IBN
Close

91Publicaţii

700Descărcări

48707Vizualizări

Rocaciuc Victoria
Cuvinte-cheie (239): graphics (25), book (24), illustration (24)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Teze/Rezumate în culegeri - 26. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 7

100 de ani de la nașterea marelui maestru al culorii și peisajului moldovenesc Mihail Petric
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația Victoriei Cozmolici, un subtil univers al naturii și feminității
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustraţii în creaţia plasticianului Dumitru Trifan la poezie şi proză scurtă
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liric și monumental în ilustrații de carte ale artistului plastic Igor Vieru
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liric și monumental în ilustrații de carte ale artistului plastic Igor Vieru
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular în diverse versiuni ilustrative ale baladei „Meşterul Manole”
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The educational character of plasticiline illustrations in the creation of visual artist Elena Lescu
Rokachuk Victoria
Institute of Cultural Heritage
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 5 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Ediții repetate ale poveștii „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă. Evoluția valorilor artistice și estetice în grafica de carte moldovenească din perioada sovietică și post-sovietică
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edițiile repetate ale poveștii ”Punguța cu doi bani” de Ion Creangă. Evoluția valorilor artistice în grafica de carte moldovenească din perioada sovietică și post-sovietică
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația regizorului, scenografului, scenaristului, caricaturistului și pedagogului Leonid Domnin
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graficianul Dumitru Trifan: identitate artistică și perseverență creatoare
Rocaciuc Victoria
Dumitru Trifan un filosof al caricaturii
Chișinău: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, 2022. ISBN 978-9975-166-71-3.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam: artistul plastic Andrei Mudrea (29 aprilie 1954 – 15 ianuarie 2022)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia axiologică în studierea graficii de carte moldovenești, perioada 1945-2010
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular în ilustrații de carte și schițe scenografice semnate de artistul plastic Boris Nesvedov * *
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istoriografice în axiologia artei graficii de carte moldovenești, 1945—2010
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri poetice în grafica de carte a artistei plastice Ludmila Furdui
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin și o operă științifică dedicate patrimoniului cultural național. Doctorul habilitat Tudor STAVILĂ la 70 de ani
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea culturală și artistică a creației graficianului Dumitru Trifan
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 16

De la realism socialist spre artă actuală: 90 de ani de la nașterea artistului plastic Ghennadii Zîkov (1931–2013)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la realism socialist spre artă actuală: 90 de ani de la nașterea artistului plastic Ghennadii Zîkov (1931–2013)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse abordări grafice pentru povestea Punguţa cu doi bani de Ion Creangă
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistei plastice Liudmila Cojocari
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Stefan Sadovnikov
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Illustrations in poetry in the artist’s book graphics plastic Iurie Braşoveanu
Rokachuk Victoria
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustrații la abecedar în creația plasticienilor moldoveni (1945-2015). Observații preliminare asupra genezei și evoluției valorilor estetice
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustraţii la poezii în grafica de carte a artistului plastic Iurie Braşoveanu /
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
2021. Maximovca. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam: artistul plastic şi pedagogul Ion Sfeclă (1941-2020)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Beleaev – 100 de ani de la nașterea artistului
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Beleaev – 100 de ani de la nașterea artistului
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Beleaev – 100 years since the fine artist’s birth
Rokachuk Victoria
Institute of Cultural Heritage
Colloquia Artium
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2821-5117 / ISSNe 2821-5117
Disponibil online 16 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi în oglinda cercetărilor doctorului habilitat Iulia Bejan-Volc
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular în creația plasticienilor moldoveni în perioada anilor ’50 ai secolului XX
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere introductive în cercetarea principiilor tipologice de analiză a ilustrațiilor de carte pentru povești
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori artistice ale ilustrațiilor din abecedar în creația graficienilor de carte moldoveni (1945– 2020)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Conexiuni asociative în graica de carte a artistului plastic Mihail Brunea
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extravaganța cugetului imaginar în grafica de carte a artistului plastic Mihail Brunea
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabula în grafica de carte moldovenească (1945-2015)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistei plastice Ludmila Cojocari
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Andrieș Bucov
Rocaciuc Victoria12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Oleg Cojocari
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte in creația artistului plastic Stefan Sadovnikov
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narațiune și simbol în abordările plastice ale baladei „Miorița”
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narațiune și simbol în metodologia studierii graficii de carte moldovenești (1945-2010)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povestea lui Aliman în interpretări grafice
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexii asupra epocii în creația pictoriței Valentina Rusu-Ciobanu
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artiștilor plastici Simion Zamșa și Elena Karacențev
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Arii Sveatcenko
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Dumitru Trifan
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de predare a istoriei artelorplastice
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91