IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 15:35
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)41
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole5301333973224525
Volume1611661826
Total5461450584050

Vizualizări   434Descărcări   67

Conţinutul numărului de revistă

Principiile pedagogice ale lui Serghei Lunchevici

6-11

CZU: 780.8:780.614.332.071.4(478)+780.8:780.614.332:781.68

Brînzilă-Coșleț Zinaida

The influence of interpretative art on the formation of the students` aesthetic views

11-14

CZU: 78.032/.036:37+[780.8:780.649]:781.68+780.8:780.649.071.2(478)

Sviridenko Natalia

Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету

14-19

CZU: 780.8:780.616.433.071.2(478)+780.8:780.616.433.071.4(478)

Гупалова Елена

Музыкальное время в музыкально-теоретических рефлексиях Оливье Мессиана

20-23

CZU: 78.01+781.62

Рынденко Оксана

Optimizarea măiestriei vocaliștilor prin trainingul mintal și pregătirea fizică profesional-aplicativă

23-27

CZU: 784.93

Blăndu Adela

Ethnics adaptation techniques in world music

28-34

CZU: 78.036.9:781.7+784.66.071.2(410)+784.66.071.2(477)

Fedorova Iia

Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga

35-40

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Florea Augustina

Стилевые ориентиры и эстетические особенности фортепианной музыки Тору Такемицу

40-45

CZU: [780.8:780.616.433]:782.6+78.01+8.071.1(510)

Гуминюк Станислав

Particularitățile predării disciplinei dans sportiv la studenții coregrafi

46-49

CZU: 793.3:378.6

Varnacova Eleonora

Importanța disciplinei ritmica în procesul de educare a studenților actori

49-52

CZU: 792.028.3+792.327

Mardari Oleg

A fi Elena sau: „la om (actor) totul trebuie să fie frumos…”

53-61

CZU: 792.026:82-2

Cozaru Nelli

Киномонтаж как система: от теории к реальной практике

61-68

CZU: 778.582

Каминский Андрей

Importanța mișcării scenice în teatrul de animație

68-71

CZU: 793.3+792.97

Mardari Oleg

Realizarea sonoră a filmului de ficţiune în era digitală

71-77

CZU: 791.636:534

Buruiană Andrei

Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea

78-84

CZU: 738.5

Jabinschi Ion, Jabinschi Valeriu

Repere metodologice ale instruirii studenților ceramiști

84-89

CZU: [738.021+738.5]:378.147

Carp Mariana

Cultura dezbaterii și a dialogului în predarea disciplinelor socio-umane

90-94

CZU: 37.02:159.9

Lazăr Ludmila

Jocul didactic – formă eficientă de instruire interactivă

94-97

CZU: 378.147:159.9

Crăciun Claudia

Formarea profesională a studenților pe parcursul practicii de culturalizare

97-100

CZU: [378.147+378.6]:008

Galac Lucia

Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări

101-104

CZU: 378.146:316.346

Crăciun Claudia, Comendant Tatiana

Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА

104-109

CZU: 378.126+378.6

Юдина Екатерина, Комендант Татьяна

Specificul predării / învățării limbii italiene în instituții cu profil muzical

109-113

CZU: 78.078.51:811.131.1

Cazacu Lidia

Музыкотерапия как метод арт-терапии в коррекции эмоциональных состояний

113-119

CZU: 78:159.9

Валуева Марина

Aplicarea viziunii sistemice în metodologia cercetării designului

119-123
Florea Eleonora