IBN
Închide
Badrajan Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26

2023 - 1

Tratarea interpretativă contemporană a partidei feminine centrale din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în spectacolul montat la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu pe 03 aprilie 2022
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Creația compozitorului Vlad Burlea – obiect de cercetare științifică
Mardari Elena , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația vocală de cameră a compozitorului Vlad Burlea – preliminarii la o cercetare științifică
Mardari Elena , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la problemele salvgardării patrimoniului immaterial
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formule ornamentale combinate în repertoriul lăutarilor violoniști
Grib Vitalie , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea și cercetarea patrimoniului muzical intangibil în contextul tehnologiilor digitale contemporane
Badrajan Svetlana , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul de Operă contemporan: între tradiție și inovație
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Bunea Diana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale studierii romanței mondene românești
Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale tratării mijloacelor tehnico–expresive și interpretative ale trompetei în studiul de concert de Alexandru Sochireanschi și Oleandra de Vladimir Slivinski
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale tratării mijloacelor tehnico-expresive și interpretative ale trompetei în creațiile Oleandra de Vladimir Slivinski și Studiul de concert de Alexandr Sochireanschii
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul nr.2 pentru trompetă solo in b și pian de Oleg Negruța: particularități interpretative
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la problematica studierii repertoriului pentru fanfară
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul improvizaţiei în doină și baladă
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertoriul pentru fanfară în colecțiile de muzică editate
Cazacu Oleg , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni prin prisma cântărețului de operă contemporană
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Memorii
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia pentru orchestră de cameră a lui Valentin Doni: particularități structurale și de gen
Badrajan Svetlana , Chiforișin Galina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrarea Tatal nostru de Ghenadie Ciobanu: articularitati structurale si compozitionale
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile interpretării partidei SANTUZZEI din opera CAVALLERIA RUSTICANA de PIETRO Mascagni în contexul teatrului liric contemporan
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile interpretării rolului Santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric contemporan
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere din istoria romanţei de circulație folclorică
Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatăl Nostru pentru cor a cappella de Ghenadie Ciobanu: particularități structurale și compoziționale
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aspecte ale relației poetico-muzicale între cântecul de leagăn și doină
Sîrghi Elena1 , Badrajan Svetlana2
1 Necunoscută, Marea Britanie,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Memorii
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia pentru orchestra de cameră a lui V. Doni: particularități stilistice și de gen
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța specialității canto popular în păstrarea și promovarea folclorului muzical
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea compozițională a Studiului Sonor nr.5 semne reflectate pe cer de Ghenadie Ciobanu
Badrajan Svetlana , Langa Mariana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte ale interpretării baladei în mediu tradițional și în condițiile contemporane de spectacol
Badrajan Svetlana , Bolboceanu Zinaida
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sonor nr.5 Semne reflectate pe cer de Ghenadie Ciobanu: particularități structurale și de gen
Badrajan Svetlana , Langa Mariana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularitățile scriiturii componistice în lucrările lui Vlad Burlea Mărturiile calvarului și Ora eternă
Badrajan Svetlana , Guţu Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spaţiul şi timpul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiţionale — valoare și conţinuturi
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Două obiceiuri semnificative în viata tinerilor din colectivitatea rurală contemporană — petrecerea la armată şi jocul de hram
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petrecerea la armată şi Jocul de hram — obiceiuri viabile în viaţa tinerilor din colectivitatea rurală contemporană
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice
Grib Vitalie , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra tratării muzical-scenice a chipului liubașei în opera Mireasa Țarului de N. Rimski-Korsakov
Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cântecul liric propriu-zis din zona codrilor: subiecte şi grupuri tematice
Doroş Svetlana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiţionale — valoare, conţinuturi, funcţie în spaţiu şi timp
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lecţie de istoria muzicii universale din cursul lui V. Axionov оn proiecţie diacronică: acum 30 ani
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisaje muzicale în viaţa culturală a Chişinăului la început de secol XXI (preliminarii la studiu de caz)
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cursurile didactice axate pe folclor muzical in contextul legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Badrajan Svetlana , Munteanu Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Gânduri pe marginea unei aniversări Octavian Lazăr Cosma la 80 de ani
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele ornamentale in cantecul liric propriu-zis
Badrajan Svetlana , Doroş Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale structurii sonore in cantecul de leagăn
Badrajan Svetlana , Tonu Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Elementul muzical al colindatului în ceată bărbătească în preocupările etnomuzicologice contemporane din RM
Badrajan Svetlana
Colindatul de ceată bărbătească
2011. Chişinău. ISBN 978-9975-105-49-1.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Reflecţii privind predarea temei Doina în cadrul cursului istoria artei interpretative populare vocale
Badrajan Svetlana , Rojnoveanu Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Creaţia de operă a compozitorului Nicolae Bretan
Rojnoveanu Angela , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 22 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Procese actuale ale funcţionalităţii cântecului miresei în nunta Basarabeană
Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 3(16) / 2005 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50