IBN
Close
Gupalova Elena Vasile
Cuvinte-cheie (92): culegere de note (4), фортепианные миниатюры (3), miniaturi pentru pian (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История создания фортепианного учебного репертуара Республики Молдова: нотные хрестоматии под редакцией Т. Войцеховской и А. Дайлиса (60-70-е годы XX века)
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea repertoriul pianistic autohton în procesul didactic din Republica Moldova
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomaţia muzicală „Pe aripi de cantec“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomatia muzicală „Răsai, soare!“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI (anii 1970–2013)
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a secolului xx (anii '40–'60 )
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Авторские издания сочинений отечественных композиторов, пользующиеся приоритетом в учебной практике Республики Молдова
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отечественные фортепианые сборники, пользующиеся приоритетом в учебной практике Республики Молдова
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Систематизация современного отечественного фортепианного репертуара Республики Молдова: Общая панорама
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Сборники фортепианных прои зведений молдавских авторов под исполнительской редакцией педагогов - пианистов Республики Молдова
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Отечественные фортепианные сборники Республики Молдова: Нотная хрестоматия Pe aripi de cântec под редакцией И.Столяр
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отечественные фортепианные сборники Республики Молдова: Нотная хрестоматия под редакцией И.Столяр
Гупалова Елена
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс формирования отечественного пианистического репертуара в Республике Молдова во второй половине ХХ века (40 – 60-е гг.)
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное исполнительство и педагогика В Бессарабии (до 40-х гг. XX в.)
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Отечественные фортепианные сборники, составленные композиторами и музыковедами Республики Молдова
Гупалова Елена
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 6(16) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27