IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-19 16:00
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982939915678693
Volume21230791561
Total7193170707239

Vizualizări   577Descărcări   100

Conţinutul numărului de revistă

Analiza muzicală: metodă, practică, concept

7-14

CZU: 78.01+781.6

Melnic Victoria

Проблемы формирования музыкального коллектива в современной отечественной и западной науке

15-20

CZU: 78.071.2:316.454.5

Мозгот Валерий , Мозгот Светлана

Significance of musical instruments in the formation of the viennese classical school

20-23

CZU: 780.6.035(436)+780.616.432.035(436)

Sviridenko Natalia

Гастроли итальянской оперы в Кишиневе в сообщениях миланской прессы 1900-1912 гг

24-28

CZU: 792.54.091.8(450:478)+782.1.071.22(450:478)

Бацак Константин

Traditional and innovative approaches to the piano sonata in the creation of composers from the Republic of Moldova on the borderline of the 20th-21stt centuries

28-32

CZU: 780.8:780.616.433.082.2.036(478)+[780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Hatipova Inna

Педагоги-пианисты Кишинёвской Государственной Консерватории. представители школы Флорики Музическу

32-37

CZU: 780.8:780.616.433.071.4(478)+780.8:780.616.433:372.8

Мельник Тамара

Codul Enescu Г. Чобану: особенности ладогармонической и фактурной организации

38-42

CZU: 785.16:781.4

Самбриш Елена , Путина Анастасия

Viziuni analitico-interpretative asupra sonatei pentru flaut și pian de Vladimir Ciolac

42-51

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.6

Melnic Victoria , Serbinov Maria

Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar

52-58

CZU: [780.8:780.614.332.087.2:780.616.433]:781.61

Andrieş Vladimir , Buinovschi Vadim

Elaborarea profesiogramei pentru soliști vocali

58-63

CZU: 784.071.5+784.9:372.8

Blîndu Adela

Dialectica vocală în lucrările celei de a doua școli vieneze

63-70

CZU: 784.036:781.68+784.036:784.9

Badiu-Avram Ioana

Gordon Goodwin’s Big Phat Band: un exemplu al big bandului modern

70-75

CZU: 785.161(73)+785.161.036.9:781.6

Hăruță Petru

Duetul vocal de estradă în Republica Moldova

75-80

CZU: 784.087.62.071.2(478)+784.66.036.9(478)

Munteanu Angelica

Expresionismul – componentă a modernismului estetic

81-84

CZU: 78.036.7

Ehupov Raluca Romana Elena

Героини французских опер в интерпретации Марии Чеботари

85-89

CZU: 782.1.071.2(478):782.1(44)

Пилипецкий Сергей

Seria Lullabies, op. 33 de Josef Suk: între tradiţia berceusei romantice și inefabilul impresionist

90-93

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.6

Turtă-Timofte Ioana-Laura

Evoluţia artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI

93-98

CZU: 780.8:780.641.6.071.2(478)+780.8:780.641.6(478)

Druță Andrei

Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu

99-102

CZU: 784.3:781.61+784.087.68:781.61+78:82

Gamurari Pavel

Симфонические танцы из вестсайдской истории Л. Бернстайна в аспекте дирижерской интерпретации

102-111

CZU: 785.11.083.1:781.68

Ceausov Denis

Purtători de folclor din satele transnistrene: repertoriul de cântec propriu-zis (în baza propriilor investigaţii pe teren)

111-115

CZU: 784.4.071.2(478)+784.4:781.7(478)

Dragoi Vasile

Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă

116-120

CZU: [780.8:780.646.1.087.2:780.616.433]:781.68

Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana

Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi

120-129

CZU: 785.74:781.61

Ureche Alexandru

Particularităţi arhitectonice și interpretative în miniaturile pentru corn și pian semnate de O. Negruţa

129-135

CZU: [780.8:780.646.3.087.2:780.616.433]:781.68

Munteanu Dorina

Tehnicile actoricești: vectorul transcendenţei

136-141

CZU: 792.028

Catereva Irina

Documentarul de animaţie: reflecţii ecologice

141-148

CZU: 791.229.1:791.228

Tipa Violeta

„Drama” and „post-drama”: change of paradigm

148-151

CZU: 792.03(4)

Alesenkova Victoria

Театр в интернете: обновление традиции

152-155

CZU: 792:004.738.5

Станиславская Екатерина

Regia – între ocupaţie și profesie (profesionalism și diletantism)

155-161

CZU: 792.027

Panfil Lidia

Nunta lui Figaro și provocarea unui excurs studenţesc contemporan

161-166

CZU: 792.54:378.091.276

Radu-Ţaga Consuela , Condurache Dumitriana

Orientări psihopedagogice în procesul de formare a studentului actor

166-169

CZU: 792.071.2-057.875:37.013.77+37.013.77

Moraru Iuliana

Educaţie în vremuri de criză: învăţământ artistic pe platformă video

170-174

CZU: 37:7:004.9+37:7:316.422.6

Ciobotari Călin

Clișeele și neajunsurile luptei scenice în teatrele din Republica Moldova

175-180

CZU: 792.028.3:796.8(478)

Mardari Oleg

Interdependenţa relaţiei dintre teatrul documentar și realităţile socio-politice

180-184

CZU: 792:32

Starciuc Mariana

Formă și idee în teatrul contemporan de animaţie

185-188

CZU: 792.97

Lefter Nina

Festivalul de teatru – parte a procesului teatral contemporan

188-192

CZU: 792.079

Rozdovan Liuba

Atelierele de creație la Bauhaus

193-202

CZU: 378:72(430)+7.038.16

Jabinschi Tatiana

Impactul crizei mondiale asupra artistului

202-210

CZU: 7:316.422.6

Iațeșen Mihai-Cosmin

Bienala internațională de gravură din Chișinău în contextul european

210-214

CZU: 76.091

Raşchitor Tatiana

Perceperea vizuală a icoanei

215-221

CZU: 7.04

Jabinschi Ion

Pictura în acuarelă din secolele XIX-XX

221-226

CZU: 75.021.32-035.676.332.2

Diaconu Gheorghii

Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în Basarabia interbelică

226-231

CZU: 730.041.5(478)

Marian Ana

Erminia – abecedar al picturii bisericești: aspecte genetico-evolutive

232-235

CZU: 75.046.3:09

Mocanu Alina Viorela

Identitate culturală: delimitări conceptuale

237-242

CZU: 316.723+008(478)

Comendant Tatiana , Mitriuc Ana

Sporirea securităţii și siguranţei persoanei și progresul domeniului culturii ca deziderate ale acordului de asociere RM – UE

243-248

CZU: 327.39(4)+342.7(478)+316.7

Sprincean Serghei

Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica

248-252

CZU: 75.04:78+75.04:821

Florea Eleonora , Cojocaru Stela

Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко

253-257

CZU: 37.016:821.161.2-1:37.091.3+37.091.212.015.312

Олексюк Ольга , Лигус Ольга

Ornamentul naţional – însemn al identităţii culturale

257-262

CZU: 745.52.016(478)

Moisei Ludmila