IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6322352744452627
Volume19188061362
Total6512540805814

Vizualizări   889Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Антон Рубинштейн и Украина (История одного рояля) 5-9

CZU: 78.07:929

Свириденко Наталия
Portretul de creaţie al pianistei Antonina Stadniţki 9-13

CZU: 786.2:929

Stoianova Vera
Sergei Prokofiev’s piano sonata no. 5 in c major op. 135: a stylistic approach 14-17

CZU: 78.082.2:786.2

Prip Emanuela
Unele considerații asupra evoluției genului de operă in creația compozitorilor din Basarabia 17-22

CZU: 78.071.1:782(478)(091)

Moraru Emilia
Activitatea interpretativă a compozitorului Gheorghe Neaga 22-25

CZU: 78.071(478)(092)

Chiciuc Natalia
Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений 25-31

CZU: 78.071.1:786.2.03

Гупалова Елена
Aspecte stilistice și interpretative ale piesei Skai-skep de Edy Terenyi 31-37

CZU: 78.071.1:786.2.03(498)

Stavrat Constantin
The piano duo A. Lapicus – Iu. Mahovici in the mirror of postmodernism 37-39

CZU: 786.2.087.4

Tcacenco Victoria
Valorificarea sursei folclorice in procesul de cristalizare a muzicii corale românești 40-44

CZU: 78.087.68(478+498)

Moraru Emilia
Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică 45-49

CZU: 398.1(=135.1)(478):78

Bunea Diana
Instruirea percuţioniștilor de jazz in clasa de vibrafon 49-55

CZU: 789.5/.6

Berezovicova Tatiana, Mihailova Zoia
Изучение фортепианных произведений молдавских композиторов в начальных классах на основе хрестоматии для I-IV классов под редакцией Л. Рябошапка и Г. Тесеоглу 55-60

CZU: 781:37

Reaboşapca Ludmila
Unele repere metodologice cu privire la formarea abilităţii motorii necesare pentru citirea la prima vedere la lecţiile de pian 60-67

CZU: 786.2:37.042.2

Roman Ruslana, Rusu-Andronovici Adela
Некоторые методические аспекты вокального дыхания в процессе преподавания дисциплины сольное пение 68-71

CZU: 784.9:37

Ага Людмила
Iniţierea studentului-dirijor in bazele tehnicii dirijorale (primii pași și importanţa lor in formarea tehnicii dirijorale) 72-75

CZU: 78.071.2:784

Guţanu Luminiţa
Философско-эстетическое восприятие формообразования в дизайне одежды 76-81

CZU: 7.013:687.01

Терещенко Мария
Schimbările și modificările tiparului de pantalon pentru ţinute netipice 81-85

CZU: 687.1

Sudacevschi Svetlana
Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar 86-90

CZU: 378.124

Comendant Tatiana
Aplicarea strategiilor didactice interactive in formarea competenţelor profesionale teoretice in invăţământul superior 90-96

CZU: 378.02

Cazac-Scobioala Viorica, Adascalița-Crigan Lucia
Методика преподавания мифологии в высших учебных заведениях художественного профиля 97-100

CZU: 378.147:7.046.1

Юдина Екатерина