IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-27 18:46
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44) 20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775511677953977077
Volume24340201904
Total79954569711443

Vizualizări   1569Descărcări   143

Conţinutul numărului de revistă

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019) 9-14

CZU: 78(478):781.97

Balaban Larisa , Bunea Diana
Жанровые интерференции в элегической поэме из вокально-симфонического цикла для баритона с оркестром по прочтении Г. Чобану 15-25

CZU: [784.3.087.613.2:785.11]:781.61

Чобану-Сухомлин Ирина
Glance behind the curtain/glance for the curtain Г. Чобану: особенности макротематической организации (на примере первой части) 26-32

CZU: 785.16.082.1.04:781.61

Самбриш Елена , Путина Анастасия
Creaţia pentru orchestră de cameră a lui Valentin Doni: particularități structurale și de gen 33-39

CZU: 785.16:781.61

Badrajan Svetlana , Chiforișin Galina
Темброво-фактурные особенности концертной музыки для симфонического оркестра С. Пысларь 40-49

CZU: 785.11(478)+785.6(478)

Самбриш Елена
Aspecte stilistice și structurale ale concertului nr.2 pentru corn și orchestră de Oleg Negruța 50-56

CZU: 780.8:780.646.3.082.4(478)+780.8:780.646.3.082.4]:781.6

Munteanu Dorina
Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности 57-63

CZU: 785.7:781.5+785.7:781.61

Березовиковa Татьяна , Бурунова Анастасия
Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța 64-71

CZU: 780.8:780.644.2:781.61+780.8:780.644.2:781.68+780.8:780.644.2:781.7(478)

Taran Vladimir
Valențe romantice ale tendințelor naționale și universale în sonata pentru vioară și pian de Sabin Drăgoi 72-78

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Florea Augustina
Стилевые и исполнительские особенности tрио ino-3 для фортепиано, скрипки и виолончели В. Ротару 79-84

CZU: 785.73(478)+785.73:781.6

Джалилова Наталья
Procedee și tehnici polifonice în sonata pentru flaut și pian de Serafim Buzilă 85-92

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.61+[780.8:780.641.2.082.2]:781.42

Melnic Victoria , Pînzaru Natalia
Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu 93-98

CZU: 784.087.68(478)+784.087.68:781.68

Mihalaş Mihai
Lirica stănesciană în creația compozitorilor Cornel Țăranu și Dan Voiculescu 99-104

CZU: 784.3.087.061:781.61

Gamurari Pavel
Песни-дуэты в творчестве Евгения Доги 105-111

CZU: 784.66.087.62:781.61+784.66.087.62:781.68

Munteanu Angelica
Евангелие и гимнография праздника преображения: к вопросу об интертекстуальности 112-117

CZU: [783.28:271.2]:27-246+783.28:781.68

Дяблова Кристина
Cântecul propriu-zis din valea nistrului în culegerile de folclor din secolul XX (în baza colecției doine, cântece, jocuri de Gleb Ciaicovschi-Mereșanu) 119-122

CZU: 78.031.4(478)+784.4(478)

Dragoi Vasile
Repere din istoria romanţei de circulație folclorică 123-126

CZU: 784.3:781.7(478+498)

Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana
Contribuția constructorilor de nai la afirmarea instrumentului în contemporaneitate 127-130

CZU: 780.641.6+780.641.6:785.11+780.641.6:785.161

Druță Andrei
Tipuri de ornamente în muzica instrumentală tradițională 131-137

CZU: [780.8:780.614.332]:781.7(478)+[780.8:780.614.332]:781.68

Grib Vitalie
Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale 138-144

CZU: 785.74.083.1:781.61+785.74.083.1:781.7

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga 145-149

CZU: 781.5.083.1:781.7(478)

Chiciuc Natalia
Acordeonul ca instrument muzical în contextul artei interpretative tradiționale din Republica Moldova în sec. XX–XXI 150-154

CZU: 781.7(478):780.647.2+780.8:780.647.2.071.2(478)

Slabari Nicolae
Aspecte ale tratării în stil jazz a cântecelor populare românești: săraca inima mea și cirip 155-159

CZU: 784.4(478):78.036.9+[784.4.087.61:780.616.433]:781.68+[784.4.087.61:780.616.433]:781.65

Romanenco Cristina
Procedee și particularități de transcriere și interpretare a creațiilor polifonice pentru acordeon 160-164

CZU: 780.8:780.647.2.083.82

Ştiuca Petru
Fantezia rustică prin voloseni de Tudor Chiriac: perspective interpretative 165-172

CZU: 780.8:780.614.332.083.3(478)+780.8:780.614.332.083.3]:781.68

Tălămbuţă Radu
Vocaliste consacrate de talie internațională în rolurile feminine centrale din operele veriste 173-177

CZU: 782.1:781.68+782.1.071.2

Busuioc Tatiana
Dumitru Blajinu — întemeietorul orchestrei folclor: unele file documentare 178-182

CZU: 785.16.071.2(478)

Chiseliţă Vasile
Aportul soliștilor vocaliști ai orchestrei de muzică populară fluieraș condusă de S. Lunchevici în promovarea culturii muzicale naționale pe plan internațional 183-190

CZU: 784.4.071.2(478)

Brînzilă-Coșleț Zinaida
Жизнь и творчество Марии Чеботари в условиях фашистской диктатуры 191-198

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей
Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate 199-204

CZU: 37.016:737.016:7

Cotoviţcaia Daniela , Pogolşa Lilia