IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-17 17:57
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44) 20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775507728945977077
Volume24338961904
Total79954162411363

Vizualizări   2257Descărcări   119

Conţinutul numărului de revistă

The music of the past in the present 6-9

CZU: 78.03

Svyrydenko Natalya
Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы 10-15

CZU: 785.6:786.2

Кочарова Галина
Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective 15-20

CZU: 784.4.087.68sec."XIX"

Moraru Emilia
Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины ХІХ века 20-25

CZU: 792.54(450)sec."XIX"

Бацак Константин
Eurovision song contest: history and contemporaneity 25-29

CZU: 78.09(100+478)

Tcacenco Victoria
Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix 29-33

CZU: 78.03

Rojnoveanu Angela
Activitatea lui M. Berezovschi reflectată оn documentele arhivei naţionale din perioada României Mari (II) 33-39

CZU: 783(478)(092)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Особенности музыкального языка и драматургии Stabat Mater В. Чолака 39-43

CZU: 783.071.1(478)(092)

Самбриш Елена
Metodele de abordare a secvenţei medievale Dies Irae – o mostră de imnografie creștină, în requiem de V. Ciolac 43-48

CZU: 783.6

Gîrbu Ecaterina
Reflecții asupra tratării muzical-scenice a chipului liubașei în opera Mireasa Țarului de N. Rimski-Korsakov 48-52

CZU: 792.54

Busuioc Tatiana , Badrajan Svetlana
Miniaturile instrumentale ale compozitorului Gheorghe Neaga: între vechi și nou 52-56

CZU: 785.071.1(478)Gh.Neaga

Chiciuc Natalia
Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru 57-60

CZU: [786.2+788.8].082.2(478)

Taran Vladimir
Boris Dubosarschi. Cvartetul de coarde nr. 4: probleme de interpretare 61-66

CZU: 785.74:787(478)

Ureche Alexandru
Камерно-инструментальное творчество В. П. Власова (на примере анализа „Концертного триптиха на тему картины Иеронима Босха Страшный суд”) 66-73

CZU: [785.7+786/789](477)

Антропова Анна
Particularităţi stilistice În sonata nr. 1 pentru acordeon de Viaceslav Semionov 73-77

CZU: 786.8.082.2

Calmîş Dumitru
Dies Irae ca element central al dramaturgiei sonatei pentru pian op. 13 de Nikolai Miaskovski 77-82

CZU: 782:786.2.082.2

Stolearciuc Xenia
Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной 83-88

CZU: [78.071.1:784.3]:78.03"17"

Туря Елена
Из истории исполнения оперы Р. Штрауса Ариадна на Наксосе 88-93

CZU: 782(430)R.Strauss

Пилипецкий Сергей
Ecourile ziaristice despre activitatea artistică a tenorului Mihail Muntean 93-100

CZU: 782.1.071.2(478)(092)

Nistreanu Elena
Abordări moderne în clasificarea cunoștinţelor muzicale în contextul dezvoltării domeniului muzical-artistic 100-105

CZU: 781

Crişciuc Viorica
Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra 105-109

CZU: 781

Demenescu Laura Veronica , Roman Iulia
Sonata și sonatina în repertoriul didactic pentru acordeon 110-115

CZU: 78.082.2/3:786.8

Calmîş Dumitru
Miniatura corală arde pământul de Vasile Zagorschi: viziuni stilistice și interpretative 116-120

CZU: 78.087.684:785

Mihalaş Mihai
Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean 120-127

CZU: 784.9

Nistreanu Elena
Privire de ansamblu asupra repertoriului folcloric pentru vioară a lăutarului bucovinean A. Bidirel 128-134

CZU: 784.4:787.1(498.6)

Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice 134-137

CZU: 784.4:787.1(478)

Grib Vitalie , Badrajan Svetlana
Repercusiunile impactului a două limbaje: plastic (sculptural) și cinematografic 138-145

CZU: 791.43.05:730

Olărescu Dumitru
Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică 145-149

CZU: 792(478)

Tipa Violeta
The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century 150-153

CZU: 792(476)"18"

Volontsevich Natallia
Om. Mască. Marionetă. Actorul în secolul XXI 154-158

CZU: 792.071.2.028

Ciofu Anca-Mihaela
Актерская выразительность: физическое действие как язык архетипов 158-163

CZU: 792.071.2.028

Катерева Ирина
Analiza comparată a personajului Carmen în diverse opere artistice 164-169

CZU: 792.54:7.03

Varnacova Eleonora
Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie 169-174

CZU: 792.8

Bețișor Angela
Eficacitatea elementelor ritualice în arta spectacolului 174-177

CZU: 792

Madan Marin
Fenomenologia portretului în artă și literatură 178-181

CZU: 7.01+82:1

Fotescu Irina
Specificul portretului în pictura și sculptura naţională (anii 1945-1960) 182-187

CZU: [730+75].041.5(478)"1945-1960"

Lozovanu Vladimir
Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970) 188-194

CZU: 75.041.5(478)"1959-1970"

Lozovanu Vladimir
Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice 194-202

CZU: 748.5

Podlesnaia Natalia , Starţev Ala
Portretele-măști ale lui Glebus Sainciuc 202-207

CZU: 75.071.1(478)(092)

Marian Ana
Analiza structurilor narative și simbolice în grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1945-1953) 207-211

CZU: 76.03(478)"1945-1953"

Rocaciuc Victoria
Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ) 212-216

CZU: 159.942+159.95

Comendant Tatiana
Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică 217-220

CZU: 159.954.4+37.036

Arbuz-Spatari Olimpiada
Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană 221-231

CZU: 008(478+4)

Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare 231-236

CZU: 323(478)

Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
Practici didactice și metodico-interactive de constituire a unităţilor de studiu pentru programele de formare în învăţământul superior 237-246

CZU: 378.1.02(478)

Cazac-Scobioala Viorica , Adascalița (Crigan) Lucia
Metode și tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârstă preșcolară 246-249

CZU: 373.2:796.412

Varnacova Eleonora
Resurse de informare în procesul de studii și cercetare: repere în domeniul artelor 250-256

CZU: 378.14:7.01

Avasiloaie Rodica