IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)88
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6482484884608643
Volume20199551403
Total6682684436011

Vizualizări   988Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

О трактовке поэтического источника в вокально-симфоническом цикле для баритона с оркестром 1près une lecture (по прочтении) Геннадия Чобану 8-15

CZU: 784/785:821.135.1-1(478).09

Чобану-Сухомлин Ирина
Indicaţiile programatice în concertul pentru vioară şi orchestră simfonică momente de Ghenadie Ciobanu 15-19

CZU: 787.1+785.11

Ciobanu Ghenadie
Luttuoso Владимира Чолака: неоромантическая концепция траурной музыки 20-26

CZU: 783.29

Кочарова Галина
Некоторые тенденции развития жанра концерта для фортепиано с оркестром в творчестве композиторов Республики Молдова 26-31

CZU: 786.087.3:78.071.1(478)

Варданян Алена
Reactualizarea muzicii catolice în creaţia componistică autohtonă: Laudate Dominum de Vladimir Ciolac 32-36

CZU: 783:282(478)

Gîrbu Ecaterina
Кантата мира А. Стырчи как образец кантатного творчества композитора 36-41

CZU: 782/785.071.1(478)A.Stîrcea

Кузнецова Надежда
Ipostaze ale tratării polifonice în muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga 42-45

CZU: 785.7(478)Gh.Neaga

Chiciuc Natalia
Камерно-вокальное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, жанровые и стилевые особенности 45-50

CZU: [784.3.087.61+786.2.087.4](478)S.Pîslari

Коадэ Татьяна
Особенности тематического материала и фактуры в фантазии для двух фортепиано Брыул М. Амихалакиоае Влада Бурли 50-54

CZU: 786.1.083.3(478)

Мамалыга Марина
13 инвенций для фортепиано И. Маковея: традиционное и новое в организации полифонического цикла 55-61

CZU: 786.1.071.1(478)(092)

Белых Маргарита
Десять музыкальных фантазий для фортепиано Владимира Ротару — современный образец отечественного детского альбома 61-66

CZU: 784.6:786.1(478)

Циркунова Светлана , Коржинская Юлия
Influenţe folclorice în opera Alexandru Lăpuşneanu de Gheorghe Mustea 67-70

CZU: 782:398.8(478)

Guţanu Luminiţa
Концерт для оркестра №2 Георгия Мусти как воплощение музыкального неофольклоризма 70-75

CZU: 785.1.071.1:398.8

Мироненко Елена
Despre un procedeu de interpretare la vioară în muzica tradiţională 76-77

CZU: 787.1:398.8

Mironenko Iaroslav
Două obiceiuri semnificative în viata tinerilor din colectivitatea rurală contemporană — petrecerea la armată şi jocul de hram 78-81

CZU: 784.4:398.8

Badrajan Svetlana
Orchestra Folclor ca factor de conservare, actualizare, valorificare şi diseminare mediatică a muzicii tradiţionale din Republica Moldova 81-87

CZU: 784.4(478)

Chiseliţă Vasile
Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal 88-91

CZU: 784.4(498)(091)

Muraru Aurel
Cultura tradiţională românească — piatră de căpătâi a (re)formării unei naţiuni 91-94

CZU: [008+398](498)

Puiu Ana-Maria
Ce reprezintă patrimoniul imaterial pentru identitatea unei naţii? 94-97

CZU: [008+398](498)

Iuraşcu Viorica
Dancemaking in unexpected places: moldovan music and vertical dance in wyoming 97-100

CZU: 784.4(478)+793.3

Garnett Rodney A. , Wilson Margaret
Particularităţi morfologice ale muzicii de ascultare în repertoriul lăutarilor violonişti din zona de nord a Republicii Moldova 100-105

CZU: 784.4:787.1(478)

Slabari Nicolae
Elogiul fetelor necăsătorite în colindele de la est de Nistru şi Bug 106-110

CZU: 398.332.41(478=135.1)

Calin Ludmila
Болгарские зимние календарные праздники в селе Парканы 111-119

CZU: 398.332.41(497.2=163.2)

Николаева Надежда
Образ кукушки в молдавском песенном фольклоре 120-127

CZU: 398.82(478=135.1)

Сиганова Ольга
Sonata pentru vioară şi pian de Viorel Munteanu în viziunea interpretativă a muzicienilor autohtoni 128-132

CZU: 78.082.2:[786.2+787.1]

Stolearciuc Xenia
Activitatea lui Mihail Berezovschi reflectată în documentele arhivei naţionale din perioada Basarabiei ţariste 132-140

CZU: [78.071.1+783.03](478)(092)

Barbanoi(Gajim) Hristina
Австро-немецкая Lied ХIХ в. в программах камерных концертов Кишинева 1955–2015 гг. (по материалам интервью с Л. Ваверко и С. Коваленко) 140-144

CZU: 785.7(478)"1955-2015"

Туря Елена
К 100-летию Л. Г. Боксана: страницы из жизни 145-150

CZU: 78.071.2(478)(092)

Пилипецкий Сергей
Персонография летописец музыкальной жизни Молдовы: содержание и структура 151-155

CZU: 78.082(478)(092)

Щелчкова Маргаритаа , Балабан Лариса