IBN
Close
Burunova Anastasia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2020 - 1

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности
Березовиковa Татьяна , Бурунова Анастасия
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: черты жанра, композиционно-драматургические особенности
Березовиковa Татьяна , Бурунова Анастасия
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова
Циркунова Светлана , Бурунова Анастасия
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3