IBN
Close
Turea Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 2

Rolul partidei de pian în сiclurile vocale ale lui Franz Schubert
Turea Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вокальный цикл Ф. Шуберта прекрасная мельничиха как материал для профессиональной подготовки пианистов-концертмейстеров
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Intertext
Nr. 2(62) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Камерно-вокальная музыка Шуберта в музыковедческой интерпретации
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соотношение партии голоса и фортепиано в вокальной музыке предшественников Ф. Шуберта
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 1 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Raportul dintre partidele vocii și pianului în muzica vocală a predecesorilor lui F. Schubert
Turea Elena , Ţîrcunova Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Стилевые черты Лирической поэмы Василия Загорского сквозь призму романтической эстетики вокальных циклов Франца Шуберта
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Исполнительские проблемы в интерпретации вокального цикла Ф. Шуберта Зимний путь на тексты В. Мюллера
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Австро-немецкая Lied ХIХ в. в программах камерных концертов Кишинева 1955–2015 гг. (по материалам интервью с Л. Ваверко и С. Коваленко)
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камерные концерты педагогов и студентов Молдавской государственной консерватории и их роль в музыкальной жизни Кишинева середины XX века (по материалам интервью с проф. Людмилой Ваверко)
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной
Туря Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10