IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-27 22:05
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982872155523693
Volume21226511556
Total7193098667079

Vizualizări   1717Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

The music of the past in the present6-9

CZU: 78.03

Svyrydenko Natalya
Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы10-15

CZU: 785.6:786.2

Кочарова Галина
Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective15-20

CZU: 784.4.087.68sec."XIX"

Moraru Emilia
Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины ХІХ века20-25

CZU: 792.54(450)sec."XIX"

Бацак Константин
Eurovision song contest: history and contemporaneity25-29

CZU: 78.09(100+478)

Tcacenco Victoria
Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix29-33

CZU: 78.03

Rojnoveanu Angela
Activitatea lui M. Berezovschi reflectată оn documentele arhivei naţionale din perioada României Mari (II)33-39

CZU: 783(478)(092)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Особенности музыкального языка и драматургии Stabat Mater В. Чолака39-43

CZU: 783.071.1(478)(092)

Самбриш Елена
Metodele de abordare a secvenţei medievale Dies Irae – o mostră de imnografie creștină, în requiem de V. Ciolac43-48

CZU: 783.6

Gîrbu Ecaterina
Reflecții asupra tratării muzical-scenice a chipului liubașei în opera Mireasa Țarului de N. Rimski-Korsakov48-52

CZU: 792.54

Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Miniaturile instrumentale ale compozitorului Gheorghe Neaga: între vechi și nou52-56

CZU: 785.071.1(478)Gh.Neaga

Chiciuc Natalia
Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru57-60

CZU: [786.2+788.8].082.2(478)

Taran Vladimir
Boris Dubosarschi. Cvartetul de coarde nr. 4: probleme de interpretare61-66

CZU: 785.74:787(478)

Ureche Alexandru
Камерно-инструментальное творчество В. П. Власова (на примере анализа „Концертного триптиха на тему картины Иеронима Босха Страшный суд”)66-73

CZU: [785.7+786/789](477)

Антропова Анна
Particularităţi stilistice În sonata nr. 1 pentru acordeon de Viaceslav Semionov73-77

CZU: 786.8.082.2

Calmîş Dumitru
Dies Irae ca element central al dramaturgiei sonatei pentru pian op. 13 de Nikolai Miaskovski77-82

CZU: 782:786.2.082.2

Stolearciuc Xenia
Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной83-88

CZU: [78.071.1:784.3]:78.03"17"

Туря Елена
Из истории исполнения оперы Р. Штрауса Ариадна на Наксосе88-93

CZU: 782(430)R.Strauss

Пилипецкий Сергей
Ecourile ziaristice despre activitatea artistică a tenorului Mihail Muntean93-100

CZU: 782.1.071.2(478)(092)

Nistreanu Elena
Abordări moderne în clasificarea cunoștinţelor muzicale în contextul dezvoltării domeniului muzical-artistic100-105

CZU: 781

Crişciuc Viorica
Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra105-109

CZU: 781

Demenescu Laura Veronica , Roman Iulia
Sonata și sonatina în repertoriul didactic pentru acordeon110-115

CZU: 78.082.2/3:786.8

Calmîş Dumitru
Miniatura corală arde pământul de Vasile Zagorschi: viziuni stilistice și interpretative116-120

CZU: 78.087.684:785

Mihalaş Mihai
Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean120-127

CZU: 784.9

Nistreanu Elena
Privire de ansamblu asupra repertoriului folcloric pentru vioară a lăutarului bucovinean A. Bidirel128-134

CZU: 784.4:787.1(498.6)

Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice134-137

CZU: 784.4:787.1(478)

Grib Vitalie , Badrajan Svetlana
Repercusiunile impactului a două limbaje: plastic (sculptural) și cinematografic138-145

CZU: 791.43.05:730

Olărescu Dumitru
Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică145-149

CZU: 792(478)

Tipa Violeta
The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century150-153

CZU: 792(476)"18"

Volontsevich Natallia
Om. Mască. Marionetă. Actorul în secolul XXI154-158

CZU: 792.071.2.028

Ciofu Anca-Mihaela
Актерская выразительность: физическое действие как язык архетипов158-163

CZU: 792.071.2.028

Катерева Ирина
Analiza comparată a personajului Carmen în diverse opere artistice164-169

CZU: 792.54:7.03

Varnacova Eleonora
Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie169-174

CZU: 792.8

Bețișor Angela
Eficacitatea elementelor ritualice în arta spectacolului174-177

CZU: 792

Madan Marin
Fenomenologia portretului în artă și literatură178-181

CZU: 7.01+82:1

Fotescu Irina
Specificul portretului în pictura și sculptura naţională (anii 1945-1960)182-187

CZU: [730+75].041.5(478)"1945-1960"

Lozovanu Vladimir
Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970)188-194

CZU: 75.041.5(478)"1959-1970"

Lozovanu Vladimir
Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice194-202

CZU: 748.5

Podlesnaia Natalia , Starţev Ala
Portretele-măști ale lui Glebus Sainciuc202-207

CZU: 75.071.1(478)(092)

Marian Ana
Analiza structurilor narative și simbolice în grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1945-1953)207-211

CZU: 76.03(478)"1945-1953"

Rocaciuc Victoria
Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)212-216

CZU: 159.942+159.95

Comendant Tatiana
Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică217-220

CZU: 159.954.4+37.036

Arbuz-Spatari Olimpiada
Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană221-231

CZU: 008(478+4)

Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare231-236

CZU: 323(478)

Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Practici didactice și metodico-interactive de constituire a unităţilor de studiu pentru programele de formare în învăţământul superior237-246

CZU: 378.1.02(478)

Cazac-Scobioala Viorica , Adascalița-Crigan Lucia
Metode și tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârstă preșcolară246-249

CZU: 373.2:796.412

Varnacova Eleonora
Resurse de informare în procesul de studii și cercetare: repere în domeniul artelor250-256

CZU: 378.14:7.01

Avasiloaie Rodica