IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-11 11:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (4 din 2)
  2014  (3 din 2)
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole426676972288421
Volume135561495
Total439732582783
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   517Descărcări   5

Conţinutul numărului de revistă

Cuvînt înainte 9-9
Vladimir Axionov — eminent savant și profesor 10-15
Melnic Victoria
Vladimir Axionov — omul deplin al muzicologiei din Republica Moldova 15-20
Ghilaş Victor
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale 20-24
Comendant Tatiana
Vladimir Axionov — corifeu al muzicologiei moldovenești 25-28
Mironenco Elena
В. В. Аксенов: историческое исследование сущности музыки 28-37
Кочарова Галина
Владимир Аксенов — исследователь стиля музыки молдавских балетов 37-40
Королёва Эльфрида
Vladimir Axionov despre repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga 40-47
Chiciuc Natalia
O lecţie de istoria muzicii universale din cursul lui V. Axionov оn proiecţie diacronică: acum 30 ani 47-51
Badrajan Svetlana
On Wagner and substitute reprises... homage to Vladimir Axionov — a lecturer of the history of western music 51-59
Brover-Lubovsky Bella
Страницы истории национального музыковедения: Лидия Александровна Аксенова 60-65
Березовиковa Татьяна
Из истории художественно-эстетических традиций семьи Аксеновых: Константин Станиславский — Вячеслав Аксенов 66-70
Аксёнова Надежда
Татьяна Войцеховская — первый наставник Владимира Аксенова в искусстве фортепианной игры 70-78
Савина Ирина
Роль музыковеда Н. С. Николаевой и ее школы в профессиональном становлении Владимира Аксенова 78-84
Циркунова Светлана
Concertul instrumental ca obiect al cercetării ştiinţifice 85-93
Andrieş Vladimir
Жанр фортепианного концерта в творчестве композиторов Республики Молдова и его научное осмысление 93-99
Варданян Алена
О тембровых контрастах и некоторых особенностях их воплощения в симфоническом творчестве Павла Ривилиса 99-105
Пысларь Снежана
Perpetuarea chipului maicii domnului în Stabat Mater de V. Ciolac 105-111
Gîrbu Ecaterina
Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie 111-118
Berezovicova Tatiana
Ciclul pentru pian creionări de Vlad Burlea: comentarii interpretative 118-123
Hatipova Inna
Нетрадиционные подходы к анализу музыкального произведения в области профессиональной критики 123-130
Бурдиян Лилия
Самобытность оркестрового стиля оперы-балета Н. Римского-Корсакова Млада 131-139
Бородавкин Сергей
Художественный образ оперного персонажа как объект композиторской интерпретации 140-148
Бендеров Валерий
Comunicarea didascalică în textul dramaturgic 148-154
Ghilaş Ana
Muzicologia ca sistem evolutiv al categoriilor gândirii muzicale (propunere de abordare metodologică-hermeneutică) 155-178
Garaz Oleg
Вспоминая студенческие годы… 179-181
Гукова Нина
Vladimir Axionov: ipostaze ale manifestării profesionale 181-188
Nagacevschi Elena
Despre abilităţile sociale și calităţile organizatorice ale lui Vladimir Axionov 188-189
Starţev Ala
În semn de omagiu profesorului Vladimir Axionov 189-202
Rotaru Parascovia