IBN
Close
Hits: 70 Unique visitors: 65
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Melnic Victoria Boris - 17. Descărcări - 44. Vizualizări - 2982.
Articole în reviste din RM - 17.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 2

Adrian-Silvan Ionescu – Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova
Stăvilă Tudor1, Melnic Victoria2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creația componistică autohtonă
Cârstea Sergiu, Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — eminent savant și profesor
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria fugii în tratatul despre înalta compoziţie muzicală a lui Antonin Reicha
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii compoziţionale în sonata pentru vioară şi pian nr.2 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конгломерат активности, позитива и профессионализма
Мельник Виктория
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria contrapunctului in tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui Antonin Reicha
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Antonin Reicha — un spirit inovator pan-european Antonin Reicha — an innovative pan-european mind
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi inovaţii în sonata pentru pian de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Îmbogăţirea verticalei armonice şi emanciparea disonanţei în creaţia tîrzie a lui F. Liszt
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Trăsăturile armoniei romantice în preludiile op. 11 de Alexandr Scriabin
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2-3(17) / 2011 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Luigi Cherubini – un maestru al contrapunctului
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Compozitorul roman Viorel Munteanu: Schiţă de portret
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Vladimir Axionov. tendinţe stilistice în creaţia componistică din Moldova (muzica instrumentală)
Melnic Victoria
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(5) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor în optica procesului de la Bologna
Melnic Victoria
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3(6) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17