IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-14 07:19
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775564150998577077
Volume24358461910
Total79959999611895

Vizualizări   1347Descărcări   113

Conţinutul numărului de revistă

Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Memorii 6-9

CZU: 78.072.2(478)

Badrajan Svetlana
Formă şi stil in sonata pentru vioară şi pian de E. Elgar 9-19

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61+781.5.082.2

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu 19-24

CZU: 782.1.071.2(478)+784.071.4(478)+784.9

Berezovicova Tatiana , Blăndu Adela
Interdisciplinary view on the theory and methods of music pedagogy 25-28

CZU: 78.01:37

Kindratiuk Bohdan
Работа со студентами разных специальностей в классе общего фортепиано 29-33

CZU: [780.8:780.616.433]:372.8

Reaboşapca Ludmila
Mikhail Sechkin: creative portrait 34-37

CZU: 785.11.071.2(478)+780.8:780.616.433.071.4(478)

Hatipova Inna
Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации 38-42

CZU: 78.036.9:781.65

Березовиковa Татьяна , Дашевский Вячеслав
Traditions of foreign musicology in the study of piano art in the Republic of Moldova 43-47

CZU: 78.072.2(478:470)+780.8:780.616.433(478)

Vardanyan Alyona
Мария Чеботари в культурной жизни русской диаспоры Берлина и Дрездена (из хроники эмигрантской прессы) 47-51

CZU: 782.1.071.2(478):325.25(430)(=161.1)

Пилипецкий Сергей
Metodele moderne de predare a obiectelor muzicale teoretice 51-55

CZU: 781:372.8:004

Gamurari Pavel
Слушание, транскрибирование и анализ джазовых композиций в процессе формирования навыков импровизации 55-60

CZU: 78.036.9:781.65

Дашевский Вячеслав
Trompetişti celebri ai epocii swingului şi contribuţia lor la istoria jazzului mondial 60-65

CZU: 785.161.036.9+780.8:780.646.1.036.9+780.8:780.646.1.071.2

Hăruță Petru
Dezvoltarea calităţilor psihomotrice la vocalişti in cadrul instituţiilor de invăţămant artistic 65-68

CZU: 784.95(07)

Blăndu Adela
Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova 69-76

CZU: 784.087.68.071.2(478)

Burlac Fedora
Personajele feminine din operele lui G. Puccini – intruchipare a verismului italian 76-80

CZU: 782.1.036.1(450)+782.1:781.61+784.21.087.612:781.61

Busuioc Tatiana
Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover 80-86

CZU: 782.1.071.2(460)+784.66.071.2(410+784.087.62:781.61

Munteanu Angelica
Организация музыкального времени в сонате-воспоминании (ОР. 38) Н. Метнера 87-92

CZU: [780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Георгиева Мария
Органная музыка композиторов Республики Молдова 93-97

CZU: 780.8:780.649.036(478)

Стрезев Михаил
The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries 98-101

CZU: 792.022:004

Dubovskaya Ksenia
Conceptul de literatură: teorii şi controverse 101-106

CZU: 82.0

Şchiopu Constantin
Scenariul. Legităţile construcţiei compoziţionale a scenariului 106-110

CZU: 792.026

Panfil Lidia
Die ersten inszenierungen der rockoper in der musik-comedy-theater der Ukraine 110-114

CZU: 792.54(477).02

Schiukina Julia
Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică 114-118

CZU: 82:37.015.31+82.0:111.852

Şchiopu Constantin
Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол 118-123

CZU: 792.97.027.2(476)+792.97.091.6(476)

Волчёк Александра
Rolul culorii in scenografia filmului de ficţiune 123-126

CZU: 791.221/228.021+791.63.017.4

Bulat Vladimir
Estrada – artă de sinteză. specific şi particularităţi 127-131

CZU: 792.7

Basaev Elena
Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului 131-134

CZU: 37:7

Lucan Ivona
Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori 134-137

CZU: 792.028:37

Nistor (Muşetescu) Iuliana
Техника женского классического танца первой половины ХХ века 138-142

CZU: 792.82-055.2.03

Касиан Татьяна
Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice 143-149

CZU: 378:72(430)

Starţev Ala , Jabinschi Tatiana
Lecţia ca formă de bază in realizarea obiectivelor artistico-plastice in invăţămantul general 150-154

CZU: 37.091.321+37.016:7

Hubenco Teodora
Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor 154-158

CZU: 37.016:7.03:002+002:7.03

Raşchitor Tatiana
Compoziţia – baza procesului de dezvoltare a percepţiei vizuale creative la studenţi 159-163

CZU: 75.012/013+159.937.52

Jabinschi Ion
Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи 163-166

CZU: 745.54(52)

Цзуню Янь
Metodele de cercetare ştiinţifică aplicate in cadrul picturii figurative 166-169

CZU: 75:001.891

Platon Liliana
Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii 170-175

CZU: 76.04(478)+76.02(478)+316.74

Comendant Tatiana
Utilizarea mijloacelor neverbale in procesul predării 175-180

CZU: 37.091.3:159.925.8

Crăciun Claudia
Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova 180-185

CZU: 316.752+37.015.311

Valueva Marina
Проблемы города как культурно-эстетической среды 185-190

CZU: 37.017:111.852(1-21)+37.091.212

Юдина Екатерина
Moda ca fenomen estetic şi formă de comunicare 190-196

CZU: 687.016

Lazăr Ludmila
The importance of independent work of students guided by the professor at university 196-199

CZU: 378.091.322

Popova Elena