IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-08 10:43
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44) 20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775503369940177077
Volume24337001904
Total79953706911305

Vizualizări   1588Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Cuvînt înainte 9-9
Vladimir Axionov — eminent savant și profesor 10-15

CZU: 78(478)(092)

Melnic Victoria
Vladimir Axionov — omul deplin al muzicologiei din Republica Moldova 15-20

CZU: 78(478)(092)

Ghilaş Victor
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale 20-24

CZU: 78(478)(092)

Comendant Tatiana
Vladimir Axionov — corifeu al muzicologiei moldovenești 25-28

CZU: 78(478)(092)

Mironenco Elena
В. В. Аксенов: историческое исследование сущности музыки 28-37

CZU: 78(478)(092)

Кочарова Галина
Владимир Аксенов — исследователь стиля музыки молдавских балетов 37-40

CZU: 781.6(478)

Королёва Эльфрида
Vladimir Axionov despre repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga 40-47

CZU: 78.02(478)

Chiciuc Natalia
O lecţie de istoria muzicii universale din cursul lui V. Axionov оn proiecţie diacronică: acum 30 ani 47-51

CZU: 781

Badrajan Svetlana
On Wagner and substitute reprises... homage to Vladimir Axionov — a lecturer of the history of western music 51-59

CZU: 781

Brover-Lubovsky Bella
Страницы истории национального музыковедения: Лидия Александровна Аксенова 60-65

CZU: 78.072(478)(092)

Березовиковa Татьяна
Из истории художественно-эстетических традиций семьи Аксеновых: Константин Станиславский — Вячеслав Аксенов 66-70

CZU: 792(092)

Аксёнова Надежда
Татьяна Войцеховская — первый наставник Владимира Аксенова в искусстве фортепианной игры 70-78

CZU: 37.02:786.2

Гузенко (Савина) Ирина
Роль музыковеда Н. С. Николаевой и ее школы в профессиональном становлении Владимира Аксенова 78-84

CZU: 78.072(470):78.071(470)

Циркунова Светлана
Concertul instrumental ca obiect al cercetării ştiinţifice 85-93

CZU: 785.6/.7(100)(091)

Andrieş Vladimir
Жанр фортепианного концерта в творчестве композиторов Республики Молдова и его научное осмысление 93-99

CZU: 786.2(478)

Варданян Алена
О тембровых контрастах и некоторых особенностях их воплощения в симфоническом творчестве Павла Ривилиса 99-105

CZU: 78.02+785.082

Пысларь Снежана
Perpetuarea chipului maicii domnului în Stabat Mater de V. Ciolac 105-111

CZU: 783.2

Gîrbu Ecaterina
Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie 111-118

CZU: 78.071.1(478)(092)

Berezovicova Tatiana
Ciclul pentru pian creionări de Vlad Burlea: comentarii interpretative 118-123

CZU: [78.071.1+786.2](478)

Hatipova Inna
Нетрадиционные подходы к анализу музыкального произведения в области профессиональной критики 123-130

CZU: 78.072(478)

Бурдиян Лилия
Самобытность оркестрового стиля оперы-балета Н. Римского-Корсакова Млада 131-139

CZU: 782:786.02

Бородавкин Сергей
Художественный образ оперного персонажа как объект композиторской интерпретации 140-148

CZU: 781.6:792.54

Бендеров Валерий
Comunicarea didascalică în textul dramaturgic 148-154

CZU: 792.2

Ghilaş Ana
Muzicologia ca sistem evolutiv al categoriilor gândirii muzicale (propunere de abordare metodologică-hermeneutică) 155-178

CZU: 781.2

Garaz Oleg
Вспоминая студенческие годы… 179-181

CZU: 78(092)

Гукова Нина
Vladimir Axionov: ipostaze ale manifestării profesionale 181-188

CZU: 78.072(478)(092)

Nagacevschi Elena
Despre abilităţile sociale și calităţile organizatorice ale lui Vladimir Axionov 188-189

CZU: 78.072(478)(092)

Starţev Ala
În semn de omagiu profesorului Vladimir Axionov 189-202

CZU: 78.072(478)(092)

Rotaru Parascovia