IBN
Închide
Tălămbuţă Radu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2023 - 1

Elemente folclorice în creații violonistice de filiație românească semnate de compozitori din Republica Moldova în anii 1950-1960
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Elemente folclorice în creații violonistice de filiație românească semnate de compozitori din Republica Moldova
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Abordări interpretative contemporane ale tematismului de inspirație folclorică în concertul pentru vioară și orchestră de Valerii Poleacov
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concerto rustico pentru vioară și pian de Vladimir Rotaru: tratări semantice și interpretative ale tematismului
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Aspecte de interpretare a surselor lirice de inspirație folclorică în creațiile pentru vioară semnate de compozitorii moldoveni
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fantezia rustică prin voloseni de Tudor Chiriac: perspective interpretative
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Elemente epice și lirice în interpretarea creației Povestire pentru vioară și pian de Boris Dubosarschi
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale stilisticii interpretative în creația Fantezia Brâul lui Amihalachioaie pentru vioară de Vlad Burlea
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Fantezia rustică Prin Voloșeni de Tudor Chiriac: perspective interpretative
Tălămbuţă Radu
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10