IBN
Închide
Mironenco Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Specificul artei dirijorale a lui Serghei Lunchevici
Brînzilă-Coșleț Zinaida , Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918–1940)
Mironenco Elena , Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura muzicală a Basarabiei in perioada interbelică
Mironenco Elena , Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Un muzicolog la vârsta împlinirilor: Irina Ciobanu-Suhomlin (cu ocazia jubileului de 60 de ani)
Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болевые точки современного музыковедческого образования в Республике Молдова
Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Концерт для оркестра №2 Георгия Мусти как воплощение музыкального неофольклоризма
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Vladimir Axionov — corifeu al muzicologiei moldovenești
Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вклад преподавателей кафедры истории музыки в становление исторического музыкознания в Молдове (1950–1970-е гг.)
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация жанра симфонии и понятия симфонизм на рубеже ХХ-ХХI вв. и ее отражение в композиторском творчестве Республики Молдова
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

In memoriam Владимира Беляева: стилевые и жанровые особенности
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

De sonata meditor Геннадия Чобану в контексте постмодернистской поэтики
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторая симфония Василия Загорского как показатель зрелости симфонизма Молдовы
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Симфонические картины Птицы и вода Геннадия Чобану как индивидуальный композиторский проект
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Концерт для маримбы и симфонического оркестра Геннадия Чобану в свете тенденций начала XXI века
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика композиторского стиля Георгия Мусти
Мироненко Елена
Институт культурного наследия АНМ
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Векторы композиторского творчества Геннадия Чобану на современном этапе. Звуковой этюд No4
Мироненко Елена
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3(6) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Tăcere albă de ghenadie ciobanu şi problema conţinutului nespecial în muzică (1)
Ciobanu-Suhomlin Irina , Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18