IBN
Close
Hatipova Inna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Vitalii Secikin: in memoriam
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Vitalii Secikin – artist și pedagog
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Concertul №1 pentru corn și orchestră de Richard Strauss în repertoriul studenților-corniști ai AMTAP
Zlotescu Victor , Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile pedagogice ale Liei Oxinoit
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile semantice ale elementelor ritmice şi modal-intonaționale de origine folclorică în creațiile pianistice ale compozitorilor din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional and innovative approaches to the piano sonata in the creation of composers from the Republic of Moldova on the borderline of the 20th-21stt centuries
Hatipova Inna
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение национального пианистического искусства в музыковедение Республики Молдовы
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сoncertul pentru pian și orchestră vivaldiana de B. Dubosarschi (aranjament pentru nai și pian): aspecte compozițional - dramaturgice și interpretative
Ionica Svetlana , Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страницы творческой биографии Михаила Васильевича Сечкина
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Contribuția Liei Oxinoit la dezvoltarea pedagogiei pianistice din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția Liei Oxinoit la dezvoltarea pedagogiei pianistice din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikhail Sechkin: creative portrait
Hatipova Inna
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonate pentru pian în creația compozitorilor din Republica Moldova la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI: particularitățile tratării genului
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-718-5.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditions and innovations in piano sonatas of composers from the Republic of Moldova at the turn of the 20TH and 21ST centuries
Hatipova Inna
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Роль отечественного фортепианного репертуара в обучении молодых пианистов
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Ciclul pentru pian creionări de Vlad Burlea: comentarii interpretative
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente folclorice în limbajul muzical al lucrărilor pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Lucrările pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul didactic al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cinci preludii-tablouri pentru pian de V. Secikin: comentarii interpretative
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul de preludiu în muzica pentru pian a compozitorilor din Republica Moldova
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Culegeri de piese pentru pian ale compozitorilor autohtoni redactate de I. Stolear
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-66. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Жанр колыбельной в молдавской фортепианной музыке(на примере «Колыбельных» Л. Гурова, В. Загорского И З. Ткач)
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианные пьесы о. Негруцы и в. Беляева в концертном и педагогическом репертуаре пианистов Республики Молдова
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Фортепианные произведения Владимира Ротару периода 1990-х годов: исполнительские комментарии
Хатипова Инна
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Piesele pentru pian de Gheorghe Neaga: particularităţi de interpretare
Hatipova Inna
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 22 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27