IBN
Close
Arbuz-Spatari Olimpiada
Cuvinte-cheie (62): structurile plastice (3), creativitatea artistic (2), structurile spaial-volumetrice (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Pictura decorativă pe sticlă – mod de valorificare a broderiei tradiționale
Arbuz-Spatari Olimpiada, Roșca-Ceban Daniela
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aportul stagiului de practică muzeistică în procesul dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele vestimentației feminine secolul XX, anii 1970-1990
Cojocaru Elena, Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Dezvoltarea creativităţii pedagogice a tinerelor cadre didactice
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1, Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului creativității și tangența acestuia cu imaginația creativă
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea procesului de creaţie în artele plastice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aplicarea tonurilor acromatice în cadrul cursului Bazele artei decorative – exercițiu pentru dezvoltarea imaginației creatoare.
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea artistică – repere şi concepte ştiinţifice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea conceptului de cunoaștere în procesul de creație artisticoplastic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică
Arbuz-Spatari Olimpiada
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 14 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Organizarea metodologiei experimentului pedagogic în învăţământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiect-obiectul în cunoaşterea şi creaţia artistico-plastică: referiri specifice pentru învăţământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordarea creativităţii artistice în ştiinţele educaţiei şi reflectarea conceptelor în învăţământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31