IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-09 12:17
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)88
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6482571374822643
Volume20206741425
Total6682778116247

Vizualizări   1107Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Трансформация жанра симфонии и понятия симфонизм на рубеже ХХ-ХХI вв. и ее отражение в композиторском творчестве Республики Молдова 8-16

CZU: [78.071.1+785](478)

Мироненко Елена
Adnotarea de autor ca manifestare a concepţiei creative a compozitorului 17-23

CZU: 78.071.1

Ciobanu Ghenadie
Сочинения композиторов Республики Молдова в библиотеке симфонического оркестра национальной филармонии им. С. Лункевича 23-28

CZU: 78.071.1(478)

Балабан Лариса
Muzica religioasă basarabeană de tradiţie bizantină reflectată în muzicologia autohtonă 29-36

CZU: 783(478+498)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Музыкально-драматургическая концепция монооперы Атех Г. Чобану и ее корреляция с литературным первоисточником 37-45

CZU: 782:792.54

Чобану-Сухомлин Ирина
Камерная симфония Legenda Buciumului В. Чолака в контексте композиторского фольклоризма в Молдове на рубеже ХХ–ХХI веков 46-53

CZU: 785.7.082(478)

Белых Маргарита
Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры 53-60

CZU: 783.1:786.61

Кочарова Галина
Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative 61-66

CZU: 785.7.082.2

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Фортепианное трио М. Фишмана как звуковой документ эпохи 66-75

CZU: 78.071.1:786.2.03

Плешкан Ирина
Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова 76-83

CZU: 785.7..082.2

Циркунова Светлана , Бурунова Анастасия
Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul componistic al maestrului Oleg Negruţa 84-88

CZU: 788.6

Muşat Serghei , Chiciuc Natalia
Из истории фортепианного образования в Бессарабии 1900–1930-х годов.: музыкальное училище при Kишиневском отделении ИРМО 89-97

CZU: 378:786.1(478)"1900-1930"

Мельник Тамара
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova 98-101

CZU: 786.2(478)(091)

Hatipova Inna
Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Кишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть II) 102-108

CZU: 786.2(478-21)

Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa 108-114

CZU: 786.2:784.4

Gupalova Elena
Salve Regina de V. Ciolac — un exemplu contemporan de antifon marianic 114-122

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Madrigalul lumineze stelele de Gheorghe Mustea: particularităţi compoziționale şi aspecte de interpretare corală 122-127

CZU: 78.087.68

Daniţă Tatiana
Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Бессарабии (начало XIX века – 40-е годы XX века) 127-132

CZU: 784.6(478)"XIX-XX"

Шимбарёва Анна
Историческая хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: 1950-е годы 132-143

CZU: 78.071.1:78.08(478)(091)

Кузнецова Надежда
Particularităţile ritmice ale cântecului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova 144-150

CZU: [784.67+398.831](478)

Tonu Elena
Peisaje muzicale în viaţa culturală a Chişinăului la început de secol XXI (preliminarii la studiu de caz) 151-155

CZU: 78(478-21)"XXI"

Badrajan Svetlana
Музыкальные династии. Пианист Марк Зельцер 155-163

CZU: 78(478)(092)

Reaboşapca Ludmila
Анна Стрезева: Штрихи к портрету 163-166

CZU: 78(478)(092)

Музыка Татьяна
Память о Марии Чеботари на её родине 166-170

CZU: 78(478)(092)

Пилипецкий Сергей
Песенный фольклор Кемеровской области в фортепианном цикле Виктора Шергова Тяжинская тетрадь 171-178

CZU: [78.067.26+398.8](470)

Синельникова Ольга
Фортепианное наследие В. Ребикова в контексте традиций русской музыкальной культуры начала ХХ века 179-186

CZU: 78.071.1(470)(092)

Муравская Ольга