IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-05 23:32
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982818755391693
Volume21222971546
Total7193041726937

Vizualizări   1525Descărcări   162

Conţinutul numărului de revistă

Tratarea ciclului şi formei de sonata in cvartetul de coarde op.83 de E. Elgar

6-11

CZU: 785.74(410)+785.74:781.5.082.2

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana

Principles of organizing social space in music: convergence

12-15

CZU: 78.067

Mozgot Svetlana , Mozgot Valerii

Школа Евгении Ревзо в свете европейской фортепианной культуры

15-21

CZU: 780.8:780.616.433.071.4(478)

Свириденко Наталия

Итальянская опера и ≪Золотая молодежь≫: новые явления в театральной повседневности Одессы 60-х годов ХІХ века

21-27

CZU: 792.54.036(477)+792.54.073(477)

Бацак Константин

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов

27-32

CZU: 780.8:780.616.433(0.052.2)(478)+[780.8:780.616.433]:781.7(478)

Гупалова Елена

Primele forme teatral-muzicale romaneşti

32-37

CZU: 782”19”(498)

Radu-Ţaga Consuela

Тема войны и мира в камерно -вокальных сочинениях О. Негруцы

37-41

CZU: 784.3.087.61.044(478)+784.3:781.62

Никитченко Виктория

Elemente de compoziţie şi dramaturgie in suita pentru cvartet de coarde de Gheorghe Neaga

41-46

CZU: 785.74.083.1(478)+785.74.083.1:781.5

Chiciuc Natalia

Isidor Burdin şi Serghei Lunchevici: legături artistice

46-51

CZU: 780.8:780.614.332.071.2(478)+784.4:781.632

Brînzilă-Coșleț Zinaida

Reflectarea tradiţiilor clasice in sonata moderne pentru acordeon op.2 de Carmelo Pino

52-60

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(73)+[780.8:780.647.2.082.2]:781.5

Calmîş Dumitru

Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac

61-69

CZU: 780.8:780.644.2.082.3(478)+[780.8:780.644.2.082.3]:781.68

Taran Vladimir

Партита № 2 c-moll И.С. Баха в исполнении выдающихся пианистов Г. Гульда, М. Аргерих и Г. Соколова

69-77

CZU: 780.8:780.616.433.083.1(430)+[780.8:780.616.433.083.1]:781.68

Джалилова Наталья

Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică

77-83

CZU: 781.68

Grib Vitalie

Dimensiuni contemporane ale unui instrument tradiţional: naiul

84-87

CZU: 780.641.6+780.8:780.641.6.079.2

Druță Andrei

Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative

87-92

CZU: 784.1.087.684(478)+784.1.087.684:781.68

Mihalaş Mihai

Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană

93-99

CZU: 784.068.071.2

Burlac Fedora

М. Чеботари — исполнительница главной партии в последней опере Р. Штрауса Каприччио

99-104

CZU: 782.1.071.2(478)+782.1:781.68

Пилипецкий Сергей

Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian

105-110

CZU: 792.032:78.087.68+792(478):78.087.68

Ghilaş Ana

Teatrul transcendental al lui Andrei Şerban

110-116

CZU: 792.036(498)+792.075(498)

Catereva Irina

Iluminatul artistic — importantă modalitate de expresie a artei cinematografice

116-121

CZU: 791.621:628.977

Olărescu Dumitru

Păpuşa — protagonist al emisiunilor/show‑urilor televizate

122-128

CZU: 792.97:654.17

Tipa Violeta

Norme ce conduc spre o exprimare clară şi corectă a limbii romane

128-132

CZU: 792.028.3

Scutariu Irina

Rimini protokoll — teatrul care a dizolvat graniţele dintre artă şi viaţă

133-138

CZU: 792.036(430)

Starciuc Mariana

Compoziţia scenografică — parte componentă a operei coregrafice

139-143

CZU: 792.82.02

Bețișor Angela

Lumea acustică — in realitate şi in arta cinematografică

143-148

CZU: 791.636:534

Buruiană Andrei

Vorbirea scenică şi auzul afectiv

148-152

CZU: 792.028.3

Ciobanu Lucia

Nuanţe stilistice africane in spectacolul coregrafic Carmen de Dada Masilo

152-155

CZU: 792.82(6)

Varnacova Eleonora

Bebe teatru — o nouă perspectivă a teatrului de animaţie pentru copii din Moldova

155-158

CZU: 792‑053.4

Lefter Nina

Valenţele artei coregrafice in formarea orientărilor estetice la studenţi

159-164

CZU: 793.3

Dohotaru Maia

Nudul in compoziţiile tematice ale sculptorului Iurie Canaşin

165-169

CZU: 730.041.3+730(478)

Marian Ana

Aportul artistelor plastice la dezvoltarea graficii de șevalet din Basarabia

169-174

CZU: 76(498.7)+76.071.1-055.2(498.7)

Raşchitor Tatiana

Particularitățile picturii in tehnica pastelului in dezvoltarea percepției vizuale la studenți

174-181

CZU: 75.021.34275:159.937.22

Jabinschi Ion

Caracterul picturii figurative moldovenești in prima jumătate a anilor ’60 ai sec. XX

181-187

CZU: 75.036(478)+75.04(478)

Platon Liliana

Modalități artistice de abordare a narațiunii și simbolului in grafica de carte moldovenească din perioada anilor 1970-1980

187-192

CZU: 766:002+75.056

Rocaciuc Victoria

Cultura — toleranță și solidaritate in condițiile globalizării

193-198

CZU: 008:316.4.063.3

Caraman Iurie , Mîndru Valeriu

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

198-206

CZU: 75(478).04+75.01:115.4

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana

Miturile in comunicarea organizațională

206-210

CZU: 06:008+06:316.776

Lazăr Ludmila

Abordări metodologice privind interpretarea datelor

211-215

CZU: 303

Oceretnîi Anastasia

Sistemul electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova

215-221

CZU: 324(478)+329(478)

Mîndru Valeriu , Caraman Iurie

O perspectivă istorică a dezvoltării comunicării

221-225

CZU: 316.77:654

Bondar Nicușor