IBN
Închide
Ciobanu-Suhomlin Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Жанровые интерференции в элегической поэме из вокально-симфонического цикла для баритона с оркестром по прочтении Г. Чобану
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Музыкально-драматургическая и семантическая концепция Элегической поэмы Г. Чобану
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Музыкальная трактовка поэтического источника  в рэп-поэме из вокально-симфонического цикла  для баритона с оркестром Après une Lecture Г. Чобану
Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уникальный памятник музыкального искусства Бессарабии: литургия Св. Иоанна Златоуста Вячеслава Булычева (предварительное описание)
Balaban Larisa , Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

О трактовке поэтического источника в вокально-симфоническом цикле для баритона с оркестром 1près une lecture (по прочтении) Геннадия Чобану
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Литургия св. Иоанна Златоуста — многохорное сочинение Вячеслава Булычева: предварительное описание
Балабан Лариса , Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкально-драматургическая концепция монооперы Атех Г. Чобану и ее корреляция с литературным первоисточником
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Целеустремленность и трудолюбие, помноженные на неутомимую энергию, призвание и артистизм
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Terminologia muzicală a gramaticilor romaneşti de tradiţie bizantină (In baza propediei din colecţia nou-nemţeană , ANRM, f.2119, inv .3, d.34, ff .2-4v)
Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инструментальный ритуал в опере Атех Г. Чобан
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Библейские коннотации в сочинении забытые песнопения Г. Чобану как выражение авторской позиции «традиционного новаторства»
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забытые песнопения: музыкальное приношение дософтею Геннадия Чобану: Композиционное решение
Чобану-Сухомлин Ирина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Prolegomene la metodologia cercetării muzicii religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova
Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Литургии М. Березовского и Д. Христова: сравнительный анализ
Невзорова Валентина , Чобану-Сухомлин Ирина
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Tăcere albă de ghenadie ciobanu şi problema conţinutului nespecial în muzică (1)
Ciobanu-Suhomlin Irina , Mironenco Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16