IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982876135528693
Volume21226691556
Total7193102827084

Vizualizări   1083Descărcări   37

Conţinutul numărului de revistă

Проблемы и перспективы изучения национальной музыки 1920 – 1930-х годов5-12

CZU: 78(478)"1920-1930"

Циркунова Светлана
Organizarea sonoră a lucrării muzicale – o preocupare constantă a compozitorului12-15

CZU: 781.22:78.071.1

Ciobanu Ghenadie
Об основных аспектах воспитания мышления музыканта-исполнителя16-19

CZU: 781.1:378.147

Вартанов Сергей
Evoluția conceptului de reflexiune artistică19-28

CZU: 78.01

Morari Marina
Этнонациональные аспекты технологий обучения в системе музыкального образования Кубани28-31

CZU: 78.01:37(470)

Стражникова Татьяна
Primii paşi in arta pianistică31-35

CZU: 373.2:78.072

Reaboşapca Ludmila
Cursurile didactice axate pe folclor muzical in contextul legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial36-39

CZU: [008+398.8]:37.02

Badrajan Svetlana , Munteanu Natalia
Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii39-42

CZU: 784.4:37.02(478+73)

Bunea Diana
Intre tradiţie şi modernitate42-46

CZU: [784.4+398.8](=135.1)

Bolboceanu Zinaida
Aspecte artistice de intepretare și tehnica aparatului vocal46-50

CZU: 784.9

Paulencu Ioan
О некоторых особенностях исполнения камерного вокального репертуара (русские песни, романсы)50-55

CZU: 784:785.7

Ага Людмила
Trei preludii de O. Negruța: particularități analitice și metodico-didactice in cadrul disciplinei pian auxiliar55-59

CZU: 781.6:786.2

Rusu-Andronovici Adela
Calităţile profesionale necesare corepetitorului, metodele de lucru cu studenţii59-62

CZU: 78.02:378.124

Macari Angela
Interpretarea gamelor şi arpegiilor la instrumentele de suflat63-68

CZU: 78.087.5:788

Cazac Anatolie
Mic indrumar pentru iniţierea in arta vocală69-73

CZU: 784.9:378(498)

Girlea Mihaela
Каприс 24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ: к проблеме синтеза стилей в цимбальных транскрипциях73-79

CZU: 78.03:786.2

Теуту Игорь
Viaţa cotidiană ca obiect de cercetare in studiul artelor plastice80-84

CZU: 73

Rocaciuc Victoria
Desenul și pictura. Modalități de predare84-87

CZU: [74+75]:37.02

Lozovanu Vladimir
Insușirea tehnicilor și tehnologiilor picturii murale88-95

CZU: 75.052

Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Авангард как важнейшая составляющая искусства современности96-101

CZU: 7.03

Юдина Екатерина , Плaтика Мария , Негру Николае
Dezvoltarea şi stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ101-104

CZU: 37.036

Popovici Anatolie
Jocul didactic in cadrul orelor de coregrafie – un aport esenţial la dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor claselor primare104-107

CZU: 792.8:373.3.02

Popovici Anatolie
Insemnătatea vorbirii scenice in procesul de elaborare a spectacolului de licență107-111

CZU: 792.028

Mereuţă-Grigoriev Vera