IBN
Închide
Gupalova Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное наследие Златы Ткач в отечественных фортепианных сборниках Республики Молдова
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Некоторые особенности изучения фортепианных произведений Олега Негруцы в старших классах музыкальной школы
Kuzminova Marina , Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности изучения подвижных миниатюр и лирических пьес для фортепиано в старших классах музыкальных школ
Панфили Татьяна , Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианное наследие Василия Загорского в учебном репертуаре Республики Молдова
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Концерт для фортепиано с оркестром О. Негруцы: стилистические особенности и исполнительские задачи
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные стратегии в управлении системой образования в конце XX века: деятельность учебно-методического кабинета при Министерстве Культуры Республики Молдова
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 14 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История создания фортепианного учебного репертуара Республики Молдова: нотные хрестоматии под редакцией Т. Войцеховской и А. Дайлиса (60-70-е годы XX века)
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea repertoriul pianistic autohton în procesul didactic din Republica Moldova
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pianistic works of composer V. Rotaru in the concert and pedagogical repertoire of the Republic of Moldova
Gupalova Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неопубликованные сочинения для фортепиано О. П. Негруцы: общая характеристика и исполнительские задачи
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений
Гупалова Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX)
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomaţia muzicală „Pe aripi de cantec“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomatia muzicală „Răsai, soare!“ in redacţa Irinei Stolear
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea repertoriului pianistic naţional în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI (anii 1970–2013)
Gupalova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38