Desenul și pictura. Modalități de predare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
664 71
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-11 22:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[74+75]:37.02 (1)
Drawing. Design. Applied arts and crafts (215)
Painting (320)
General questions of didactics and method (878)
SM ISO690:2012
LOZOVANU, Vladimir. Desenul și pictura. Modalități de predare. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), pp. 84-87. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Desenul și pictura. Modalități de predare
CZU: [74+75]:37.02

Pag. 84-87

Lozovanu Vladimir
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2016


Rezumat

In acest articol se urmăreşte reflectarea celor mai importante compartimente in asigurarea calitativă a procesului de studii la disciplinele fundamentale – Desenul şi Pictura – la Facultatea Arte Plastice. Se menţionează rolul respectării curriculumului şi ajustarea noilor metode didactice, fără a neglija importanţa şcolii tradiţionale in artele plastice.

The paper is focused on examining the most important compartments for ensuring qualitatively the process of studying the fundamental subjects Drawing and Painting at the Faculty of Fine Arts. Mention is made about the role of respecting the curriculum and adjusting the new teaching methods without disregarding the importance of the traditional school in plastic arts.

Cuvinte-cheie
desen, pictură, arte plastice, disciplină, Modalitate,

curriculum