IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-01 06:19
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)30
  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole728312789613372330
Volume22244551660
Total7503372447793

Vizualizări   1058Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Антон Рубинштейн и Украина (История одного рояля)5-9

CZU: 78.07:929

Свириденко Наталия
Portretul de creaţie al pianistei Antonina Stadniţki9-13

CZU: 786.2:929

Stoianova Vera
Sergei Prokofiev’s piano sonata no. 5 in c major op. 135: a stylistic approach14-17

CZU: 78.082.2:786.2

Prip Emanuela
Unele considerații asupra evoluției genului de operă in creația compozitorilor din Basarabia17-22

CZU: 78.071.1:782(478)(091)

Moraru Emilia
Activitatea interpretativă a compozitorului Gheorghe Neaga22-25

CZU: 78.071(478)(092)

Chiciuc Natalia
Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений25-31

CZU: 78.071.1:786.2.03

Гупалова Елена
Aspecte stilistice și interpretative ale piesei Skai-skep de Edy Terenyi31-37

CZU: 78.071.1:786.2.03(498)

Stavrat Constantin
The piano duo A. Lapicus – Iu. Mahovici in the mirror of postmodernism37-39

CZU: 786.2.087.4

Tcacenco Victoria
Valorificarea sursei folclorice in procesul de cristalizare a muzicii corale românești40-44

CZU: 78.087.68(478+498)

Moraru Emilia
Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică45-49

CZU: 398.1(=135.1)(478):78

Bunea Diana
Instruirea percuţioniștilor de jazz in clasa de vibrafon49-55

CZU: 789.5/.6

Berezovicova Tatiana , Mihailova Zoia
Изучение фортепианных произведений молдавских композиторов в начальных классах на основе хрестоматии для I-IV классов под редакцией Л. Рябошапка и Г. Тесеоглу55-60

CZU: 781:37

Reaboşapca Ludmila
Unele repere metodologice cu privire la formarea abilităţii motorii necesare pentru citirea la prima vedere la lecţiile de pian60-67

CZU: 786.2:37.042.2

Roman Ruslana , Rusu-Andronovici Adela
Некоторые методические аспекты вокального дыхания в процессе преподавания дисциплины сольное пение68-71

CZU: 784.9:37

Ага Людмила
Iniţierea studentului-dirijor in bazele tehnicii dirijorale (primii pași și importanţa lor in formarea tehnicii dirijorale)72-75

CZU: 78.071.2:784

Guţanu Luminiţa
Философско-эстетическое восприятие формообразования в дизайне одежды76-81

CZU: 7.013:687.01

Терещенко Мария
Schimbările și modificările tiparului de pantalon pentru ţinute netipice81-85

CZU: 687.1

Sudacevschi Svetlana
Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar86-90

CZU: 378.124

Comendant Tatiana
Aplicarea strategiilor didactice interactive in formarea competenţelor profesionale teoretice in invăţământul superior90-96

CZU: 378.02

Cazac-Scobioala Viorica , Adascalița-Crigan Lucia
Методика преподавания мифологии в высших учебных заведениях художественного профиля97-100

CZU: 378.147:7.046.1

Юдина Екатерина