IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-12 12:45
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7755650151000577077
Volume24359271910
Total79960094211915

Vizualizări   1660Descărcări   43

Conţinutul numărului de revistă

Трансформация жанра симфонии и понятия симфонизм на рубеже ХХ-ХХI вв. и ее отражение в композиторском творчестве Республики Молдова 8-16

CZU: [78.071.1+785](478)

Мироненко Елена
Adnotarea de autor ca manifestare a concepţiei creative a compozitorului 17-23

CZU: 78.071.1

Ciobanu Ghenadie
Сочинения композиторов Республики Молдова в библиотеке симфонического оркестра национальной филармонии им. С. Лункевича 23-28

CZU: 78.071.1(478)

Балабан Лариса
Muzica religioasă basarabeană de tradiţie bizantină reflectată în muzicologia autohtonă 29-36

CZU: 783(478+498)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Музыкально-драматургическая концепция монооперы Атех Г. Чобану и ее корреляция с литературным первоисточником 37-45

CZU: 782:792.54

Чобану-Сухомлин Ирина
Камерная симфония Legenda Buciumului В. Чолака в контексте композиторского фольклоризма в Молдове на рубеже ХХ–ХХI веков 46-53

CZU: 785.7.082(478)

Белых Маргарита
Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры 53-60

CZU: 783.1:786.61

Кочарова Галина
Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative 61-66

CZU: 785.7.082.2

Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Фортепианное трио М. Фишмана как звуковой документ эпохи 66-75

CZU: 78.071.1:786.2.03

Плешкан Ирина
Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова 76-83

CZU: 785.7..082.2

Циркунова Светлана , Бурунова Анастасия
Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul componistic al maestrului Oleg Negruţa 84-88

CZU: 788.6

Muşat Serghei , Chiciuc Natalia
Из истории фортепианного образования в Бессарабии 1900–1930-х годов.: музыкальное училище при Kишиневском отделении ИРМО 89-97

CZU: 378:786.1(478)"1900-1930"

Мельник Тамара
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova 98-101

CZU: 786.2(478)(091)

Hatipova Inna
Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Кишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть II) 102-108

CZU: 786.2(478-21)

Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa 108-114

CZU: 786.2:784.4

Gupalova Elena
Salve Regina de V. Ciolac — un exemplu contemporan de antifon marianic 114-122

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Madrigalul lumineze stelele de Gheorghe Mustea: particularităţi compoziționale şi aspecte de interpretare corală 122-127

CZU: 78.087.68

Daniţă Tatiana
Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Бессарабии (начало XIX века – 40-е годы XX века) 127-132

CZU: 784.6(478)"XIX-XX"

Шимбарёва Анна
Историческая хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: 1950-е годы 132-143

CZU: 78.071.1:78.08(478)(091)

Кузнецова Надежда
Particularităţile ritmice ale cântecului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova 144-150

CZU: [784.67+398.831](478)

Tonu Elena
Peisaje muzicale în viaţa culturală a Chişinăului la început de secol XXI (preliminarii la studiu de caz) 151-155

CZU: 78(478-21)"XXI"

Badrajan Svetlana
Музыкальные династии. Пианист Марк Зельцер 155-163

CZU: 78(478)(092)

Reaboşapca Ludmila
Анна Стрезева: Штрихи к портрету 163-166

CZU: 78(478)(092)

Музыка Татьяна
Память о Марии Чеботари на её родине 166-170

CZU: 78(478)(092)

Пилипецкий Сергей
Песенный фольклор Кемеровской области в фортепианном цикле Виктора Шергова Тяжинская тетрадь 171-178

CZU: [78.067.26+398.8](470)

Синельникова Ольга
Фортепианное наследие В. Ребикова в контексте традиций русской музыкальной культуры начала ХХ века 179-186

CZU: 78.071.1(470)(092)

Муравская Ольга