IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-29 08:26
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (4 din 2)
  2014  (3 din 2)
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2017
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole362289911072
Volume112704102
Total373316951174
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   294Descărcări   3Vizitatori unici   43

Conţinutul numărului de revistă

Трансформация жанра симфонии и понятия симфонизм на рубеже ХХ-ХХI вв. и ее отражение в композиторском творчестве Республики Молдова 8-16
Мироненко Елена
Adnotarea de autor ca manifestare a concepţiei creative a compozitorului 17-23
Ciobanu Ghenadie
Сочинения композиторов Республики Молдова в библиотеке симфонического оркестра национальной филармонии им. С. Лункевича 23-28
Балабан Лариса
Muzica religioasă basarabeană de tradiţie bizantină reflectată în muzicologia autohtonă 29-36
Barbanoi(Gajim) Hristina
Музыкально-драматургическая концепция монооперы Атех Г. Чобану и ее корреляция с литературным первоисточником 37-45
Чобану-Сухомлин Ирина
Камерная симфония Legenda Buciumului В. Чолака в контексте композиторского фольклоризма в Молдове на рубеже ХХ–ХХI веков 46-53
Белых Маргарита
Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры 53-60
Кочарова Галина
Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative 61-66
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
Фортепианное трио М. Фишмана как звуковой документ эпохи 66-75
Плешкан Ирина
Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова 76-83
Циркунова Светлана, Бурунова Анастасия
Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul componistic al maestrului Oleg Negruţa 84-88
Muşat Serghei, Chiciuc Natalia
Из истории фортепианного образования в Бессарабии 1900–1930-х годов.: музыкальное училище при Kишиневском отделении ИРМО 89-97
Мельник Тамара
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova 98-101
Hatipova Inna
Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Кишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть II) 102-108
Мамалыга Марина, Циркунова Светлана
Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa 108-114
Gupalova Elena
Salve Regina de V. Ciolac — un exemplu contemporan de antifon marianic 114-122
Gîrbu Ecaterina
Madrigalul lumineze stelele de Gheorghe Mustea: particularităţi compoziționale şi aspecte de interpretare corală 122-127
Daniţă Tatiana
Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Бессарабии (начало XIX века – 40-е годы XX века) 127-132
Шимбарёва Анна
Историческая хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: 1950-е годы 132-143
Кузнецова Надежда
Particularităţile ritmice ale cântecului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova 144-150
Tonu Elena
Peisaje muzicale în viaţa culturală a Chişinăului la început de secol XXI (preliminarii la studiu de caz) 151-155
Badrajan Svetlana
Музыкальные династии. Пианист Марк Зельцер 155-163
Рябошапка Людмила
Анна Стрезева: Штрихи к портрету 163-166
Музыка Татьяна
Память о Марии Чеботари на её родине 166-170
Пилипецкий Сергей
Песенный фольклор Кемеровской области в фортепианном цикле Виктора Шергова Тяжинская тетрадь 171-178
Синельникова Ольга
Фортепианное наследие В. Ребикова в контексте традиций русской музыкальной культуры начала ХХ века 179-186
Муравская Ольга