IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 17:20
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)30
  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole728313632615872330
Volume22245201665
Total7503381527823

Vizualizări   1406Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Teoria contrapunctului in tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui Antonin Reicha 6-13

CZU: 781.42(4)(091)

Melnic Victoria
Искусство странствующих музыкантов (к вопросу происхождения профессии пианиста -концертмейстера ) 13-17

CZU: 78.03(09)

Молчанова Татьяна
„Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко18-26

CZU: 786.2.083.3

Кочарова Галина
Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности26-31

CZU: 78.03+786.1

Свириденко Наталия
Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов)31-39

CZU: 785.1:792.54

Бородавкин Сергей
Вклад творческой деятельности Константина Романова в развитие музыкальной культуры Бессарабии (20-е годы хх века)40-46

CZU: 78.071.1(478)(092)

Циркунова Светлана
Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии46-57

CZU: 785.6:786.2

Березовиковa Татьяна
Rapsodia pentru clarinet și pian de Claude Debussy in lumina evoluției genului de rapsodie 57-61

CZU: 78.083.5:[786.2+788.6]

Rojnoveanu Angela
Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy62-65

CZU: 785.72:786.2

Mahovici Iurie , Lapicus Anatolie
Creaţia corală liturgică romanească contemporană65-68

CZU: 783.2.087.68

Moraru Emilia
Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам)69-73

CZU: 78.071.1:784.5(478)(092)

Кауля (Янковская) Надежда
Партита для фортепиано В. Сырохватова в аспекте новаций ХХ века74-80

CZU: 781.4:786.2.083

Белых Маргарита
Взаимодействие аудио и визуального ряда в In Imo Pectore Дмитрия Киценко80-85

CZU: 78.02+781.4

Кочарова Галина
Из истории исполнения молдавской музыки для детей (на примере сочинений Златы Ткач )85-89

CZU: 78.071.1:784.6(478)

Ага Людмила
Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности90-96

CZU: 781.6:788.51

Гусарова Анастасия
Творческий портрет музыковеда Елены Мироненко96-98

CZU: 78.072(478)(092)

Музыка Татьяна
Motivul mioritic in creaţia corală şi vocal-simfonică a compozitorilor romani şi basarabeni din a doua jumătate a secolului al XX-lea99-102

CZU: 784.082/.087.68(498+478)

Moraru Emilia
Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II)103-107

CZU: 783.2

Barbanoi(Gajim) Hristina
Conținutul tematic și particularitățile textului poetic ale cantecului de leagăn107-114

CZU: 784.4.083.4+398.831(=135.1)

Tonu Elena
Teatrul spiritual al lui Peter Brook și Jerzy Grotowski115-119

CZU: 792.01

Catereva Irina
The initial stage of development of the Russian drama theatre in Moldova120-124

CZU: 792.2(478)(091)

Axionova Nadejda
Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental124-128

CZU: 792.02

Ciobanu Lucia
Actorul ca energie vizibilă129-132

CZU: 792.2.028

Catereva Irina
Corelaţia elementelor coloanei sonore132-137

CZU: 791.43.01

Buruiană Andrei
Portretul in sculptura Romei Antice138-143

CZU: 730.032(38)

Lozovanu Vladimir
Peisajul in cadrul graficii de Șevalet din Basarabia143-148

CZU: 76.047(478)

Raşchitor Tatiana
Imaginea artistică in diverse abordări istoriografice şi teoretice148-151

CZU: 73.011

Rocaciuc Victoria
Cămaşa femeiască cu altiţă – brand Romanesc152-158

CZU: 391.2(=135.1)(498)

Buzilă Varvara
Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret159-163

CZU: 37.035-053.6

Comendant Tatiana
Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния163-167

CZU: 316.346.32-053.6+316.728

Блажко Владимир
Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie167-171

CZU: 130.2

Aderov Viorica , Galac Lucia
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве171-177

CZU: 7.011

Юдина Екатерина , Комендант Татьяна

Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii

177-182

CZU: 378:7+316.443

Caraman Iurie