IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-27 18:46
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775563627997477077
Volume24357951910
Total79959942211884

Vizualizări   745Descărcări   89

Conţinutul numărului de revistă

Analiza interpretativă: încercare de definiţie 7-13

CZU: 781.68

Melnic Victoria , Andrieş Vladimir
Limbajul improvizaţiei în doină și baladă 14-18

CZU: 781.7(478):781.65

Badrajan Svetlana
Arta corală din Republica Moldova la răscruce de milenii: realităţi și perspective 19-23

CZU: 784.087.68:061.231(478)+784.087.68.071.2(478)

Moraru Emilia
Interpretation aspects of Franz Schubert’s impromptu No. 3, op. 90 24-31

CZU: [780.8:780.616.433.083.625]:781.68

Tcacenco Victoria , Zantout Mira
Искусство Марии Чеботари в вокально-симфонических произведениях венских классиков 31-36

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей
The modern perspective of teaching musical folklore disciplines in college and university 37-40

CZU: 781.7:372.8

Zaytseva Elena
Clavier music by J.A. Benda from the Razumovskys’ music collection 41-46

CZU: 78.071.1(437.1/.2)+[780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Sviridenko Natalia
„Fenomenul Antifonia” – dimensiuni educaţionale și culturale 46-55

CZU: 784.087.68:061.231(498)

Mercean-Țârc Mirela
Două partituri ascunse de regimul comunist: Cântarea Basarabiei și Moartea eroului de Paul Constantinescu 56-61

CZU: 78.071.1(498)+784.5:781.61+785.11.04:781.61

Hîrlav-Maistorovici Sanda , Hîrlav-Maistorovici Vlad
Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice 61-66

CZU: 781.7:061.62(478)

Slabari Nicolae
Парциальные способности как специфическая структурная основа таланта артиста мюзикла 66-71

CZU: 792.54.028.3

Оганезова-Григоренко Ольга
Romantismul și noua dramaturgie muzicală a duo-ului pianistic în creaţia lui Felix Mendelssohn-Bartholdy 72-77

CZU: [780.8:780.616.433.083.21]:781.61

Enoiu-Pânzariu Andrei
Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru 78-82

CZU: [780.8:780.646.1.083.626]:781.68

Hanganu Dumitru
Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane 82-88

CZU: 781.5+781.61

Ciubuc Lidia
Aspecte ale actului interpretării în cadrul fanfare Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice 88-92

CZU: 785.12:781.68

Cazacu Oleg
Aspecte morfologice în lucrarea La sat pentru clarinet și pian de Vasile Ijac 93-101

CZU: [780.8:780.643.1.087.2:780.616.433]:781.6

Roman Iulia , Roman Ciprian-Cătălin
Sonata pentru flaut și pian de Anfisa Fiodorova: particularităţi stilistice și structurale 101-109

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.61

Serbinov Maria
Творческая биография украинской певицы Веры Леонидовны Астафьевой (искусствоведческий аспект) 110-114

CZU: 782.1.071.2(477)

Россихина Марина
Specific inter pretative peculiarities in the romantic style of the cello concerto by Robert Schumann 114-119

CZU: [785.6:780.614.334]:781.68

Pogoretskyi Yurii
Music for pian o by Victoria Poleva in the context of understanding the composer’s style 119-124

CZU: 78.071.1(477)+[780.8:780.616.433]:781.6

Starodub Iryna
К проблеме изучения прототипов классической гитары 124-130

CZU: 780.614.131.03+780.8:780.614.131.071.2

Витюк Александр
Incursiune retrospectivă în istoria formării școlii românești de violoncel: bazele didactice și începuturile creaţiei pentru violoncelul-solist 130-134

CZU: 780.8:780.614.334.036(498)+780.8:780.614.334.071.2(498)+780.8:780.614.334.071.4(498)

Storojenco Ion
Participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la proiectul Compass în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii 135-143

CZU: 378.014.3(478)+374.7.091.313(478)+378.014.24(478:4)

