IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 20 Unique visitors: 18
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Melnic Victoria Boris - 17. Descărcări - 36. Vizualizări - 2503.
Articole în reviste din RM - 17.
xls PDF

2017 - 2

Adrian-Silvan Ionescu – Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova
Stăvilă Tudor, Melnic Victoria
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creația componistică autohtonă

Cârstea Sergiu, Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Vladimir Axionov — eminent savant și profesor
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria fugii în tratatul despre înalta compoziţie muzicală a lui Antonin Reicha
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii compoziţionale în sonata pentru vioară şi pian nr.2 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конгломерат активности, позитива и профессионализма
Мельник Виктория
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria contrapunctului in tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui Antonin Reicha
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Antonin Reicha — un spirit inovator pan-european Antonin Reicha — an innovative pan-european mind
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţii şi inovaţii în sonata pentru pian de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria, Chiciuc Natalia
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Îmbogăţirea verticalei armonice şi emanciparea disonanţei în creaţia tîrzie a lui F. Liszt
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Trăsăturile armoniei romantice în preludiile op. 11 de Alexandr Scriabin
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2-3(17) / 2011 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Luigi Cherubini – un maestru al contrapunctului
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Compozitorul roman Viorel Munteanu: Schiţă de portret
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Vladimir Axionov. tendinţe stilistice în creaţia componistică din Moldova (muzica instrumentală)
Melnic Victoria
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(5) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformarea învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor în optica procesului de la Bologna
Melnic Victoria
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3(6) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17