Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-11 17:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
748.5 (2)
Drawing. Design. Applied arts and crafts (222)
SM ISO690:2012
PODLESNAIA, Natalia; STARŢEV, Ala. Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 194-202. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice
CZU: 748.5

Pag. 194-202

Podlesnaia Natalia1, Starţev Ala2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

Articolul de faţă pune în vizor știinţific particularităţile tehnice ale artei vitraliului, prezentând tipuri de fabricare a acestuia, metode de prelucrare artistică a sticlei etc. La fel, sunt evidenţiate particularităţile artistice ale vitraliului în raport cu spaţiul arhitectural. Se aduc date istorice privind evoluţia acestei arte în contextul culturii universale. O atenţie deosebită se acordă vitraliului naţional. Sunt analizate operele pictorilor autohtoni, care au practicat această artă, cât și lucrările realizate la comandă de artiștii străini pentru spaţiul nostru.

The present paper introduces in scientific use the technical peculiarities of coloured (stained) glass window art, presenting different types of its production, methods of artistic glass processing etc. Emphasis is laid on the artistic peculiarities of the coloured glass window as against the architectural space. The author presents historical data concerning the evolution of this art in the context of universal culture. Special attention is given to the commissioned works by foreign artists for our national space.

Cuvinte-cheie
vitraliu, sticlă, tehnică, metodă, arhitectură, spaţiu, lucrare,

pseudo-vitraliu,

artist