IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-30 11:08
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982878555531693
Volume21226811556
Total7193105367087

Vizualizări   115Descărcări   74

Conţinutul numărului de revistă

Analiza interpretativă: încercare de definiţie

7-13

CZU: 781.68

Melnic Victoria , Andrieş Vladimir

Limbajul improvizaţiei în doină și baladă

14-18

CZU: 781.7(478):781.65

Badrajan Svetlana

Arta corală din Republica Moldova la răscruce de milenii: realităţi și perspective

19-23

CZU: 784.087.68:061.231(478)+784.087.68.071.2(478)

Moraru Emilia

Interpretation aspects of Franz Schubert’s impromptu No. 3, op. 90

24-31

CZU: [780.8:780.616.433.083.625]:781.68

Tcacenco Victoria , Zantout Mira

Искусство Марии Чеботари в вокально-симфонических произведениях венских классиков

31-36

CZU: 782.1.071.2(478)

Пилипецкий Сергей

The modern perspective of teaching musical folklore disciplines in college and university

37-40

CZU: 781.7:372.8

Zaytseva Elena

Clavier music by J.A. Benda from the Razumovskys’ music collection

41-46

CZU: 78.071.1(437.1/.2)+[780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Sviridenko Natalia

„Fenomenul Antifonia” – dimensiuni educaţionale și culturale

46-55

CZU: 784.087.68:061.231(498)

Mercean-Țârc Mirela

Două partituri ascunse de regimul comunist: Cântarea Basarabiei și Moartea eroului de Paul Constantinescu

56-61

CZU: 78.071.1(498)+784.5:781.61+785.11.04:781.61

Hîrlav-Maistorovici Sanda , Hîrlav-Maistorovici Vlad

Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice

61-66

CZU: 781.7:061.62(478)

Slabari Nicolae

Парциальные способности как специфическая структурная основа таланта артиста мюзикла

66-71

CZU: 792.54.028.3

Оганезова-Григоренко Ольга

Romantismul și noua dramaturgie muzicală a duo-ului pianistic în creaţia lui Felix Mendelssohn-Bartholdy

72-77

CZU: [780.8:780.616.433.083.21]:781.61

Enoiu-Pânzariu Andrei

Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru

78-82

CZU: [780.8:780.646.1.083.626]:781.68

Hanganu Dumitru

Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane

82-88

CZU: 781.5+781.61

Ciubuc Lidia

Aspecte ale actului interpretării în cadrul fanfare Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

88-92

CZU: 785.12:781.68

Cazacu Oleg

Aspecte morfologice în lucrarea La sat pentru clarinet și pian de Vasile Ijac

93-101

CZU: [780.8:780.643.1.087.2:780.616.433]:781.6

Roman Iulia , Roman Ciprian-Cătălin

Sonata pentru flaut și pian de Anfisa Fiodorova: particularităţi stilistice și structurale

101-109

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.61

Serbinov Maria

Творческая биография украинской певицы Веры Леонидовны Астафьевой (искусствоведческий аспект)

110-114

CZU: 782.1.071.2(477)

Россихина Марина

Specific inter pretative peculiarities in the romantic style of the cello concerto by Robert Schumann

114-119

CZU: [785.6:780.614.334]:781.68

Pogoretskyi Yurii

Music for pian o by Victoria Poleva in the context of understanding the composer’s style

119-124

CZU: 78.071.1(477)+[780.8:780.616.433]:781.6

Starodub Iryna

К проблеме изучения прототипов классической гитары

124-130

CZU: 780.614.131.03+780.8:780.614.131.071.2

Витюк Александр

Incursiune retrospectivă în istoria formării școlii românești de violoncel: bazele didactice și începuturile creaţiei pentru violoncelul-solist

130-134

CZU: 780.8:780.614.334.036(498)+780.8:780.614.334.071.2(498)+780.8:780.614.334.071.4(498)

Storojenco Ion

Participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la proiectul Compass în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii

