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creaţie actoricească

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 164-160. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
11. HÎRLAV-MAISTOROVICI, S., Asociația Culturală „Paul Constantinescu”, București, România, HÎRLAV-MAISTOROVICI, V., Asociația Culturală „Paul Constantinescu”, București, România

Două partituri ascunse de regimul comunist: Cântarea Basarabiei și Moartea eroului de Paul Constantinescu

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 61-56. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
12. IAȚEȘEN, M., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Impactul crizei mondiale asupra artistului

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 210-202. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
13. ICHIM, A., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

În căutarea propriei identităţi – mini-studiu pe text

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 189-183. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
14. ЖЕЛЯПОВА, Т., Academia Naţională de Muzică „Prof. Pancio Vladigherov“, Sofia, Bulgaria

Претворение некоторых стилистических признаков болгарского музыкального фольклора в хоровых миниатюрах Ерген деда и Кавал свири П. Лёндева

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 97-92. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
15. MAVHIMA, S., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Arta coregrafică – între practica artistică și forma de cunoaștere

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 155-151. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
16. MERCEAN-ȚÂRC, M., Universitatea din Oradea, România

„Fenomenul Antifonia” – dimensiuni educaţionale și culturale

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 55-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
17. MORARU, I., Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi, România

Orientări psihopedagogice în procesul de formare a studentului actor

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 169-166. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
18. МОЗГОТ, В., Институт искусств Адыгейского государственного университета, Rusia, МОЗГОТ, С., Институт искусств Адыгейского государственного университета, Rusia

Проблемы формирования музыкального коллектива в современной отечественной и западной науке

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 20-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
19. ОГАНЕЗОВА-ГРИГОРЕНКО, О., Одесская Государственная Музыкальная Академия им. А. В. Неждановой, Ucraina

Парциальные способности как специфическая структурная основа таланта артиста мюзикла

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 71-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
20. ОЛЕКСЮК, О., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina, ЛИГУС, О., Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, Ucraina

Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко

.
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 257-253. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
 
 

1-20 of 109