Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-12 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[785.04+78.071.1](478) (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (118)
SM ISO690:2012
BEREZOVICOVA, Tatiana. Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), pp. 12-18. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova

CZU: [785.04+78.071.1](478)
Pag. 12-18

Berezovicova Tatiana
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2017


Rezumat

Articolul este dedicat examinării suitelor instrumentale autohtone sub aspectul realizării programatismului. Sunt analizate diverse varietăţi ale programatismului, cum ar fi cele de gen, stilistic, pictural (fără subiect, cu subiect generalizat, cu subiect concret), precum și programatismul latent, intuit in unele compoziţii fără program declarat și exprimat prin mijloace instrumentale specifice.

The article is dedicated to the study of the instrumental suites written by native composers from the point of view of the realization of programme music. The author analyses different kinds of programme music such as genre, stylistic, pictorial (without any subject, with a generalized subject, with a concrete subject), as well as latent programme music, felt in some nonprogramme compositions declared and expressed through specific instrumental means.

Cuvinte-cheie
muzică cu program, suită instrumentală,

programatism de gen, programatism stilistic, programatism pictural, programatism latent