135-143

CZU: 378.014.3(478)+374.7.091.313(478)+378.014.24(478:4)

Roman Ruslana , Moraru Emilia

Regele Lear de W. Shakespeare – viziune regizorală și actoricească (la „Eugene Ionesco”)

144-146

CZU: 792.02(478)+792.09:821.111-2(478)

Şchiopu Constantin

Alternativa ca gest estetic

147-151

CZU: 792.036.4(478)+792.9.02(478)

Roşca-Ichim Angelina

Arta coregrafică – între practica artistică și forma de cunoaștere

151-155

CZU: 792.8.01

Mavhima Sandra Elizabeth

Puterea cuvântului rostit. Mijloacele mass-media – factor de formare a opiniei publice

156-160

CZU: 070-051:808.5+808.5+659.4

Mereuţă-Grigoriev Vera

Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creaţie actoricească

160-164

CZU: 792.028.071.4

Giurescu Adina

Masca și teatrul documentar

164-172

CZU: 792.9.02:37+061.28:792(478)

Fusu Mihai

Teatrul în perioada pandemiei: o dublă transformare

172-176

CZU: 792:316.4.063+792:004.77

Roşca Alexandru

Особенности постановки корпуса и ног у студентов на начальном этапе обучения классическому танцу

176-179

CZU: CZU792.8:37

Касиан Татьяна

Arta cinematografică și poezia: interferenţa limbajelor

180-183

CZU: 791.31:82+791(478)

Lucovnicova Olga

În căutarea propriei identităţi – mini-studiu pe text

183-189

CZU: 821.135.1(478).09+159.923.2+316.66

Ichim Ada-Maria

Repere teoretice pentru dezvoltarea la studioși a unei receptări corecte și eficiente a textelor din picturile murale

190-196

CZU: 75.052.01+75.052:159.937

Jabinschi Ion

Învăţământul universitar de artă timișorean – cronologie, dimensiuni cultural-artistice. creativitatea – proces iterativ

197-201

CZU: 7:378(498)

Constantin Daniela

Sustenabilitatea – trendul actual în industria de modă contemporană

201-206

CZU: 687.016

Veste Maia

Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi

207-212

CZU: 730.041.5(478)+730.071.1(478)

Marian Ana

Forma artistică în sculptura lui Oleg Dobrovolschi

213-218

CZU: 730.013+730.071.1(478)

Dobrovolschi Oleg , Hubenco Teodora

Design și arte plastice

218-222

CZU: 75.012/.013+747.012/.013+7.01:111.852

Platon Liliana

Dimensiuni conceptuale ale noţiunii de cultură artistică

222-226

CZU: 316.74:7

Clapatiuc Alexandra

Valenţe semiotice și asociativ-simbolice ale formei în pictură

227-237

CZU: 75.013

Cojocaru Stela

Estetica ecologică și dimensiunile ei

238-243

CZU: 111.852:574

Lazăr Ludmila

Strategia „Cultura 2020”: realizări și provocări

243-248

CZU: CZU008(478)

Reabcinschii Veaceslav

Percepţia actului de justiţie în Republica Moldova în contextul integrării europene

248-255

CZU: 34:327.39(478)

Mîndru Valeriu

Cultura securitară a persoanei prin prisma acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19

256-260

CZU: 327.39(4+478)+323.269.3:369.8(478)+323:616-036.21/.22(478)

Sprincean Serghei

Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

261-266

CZU: 316.74:78+78:338.45(091)

Badicu Iurie , Comendant Tatiana

Perspective inovatoare ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior

267-272

CZU: 378.091.3:004

Creangă (Davidescu) Elena

Impactul pandemiei COVID-19 asupra factorilor de risc suicidar

272-278

CZU: 364.277+159.972:616-036.21/22

Isac Oxana

Precursorii istorici ai teatrului de operă

279-284

CZU: 792.54.03+78.03

Ciobanu Liliana , Comendant Tatiana

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic

284-288

CZU: 37.016:7

Cotoviţcaia Daniela