IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)88
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6482495074627643
Volume20200861408
Total6682695936035

Vizualizări   1222Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Teoria contrapunctului in tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui Antonin Reicha 6-13

CZU: 781.42(4)(091)

Melnic Victoria
Искусство странствующих музыкантов (к вопросу происхождения профессии пианиста -концертмейстера ) 13-17

CZU: 78.03(09)

Молчанова Татьяна
„Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко 18-26

CZU: 786.2.083.3

Кочарова Галина
Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности 26-31

CZU: 78.03+786.1

Свириденко Наталия
Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов) 31-39

CZU: 785.1:792.54

Бородавкин Сергей
Вклад творческой деятельности Константина Романова в развитие музыкальной культуры Бессарабии (20-е годы хх века) 40-46

CZU: 78.071.1(478)(092)

Циркунова Светлана
Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии 46-57

CZU: 785.6:786.2

Березовиковa Татьяна
Rapsodia pentru clarinet și pian de Claude Debussy in lumina evoluției genului de rapsodie 57-61

CZU: 78.083.5:[786.2+788.6]

Rojnoveanu Angela
Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy 62-65

CZU: 785.72:786.2

Mahovici Iurie , Lapicus Anatolie
Creaţia corală liturgică romanească contemporană 65-68

CZU: 783.2.087.68

Moraru Emilia
Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам) 69-73

CZU: 78.071.1:784.5(478)(092)

Кауля (Янковская) Надежда
Партита для фортепиано В. Сырохватова в аспекте новаций ХХ века 74-80

CZU: 781.4:786.2.083

Белых Маргарита
Взаимодействие аудио и визуального ряда в In Imo Pectore Дмитрия Киценко 80-85

CZU: 78.02+781.4

Кочарова Галина
Из истории исполнения молдавской музыки для детей (на примере сочинений Златы Ткач ) 85-89

CZU: 78.071.1:784.6(478)

Ага Людмила
Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности 90-96

CZU: 781.6:788.51

Гусарова Анастасия
Творческий портрет музыковеда Елены Мироненко 96-98

CZU: 78.072(478)(092)

Музыка Татьяна
Motivul mioritic in creaţia corală şi vocal-simfonică a compozitorilor romani şi basarabeni din a doua jumătate a secolului al XX-lea 99-102

CZU: 784.082/.087.68(498+478)

Moraru Emilia
Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II) 103-107

CZU: 783.2

Barbanoi(Gajim) Hristina
Conținutul tematic și particularitățile textului poetic ale cantecului de leagăn 107-114

CZU: 784.4.083.4+398.831(=135.1)

Tonu Elena
Teatrul spiritual al lui Peter Brook și Jerzy Grotowski 115-119

CZU: 792.01

Catereva Irina
The initial stage of development of the Russian drama theatre in Moldova 120-124

CZU: 792.2(478)(091)

Axionova Nadejda
Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental 124-128

CZU: 792.02

Ciobanu Lucia
Actorul ca energie vizibilă 129-132

CZU: 792.2.028

Catereva Irina
Corelaţia elementelor coloanei sonore 132-137

CZU: 791.43.01

Buruiană Andrei
Portretul in sculptura Romei Antice 138-143

CZU: 730.032(38)

Lozovanu Vladimir
Peisajul in cadrul graficii de Șevalet din Basarabia 143-148

CZU: 76.047(478)

Raşchitor Tatiana
Imaginea artistică in diverse abordări istoriografice şi teoretice 148-151

CZU: 73.011

Rocaciuc Victoria
Cămaşa femeiască cu altiţă – brand Romanesc 152-158

CZU: 391.2(=135.1)(498)

Buzilă Varvara
Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret 159-163

CZU: 37.035-053.6

Comendant Tatiana
Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния 163-167

CZU: 316.346.32-053.6+316.728

Блажко Владимир
Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie 167-171

CZU: 130.2

Aderov Viorica , Galac Lucia
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве 171-177

CZU: 7.011

Юдина Екатерина , Комендант Татьяна

Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii

177-182

CZU: 378:7+316.443

Caraman Iurie