IBN
Close

50Publicaţii

415Descărcări

27348Vizualizări

Arbuz-Spatari Olimpiada
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Valorificarea ornamentelor tradiționale in cadrul orelor de artă plastică în învâțământul extrașcolar
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Pictura decorativă pe sticlă - mod de valorificare a broderiei tradiționale
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea motivelor covorului arhaic în arta textilă
Arbuz-Spatari Olimpiada , Roșca-Ceban Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Dezvoltarea imaginaţiei creative prin disciplina universitară pictura decorativă pe sticlă
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia elaborării compoziţiilor creative în cadrul cursului de arta textilă – imprimeu artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pictura decorativă pe sticlă – mod de valorificare a broderiei tradiționale
Arbuz-Spatari Olimpiada , Roșca-Ceban Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Aportul stagiului de practică muzeistică în procesul dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele vestimentației feminine secolul XX, anii 1970-1990
Cojocaru Elena , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura Cucuteni Tripolie - Sursă de inspirație pentru practica muzeistică
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale icoanei Judecata de Apoi prin percepţia vizuală a raiului şi iadului
Jabinschi Ion12 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Depășirea blocajelor imaginației creative la studenți prin intermediul picturii decorative pe sticlă - point to point
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin studierea și aplicarea motivelor ornamentale în cadrul cursului de artă textilă
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Aportul cadrelor didactice universitare la dezvoltarea imaginației creative a studenților. Profilul artistico-plastic
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativităţii pedagogice a tinerelor cadre didactice
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului creativității și tangența acestuia cu imaginația creativă
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50