Roman Ruslana , Moraru Emilia
Regele Lear de W. Shakespeare – viziune regizorală și actoricească (la „Eugene Ionesco”) 144-146

CZU: 792.02(478)+792.09:821.111-2(478)

Şchiopu Constantin
Alternativa ca gest estetic 147-151

CZU: 792.036.4(478)+792.9.02(478)

Roşca-Ichim Angelina
Arta coregrafică – între practica artistică și forma de cunoaștere 151-155

CZU: 792.8.01

Mavhima Sandra Elizabeth
Puterea cuvântului rostit. Mijloacele mass-media – factor de formare a opiniei publice 156-160

CZU: 070-051:808.5+808.5+659.4

Mereuţă-Grigoriev Vera
Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creaţie actoricească 160-164

CZU: 792.028.071.4

Giurescu Adina
Masca și teatrul documentar 164-172

CZU: 792.9.02:37+061.28:792(478)

Fusu Mihai
Teatrul în perioada pandemiei: o dublă transformare 172-176

CZU: 792:316.4.063+792:004.77

Roşca Alexandru
Особенности постановки корпуса и ног у студентов на начальном этапе обучения классическому танцу 176-179

CZU: CZU792.8:37

Касиан Татьяна
Arta cinematografică și poezia: interferenţa limbajelor 180-183

CZU: 791.31:82+791(478)

Lucovnicova Olga
În căutarea propriei identităţi – mini-studiu pe text 183-189

CZU: 821.135.1(478).09+159.923.2+316.66

Ichim Ada-Maria
Repere teoretice pentru dezvoltarea la studioși a unei receptări corecte și eficiente a textelor din picturile murale 190-196

CZU: 75.052.01+75.052:159.937

Jabinschi Ion
Învăţământul universitar de artă timișorean – cronologie, dimensiuni cultural-artistice. creativitatea – proces iterativ 197-201

CZU: 7:378(498)

Constantin Daniela
Sustenabilitatea – trendul actual în industria de modă contemporană 201-206

CZU: 687.016

Veste Maia
Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi 207-212

CZU: 730.041.5(478)+730.071.1(478)

Marian Ana
Forma artistică în sculptura lui Oleg Dobrovolschi 213-218

CZU: 730.013+730.071.1(478)

Dobrovolschi Oleg , Hubenco Teodora
Design și arte plastice 218-222

CZU: 75.012/.013+747.012/.013+7.01:111.852

Platon Liliana
Dimensiuni conceptuale ale noţiunii de cultură artistică 222-226

CZU: 316.74:7

Clapatiuc Alexandra
Valenţe semiotice și asociativ-simbolice ale formei în pictură 227-237

CZU: 75.013

Cojocaru Stela
Estetica ecologică și dimensiunile ei 238-243

CZU: 111.852:574

Lazăr Ludmila
Strategia „Cultura 2020”: realizări și provocări 243-248

CZU: CZU008(478)

Reabcinschii Veaceslav
Percepţia actului de justiţie în Republica Moldova în contextul integrării europene 248-255

CZU: 34:327.39(478)

Mîndru Valeriu
Cultura securitară a persoanei prin prisma acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19 256-260

CZU: 327.39(4+478)+323.269.3:369.8(478)+323:616-036.21/.22(478)

Sprincean Serghei
Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice 261-266

CZU: 316.74:78+78:338.45(091)

Badicu Iurie , Comendant Tatiana
Perspective inovatoare ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior 267-272

CZU: 378.091.3:004

Creangă (Davidescu) Elena
Impactul pandemiei COVID-19 asupra factorilor de risc suicidar 272-278

CZU: 364.277+159.972:616-036.21/22

Isac Oxana
Precursorii istorici ai teatrului de operă 279-284

CZU: 792.54.03+78.03

Ciobanu Liliana , Comendant Tatiana
Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic 284-288

CZU: 37.016:7

Cotoviţcaia Daniela