Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 10:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.1:786.61 (1)
Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă (94)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), pp. 53-60. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры

CZU: 783.1:786.61
Pag. 53-60

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2016


Rezumat

Статья знакомит с историей Органного концерта, выступающего на разных этапах творчества композитора Дмитрия Киценко в различных жанровых формах, в результате чего неоднократно модифицируется основная концепция сочинения и возникает своеобразный сверхцикл, объединяемый интертекстуальными связями. Характеризуя Органный концерт, автор затем более подробно анализирует созданный на его материале Concerto grosso № 2, а также определяет главные особенности как аудиовизуальной версии Концерта, представленного в мультимедийной форме в интернете, с использованием работ А. Дюрера, так и последней, чисто музыкальной, новой редакции Концерта (2014).

Articolul de faţă expune istoria Concertului pentru orgă de Dmitri Chiţenco, prezent la diferite etape ale vieţii compozitorului în diverse forme de gen. În rezultat de mai multe ori se modifică conceptul de bază al lucrării, generând un superciclu integrat prin mai multe conexiuni intertextuale. Caracterizând Concertul pentru orgă, autoarea analizează şi Concerto grosso nr. 2 creat ulterior pe acelaşi material relevând principalele trăsături atât ale versiunii audio-vizuale a Concertului, prezente pe Internet sub formă de operă multimedia, în care se folosesc lucrările lui A. Dürer, precum şi ale ultimei redacţii — pur muzicale — a Concertului (2014).

The article presents the history of the Organ concerto by composer Dmitry Kitsenko — the work which is acting at different stages of his creation in various genre forms. As a result repeatedly is modified the basic concept of this work, generating a kind of supercycle, united by intertextual connections. Characterizing the Organ concerto by Dmitry Kitsenko, the author also examines in more details his Concerto grosso No. 2, based on the same material and also defines the main features of both the audio-visual version of the Concerto, presented in the form of a multimedia opera on the Internet, using the works by A. Dürer, as well as the last purely musical version of the Concerto (2014).

Cuvinte-cheie
Дмитрий Киценко, аудиовизуальная версия,

Органный концерт, концепция сочинения, сверхцикл, интертекстуальные связи, concerto grosso, А. Дюрер