IBN
Close
Ţîrcunova Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 18
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2022 - 4

Contribuția lui Vladimir Axionov la formarea profesională a muzicologilor din Republica Moldova
Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диалог стилей в произведении С. Пысларь Angel of the North
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Период в теории музыкальных форм
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Произведения композиторов Республики Молдова в курсе методологии музыкального анализа
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Activitatea ansamblului de cântece și dansuri Doina în anii 1942-1944
Blându Natalia , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bклад докторантуры АМТИИ в развитие музыковедения Республики Молдова
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile principale ale studierii muzicii instrumentale de cameră în muzicologia contemporană
Cabacov Dumitru , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre partidele vocii și pianului în muzica vocală a predecesorilor lui F. Schubert
Turea Elena , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные виды фортепианной фактуры Сонаты-воспоминание ор. 38 №1 Н. Метнера
Георгиева Мария , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные элементы музыкального языка вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану
Конунова Елена , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сонаты для скрипки и фортепиано В. Верхолы: поиск современных средств музыкального языка и композиционно-драматургических решений
Саулова Инесса , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Sonata pentru vioară și pian de V. Ciolac: trăsăturile compoziționale, caracteristica generală a limbajului muzical și specificul interpretării
Ţîrcunova Svetlana , Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Rezeșească В. Бурли: авторские транскрипции как варианты константной художественной идеи композитора
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камерно-инструментальное творчество Константина Златова (по материалам личного архива Лидии Александровны Аксеновой)
Перетятко Алина , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану
Конунова Елена , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано
Циркунова Светлана , Кабаков Дмитрий
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О поэтической основе вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану
Conunova Elena , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О поэтической основе вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану
Конунова Елена , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности музыкального языка, композиции и драматургии в сочинении С. Пысларь Les Cantilènes для фортепиано
Cabacov Dumitru , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соната для фортепиано и скрипки a-moll Дж. Энеску: черты жанра и стиля, особенности исполнительской трактовки
Козлова Надежда , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, черты стиля
Циркунова Светлана1 , Кабаков Дмитрий2
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Десять музыкальных фантазий для фортепиано Владимира Ротару — современный образец отечественного детского альбома
Циркунова Светлана1 , Коржинская Юлия2
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Детская школа искусств им. С. Рахманинова, Тирасполь
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композитор Анфиса Федорова и ее вклад в развитие музыкального искусства Республики Молдова 1980-х гг.
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композиторское творчество Республики Молдова в музыковедческой интерпретации Владимира Аксенова
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Вальсы для фортепиано Константина Златова: общая характеристика, особенности музыкального языка, тематизма и формообразования
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вклад династии Яковлевых-Аксеновых в развитие отечественной музыкальной науки и педагогики
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Кишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть II)
Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова
Циркунова Светлана , Бурунова Анастасия
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль музыковеда Н. С. Николаевой и ее школы в профессиональном становлении Владимира Аксенова
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Вклад творческой деятельности Константина Романова в развитие музыкальной культуры Бессарабии (20-е годы хх века)
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Kишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть I)
Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и перспективы изучения национальной музыки 1920 – 1930-х годов
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трио A-Dur для фортепиано, скрипки и виолончели Константина Романова: особенности композиции, драматургии и музыкального языка
Циркунова Светлана , Козлова Надежда
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Концерты для фортепиано с оркестром Константина Романова: общая характеристика, особенности тематизма, композиции и драматургии
Циркунова Светлана , Перетятко Алина
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы и документы из личного архива Лидии Александровны Аксеновой
Циркунова Светлана , Аксёнова Надежда
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Из истории преподавания камерного ансамбля в Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств Республики Молдова
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Композиционно-драматургические особенности произведения В. Беляева dies irae для двух фортепиано
Мамалыга Марина , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности композиции, драматургии и исполнительской трактовки пьесы Oглан для скрипки, виолончели и фортепиано Д. Гагауза
Козлова Надежда , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трио для кларнета, виолончели и фортепиано Б. Дубоссарского: Особенности композиции, драматургии и исполнительской трактовки
Козлова Надежда , Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Mузыкальная форма в произведениях для скрипки и фортепиано композиторов Республики Молдова
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические проблемы преподавания камерного ансамбля (на примерах из музыки композиторов Республики Молдова)
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Акустико-психологические предпосылки семантических возможностей музыкальных регистров
Циркунова Светлана
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43