IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-04 17:43
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)30
  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole728324628652672330
Volume22251391721
Total7503497678247

Vizualizări   419Descărcări   81

Conţinutul numărului de revistă

Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău

8-16

CZU: 78.031.4(478)(083.8)

Bunea Diana , Badrajan Svetlana

Концерты Олега Негруцы как отражение диалога стилей различных эпох (на примере Concerto grosso и концерта для вибрафона/маримбы с оркестром)

17-25

CZU: 785.6:781.61+785.6:781.5

Самбриш Елена

Фортепианный концерт Галины Уствольской в стилевой панораме ее творчества

26-30

CZU: [785.6:780.616.433]:781.61

Симонянц Елена

Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative

31-37

CZU: [780.8:780.614.332.083.35]:781.61+[780.8:780.614.332.083.35]:781.68+[780.8:780.614.332.083.35]:781.7

Tălămbuţă Radu , Bunea Diana

Trăsături stilistice şi structurale în concertul pentru voce şi orchestră de Reinhold Glier

38-42

CZU: [785.6:784.087.61]:781.61

Cosciug Tatiana

Reinterpretarea formelor tradiționale în sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola

43-53

CZU: [780.8:780.644.2.082.2]:781.61

Taran Vladimir , Andrieş Vladimir

Фортепианное наследие Златы Ткач в отечественных фортепианных сборниках Республики Молдова

54-58

CZU: 780.8:780.616.433(0.053.2)(478)+780.8:780.616.433.091+78.071.1(478)

Gupalova Elena

Ciclul pentru pian Iluzii de Vladimir Ciolac: aspectul compozițional

59-67

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.61

Gîrbu Ecaterina

Претворение фольклорных элементов в фортепианных трио композиторов Республики Молдова на рубеже XX-XXI веков

68-72

CZU: 785.73:781.7(478)+785.73:781.61

Костикова Наталья

Основные элементы музыкального языка вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

73-79

CZU: [784.3.087.612.2]:781.61

Конунова Елена , Циркунова Светлана

Aspecte ale studierii romanței mondene românești

80-83

CZU: 784.3(478+498):781.61+784.3(478+498):781.68+784.3:781.7(478+498)

Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana

Кантата Stabat mater для меццо-сопрано и органа Дмитрия Киценко: композиционные особенности, музыкальный язык, трактовка органной партии

84-91

CZU: [783.3.087.612.3:780.649]:781.6

Стрезев Михаил

Претворение некоторых стилистических признаков болгарского музыкального фольклора в хоровых миниатюрах Ерген деда и Кавал свири П. Лёндева

92-97

CZU: 784.087.68:781.7(497.2)+784.087.68:781.61+78.071.1(497.2)

Желяпова Татьяна

Personaje feminine centrale din operele veriste în repertoriul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău

98-102

CZU: 782.1.036.1(450):792.54(478)+782.1.071.2:792.54(478)

Busuioc Tatiana

Камерно-вокальные произведения композиторов Республики Молдова в редакции для тенора (на примере Лирической поэмы В. Загорского)

103-109

CZU: [784.3.087.613.1:780.616.433]:781.68

Пилипецкий Сергей , Юхно Ольга

Ansamblul etnofolcloric Drăgaica din orașul Slobozia — promotor al folclorului din stânga Nistrului

110-113

CZU: 785.16(=135.2)+784.4(478)

Dragoi Vasile

Aspecte ale utilizării ornamentelor în repertoriul lăutarului Filip Todirașcu

114-118

CZU: 780.8:780.614.332.031.4.071.2(478)+[780.8:780.614.332.031.4]:781.68(478)

Grib Vitalie

Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda

119-125

CZU: 780.641.6.02(498)

Druță Andrei , Bunea Diana

Дирижерская трактовка музыкального материала фольклорного происхождения в Симфонических танцах Э. Грига

126-132

CZU: 785.11.083.1:781.7(481)+785.11.083.1:781.61

Ceausov Denis

Improving the design features of the bass guitar (1950s – to the present day)

133-137

CZU: 780.653.1:780.614.131.015.2.02

Vitiuc Alexandru

Страницы творческой биографии Михаила Васильевича Сечкина

138-144

CZU: 785.11.071.2(478)

Хатипова Инна

Становление предмета общее фортепиано в контексте научно-методической деятельности В.П. Гутора

145-149

CZU: [780.8:780.616.433]:377.1(478)+78.071.4(478)

Мельник Тамара

Mărturii memorialistice inedite despre profesorul Victor Ceaicovski

150-153

CZU: 781.071.4(498)

Bogos Gabriela

Ion Radu — discipol al profesorului Gleb Ciaicovschi-Mereșanu

154-157

CZU: 78.072.2(478)+78:398(478)

Dermenji Ecaterina

Мария Чеботари в операх М.И. глинки и П.И. Чайковского

158-163

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей