IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-15 13:09
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44) 20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775504408941577077
Volume24337411904
Total79953814911319

Vizualizări   825Descărcări   89

Conţinutul numărului de revistă

Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău 8-16

CZU: 78.031.4(478)(083.8)

Bunea Diana , Badrajan Svetlana
Концерты Олега Негруцы как отражение диалога стилей различных эпох (на примере Concerto grosso и концерта для вибрафона/маримбы с оркестром) 17-25

CZU: 785.6:781.61+785.6:781.5

Самбриш Елена
Фортепианный концерт Галины Уствольской в стилевой панораме ее творчества 26-30

CZU: [785.6:780.616.433]:781.61

Симонянц Елена
Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative 31-37

CZU: [780.8:780.614.332.083.35]:781.61+[780.8:780.614.332.083.35]:781.68+[780.8:780.614.332.083.35]:781.7

Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Trăsături stilistice şi structurale în concertul pentru voce şi orchestră de Reinhold Glier 38-42

CZU: [785.6:784.087.61]:781.61

Cosciug (Costiuc) Tatiana
Reinterpretarea formelor tradiționale în sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola 43-53

CZU: [780.8:780.644.2.082.2]:781.61

Taran Vladimir , Andrieş Vladimir
Patrimoniul pianistic al Zlatei Tcaci în culegerile pentru pian editate în Republica Moldova 54-58

CZU: 780.8:780.616.433(0.053.2)(478)+780.8:780.616.433.091+78.071.1(478)

Gupalova Elena
Ciclul pentru pian Iluzii de Vladimir Ciolac: aspectul compozițional 59-67

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.61

Gîrbu Ecaterina
Претворение фольклорных элементов в фортепианных трио композиторов Республики Молдова на рубеже XX-XXI веков 68-72

CZU: 785.73:781.7(478)+785.73:781.61

Костикова Наталья
Основные элементы музыкального языка вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану 73-79

CZU: [784.3.087.612.2]:781.61

Конунова Елена , Циркунова Светлана
Aspecte ale studierii romanței mondene românești 80-83

CZU: 784.3(478+498):781.61+784.3(478+498):781.68+784.3:781.7(478+498)

Valuta-Cioinac Diana , Badrajan Svetlana
Кантата Stabat mater для меццо-сопрано и органа Дмитрия Киценко: композиционные особенности, музыкальный язык, трактовка органной партии 84-91

CZU: [783.3.087.612.3:780.649]:781.6

Стрезев Михаил
Претворение некоторых стилистических признаков болгарского музыкального фольклора в хоровых миниатюрах Ерген деда и Кавал свири П. Лёндева 92-97

CZU: 784.087.68:781.7(497.2)+784.087.68:781.61+78.071.1(497.2)

Желяпова Татьяна
Personaje feminine centrale din operele veriste în repertoriul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău 98-102

CZU: 782.1.036.1(450):792.54(478)+782.1.071.2:792.54(478)

Busuioc Tatiana
Камерно-вокальные произведения композиторов Республики Молдова в редакции для тенора (на примере Лирической поэмы В. Загорского) 103-109

CZU: [784.3.087.613.1:780.616.433]:781.68

Пилипецкий Сергей , Юхно Ольга
Ansamblul etnofolcloric Drăgaica din orașul Slobozia — promotor al folclorului din stânga Nistrului 110-113

CZU: 785.16(=135.2)+784.4(478)

Dragoi Vasile
Aspecte ale utilizării ornamentelor în repertoriul lăutarului Filip Todirașcu 114-118

CZU: 780.8:780.614.332.031.4.071.2(478)+[780.8:780.614.332.031.4]:781.68(478)

Grib Vitalie
Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda 119-125

CZU: 780.641.6.02(498)

Druță Andrei , Bunea Diana
Дирижерская трактовка музыкального материала фольклорного происхождения в Симфонических танцах Э. Грига 126-132

CZU: 785.11.083.1:781.7(481)+785.11.083.1:781.61

Ceausov Denis
Improving the design features of the bass guitar (1950s – to the present day) 133-137

CZU: 780.653.1:780.614.131.015.2.02

Vitiuc Alexandru
Страницы творческой биографии Михаила Васильевича Сечкина 138-144

CZU: 785.11.071.2(478)

Хатипова Инна
Становление предмета общее фортепиано в контексте научно-методической деятельности В.П. Гутора 145-149

CZU: [780.8:780.616.433]:377.1(478)+78.071.4(478)

Мельник Тамара
Mărturii memorialistice inedite despre profesorul Victor Ceaicovski 150-153

CZU: 781.071.4(498)

Bogos Gabriela
Ion Radu — discipol al profesorului Gleb Ciaicovschi-Mereșanu 154-157

CZU: 78.072.2(478)+78:398(478)

Dermenji Ecaterina
Мария Чеботари в операх М.И. глинки и П.И. Чайковского 158-163

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей