IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-10 21:56
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2022  (2 din 2)27    CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole755427871834675057
Volume23305931891
Total77845846410237

Vizualizări   1330Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Проблемы и перспективы изучения национальной музыки 1920 – 1930-х годов 5-12

CZU: 78(478)"1920-1930"

Циркунова Светлана
Organizarea sonoră a lucrării muzicale – o preocupare constantă a compozitorului 12-15

CZU: 781.22:78.071.1

Ciobanu Ghenadie
Об основных аспектах воспитания мышления музыканта-исполнителя 16-19

CZU: 781.1:378.147

Вартанов Сергей
Evoluția conceptului de reflexiune artistică 19-28

CZU: 78.01

Morari Marina
Этнонациональные аспекты технологий обучения в системе музыкального образования Кубани 28-31

CZU: 78.01:37(470)

Стражникова Татьяна
Primii paşi in arta pianistică 31-35

CZU: 373.2:78.072

Reaboşapca Ludmila
Cursurile didactice axate pe folclor muzical in contextul legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 36-39

CZU: [008+398.8]:37.02

Badrajan Svetlana , Munteanu Natalia
Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii 39-42

CZU: 784.4:37.02(478+73)

Bunea Diana
Intre tradiţie şi modernitate 42-46

CZU: [784.4+398.8](=135.1)

Bolboceanu Zinaida
Aspecte artistice de intepretare și tehnica aparatului vocal 46-50

CZU: 784.9

Paulencu Ioan
О некоторых особенностях исполнения камерного вокального репертуара (русские песни, романсы) 50-55

CZU: 784:785.7

Ага Людмила
Trei preludii de O. Negruța: particularități analitice și metodico-didactice in cadrul disciplinei pian auxiliar 55-59

CZU: 781.6:786.2

Rusu-Andronovici Adela
Calităţile profesionale necesare corepetitorului, metodele de lucru cu studenţii 59-62

CZU: 78.02:378.124

Macari Angela
Interpretarea gamelor şi arpegiilor la instrumentele de suflat 63-68

CZU: 78.087.5:788

Cazac Anatolie
Mic indrumar pentru iniţierea in arta vocală 69-73

CZU: 784.9:378(498)

Girlea Mihaela
Каприс 24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ: к проблеме синтеза стилей в цимбальных транскрипциях 73-79

CZU: 78.03:786.2

Теуту Игорь
Viaţa cotidiană ca obiect de cercetare in studiul artelor plastice 80-84

CZU: 73

Rocaciuc Victoria
Desenul și pictura. Modalități de predare 84-87

CZU: [74+75]:37.02

Lozovanu Vladimir
Insușirea tehnicilor și tehnologiilor picturii murale 88-95

CZU: 75.052

Jabinschi Ion , Jabinschi Valeriu
Авангард как важнейшая составляющая искусства современности 96-101

CZU: 7.03

Юдина Екатерина , Плaтика Мария , Негру Николае
Dezvoltarea şi stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ 101-104

CZU: 37.036

Popovici Anatolie
Jocul didactic in cadrul orelor de coregrafie – un aport esenţial la dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor claselor primare 104-107

CZU: 792.8:373.3.02

Popovici Anatolie
Insemnătatea vorbirii scenice in procesul de elaborare a spectacolului de licență 107-111

CZU: 792.028

Mereuţă-Grigoriev Vera