IBN
Close
Arbuz-Spatari Olimpiada
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Dezvoltarea imaginaţiei creative prin disciplina universitară pictura decorativă pe sticlă
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia elaborării compoziţiilor creative în cadrul cursului de arta textilă – imprimeu artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pictura decorativă pe sticlă – mod de valorificare a broderiei tradiționale
Arbuz-Spatari Olimpiada , Roșca-Ceban Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aportul stagiului de practică muzeistică în procesul dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele vestimentației feminine secolul XX, anii 1970-1990
Cojocaru Elena , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale icoanei Judecata de Apoi prin percepţia vizuală a raiului şi iadului
Jabinschi Ion12 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Depășirea blocajelor imaginației creative la studenți prin intermediul picturii decorative pe sticlă - point to point
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin studierea și aplicarea motivelor ornamentale în cadrul cursului de artă textilă
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Aportul cadrelor didactice universitare la dezvoltarea imaginației creative a studenților. Profilul artistico-plastic
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativităţii pedagogice a tinerelor cadre didactice
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1 , Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului creativității și tangența acestuia cu imaginația creativă
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea procesului de creaţie în artele plastice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Aplicarea tonurilor acromatice în cadrul cursului Bazele artei decorative – exercițiu pentru dezvoltarea imaginației creatoare.
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea artistică – repere şi concepte ştiinţifice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44