IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-23 13:57
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982868295520693
Volume21226211556
Total7193094507076

Vizualizări   867Descărcări   132

Conţinutul numărului de revistă

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)

9-14

CZU: 78(478):781.97

Balaban Larisa , Bunea Diana

Жанровые интерференции в элегической поэме из вокально-симфонического цикла для баритона с оркестром по прочтении Г. Чобану

15-25

CZU: [784.3.087.613.2:785.11]:781.61

Чобану-Сухомлин Ирина

Glance behind the curtain/glance for the curtain Г. Чобану: особенности макротематической организации (на примере первой части)

26-32

CZU: 785.16.082.1.04:781.61

Самбриш Елена , Путина Анастасия

Creaţia pentru orchestră de cameră a lui Valentin Doni: particularități structurale și de gen

33-39

CZU: 785.16:781.61

Badrajan Svetlana , Chiforișin Galina

Темброво-фактурные особенности концертной музыки для симфонического оркестра С. Пысларь

40-49

CZU: 785.11(478)+785.6(478)

Самбриш Елена

Aspecte stilistice și structurale ale concertului nr.2 pentru corn și orchestră de Oleg Negruța

50-56

CZU: 780.8:780.646.3.082.4(478)+780.8:780.646.3.082.4]:781.6

Munteanu Dorina

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности

57-63

CZU: 785.7:781.5+785.7:781.61

Березовиковa Татьяна , Бурунова Анастасия

Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța

64-71

CZU: 780.8:780.644.2:781.61+780.8:780.644.2:781.68+780.8:780.644.2:781.7(478)

Taran Vladimir

Valențe romantice ale tendințelor naționale și universale în sonata pentru vioară și pian de Sabin Drăgoi

72-78

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Florea Augustina

Стилевые и исполнительские особенности tрио ino-3 для фортепиано, скрипки и виолончели В. Ротару

79-84

CZU: 785.73(478)+785.73:781.6

Джалилова Наталья

Procedee și tehnici polifonice în sonata pentru flaut și pian de Serafim Buzilă

85-92

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.61+[780.8:780.641.2.082.2]:781.42

Melnic Victoria , Pînzaru Natalia

Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu

93-98

CZU: 784.087.68(478)+784.087.68:781.68

Mihalaş Mihai

Lirica stănesciană în creația compozitorilor Cornel Țăranu și Dan Voiculescu

99-104

CZU: 784.3.087.061:781.61

Gamurari Pavel

Песни-дуэты в творчестве Евгения Доги

105-111

CZU: 784.66.087.62:781.61+784.66.087.62:781.68

Munteanu Angelica

Евангелие и гимнография праздника преображения: к вопросу об интертекстуальности

112-117

CZU: [783.28:271.2]:27-246+783.28:781.68

Дяблова Кристина

Cântecul propriu-zis din valea nistrului în culegerile de folclor din secolul XX (în baza colecției doine, cântece, jocuri de Gleb Ciaicovschi-Mereșanu)

119-122

CZU: 78.031.4(478)+784.4(478)

Dragoi Vasile

Repere din istoria romanţei de circulație folclorică

123-126

CZU: 784.3:781.7(478+498)

Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana

Contribuția constructorilor de nai la afirmarea instrumentului în contemporaneitate

127-130

CZU: 780.641.6+780.641.6:785.11+780.641.6:785.161

Druță Andrei

Tipuri de ornamente în muzica instrumentală tradițională

131-137

CZU: [780.8:780.614.332]:781.7(478)+[780.8:780.614.332]:781.68

Grib Vitalie

Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale

138-144

CZU: 785.74.083.1:781.61+785.74.083.1:781.7

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga

145-149

CZU: 781.5.083.1:781.7(478)

Chiciuc Natalia

Acordeonul ca instrument muzical în contextul artei interpretative tradiționale din Republica Moldova în sec. XX–XXI

150-154

CZU: 781.7(478):780.647.2+780.8:780.647.2.071.2(478)

Slabari Nicolae

Aspecte ale tratării în stil jazz a cântecelor populare românești: săraca inima mea și cirip

155-159

CZU: 784.4(478):78.036.9+[784.4.087.61:780.616.433]:781.68+[784.4.087.61:780.616.433]:781.65

Romanenco Cristina

Procedee și particularități de transcriere și interpretare a creațiilor polifonice pentru acordeon

160-164

CZU: 780.8:780.647.2.083.82

Ştiuca Petru

Fantezia rustică prin voloseni de Tudor Chiriac: perspective interpretative

165-172

CZU: 780.8:780.614.332.083.3(478)+780.8:780.614.332.083.3]:781.68

Tălămbuţă Radu

Vocaliste consacrate de talie internațională în rolurile feminine centrale din operele veriste

173-177

CZU: 782.1:781.68+782.1.071.2

Busuioc Tatiana

Dumitru Blajinu — întemeietorul orchestrei folclor: unele file documentare

178-182

CZU: 785.16.071.2(478)

Chiseliţă Vasile

Aportul soliștilor vocaliști ai orchestrei de muzică populară fluieraș condusă de S. Lunchevici în promovarea culturii muzicale naționale pe plan internațional

183-190

CZU: 784.4.071.2(478)

Brînzilă-Coșleț Zinaida

Жизнь и творчество Марии Чеботари в условиях фашистской диктатуры

191-198

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей

Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate

199-204

CZU: 37.016:737.016:7

Cotoviţcaia Daniela , Pogolşa Lilia