IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-19 20:25
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6322399764496627
Volume19192341367
Total6512592105863

Vizualizări   1061Descărcări   99

Conţinutul numărului de revistă

Sistemul formelor muzicale in Tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui A. Reicha

6-12

CZU: 781.5+781.6+78.071.1(437.1/.2)

Melnic Victoria

Дмитрий Киценко. две пьесы последних лет для струнного оркестра: поэтика ≪Музыки дня и ночи≫

13-20

CZU: 785.16.04:781.61

Кочарова Галина

К проблеме дихотомии в музыкальном мире человека

21-24

CZU: 78.01:159.9

Мозгот Валерий, Мозгот Светлана

Деятельность итальянских вокальных педагогов в Украине. Три портрета

24-30

CZU: 784.071.4(450)+784.95

Бацак Константин

Изучение восточных культур в образовательной системе музыкальных вузов

30-34

CZU: 78(07)+78.036(479.5:55)

Айвазян Шушан

Orchestra de jazz: evoluția și rolul trompetei

35-40

CZU: 785.161.036.9+780.8:780.646.1.036.9+780.8:780.646.1.071.2

Hăruță Petru

Специфика джазовой импровизации в различных исполнительских ситуациях: концертных, студийных, в условиях jam session

40-44

CZU: 785.161:781.65

Дашевский Вячеслав

Вариации на тему хорала И.С. Баха для фортепиано как образец раннего инструментального творчества С. Пысларь

45-48

CZU: [780.8:780.616.433.083.21]:781.61

Кабаков Дмитрий

Un fulg de soare pentru voce și pian de Laurențiu Gondiu : fuziuni stilistice și de gen

48-53

CZU: 784.3:781.61

Corjan-Colesnic Angela

Композиционные особенности Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано Г. Няги

53-57

CZU: 785.73:781.61

Костикова Наталья

Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960

58-62

CZU: 792.096(478)

Ghilaş Ana, Alexei Ludmila

Spre o estetică a docudramei cinematografice

63-71

CZU: 791.229:929(478)

Olărescu Dumitru

Dialog și dialogism în arta și pedagogia teatrului

71-75

CZU: 792:82-83+792.082

Vasiniuc Tiberius

Tendințele dezvoltării expresivității transcendentale actoricești in teatrul contemporan moldovenesc

76-81

CZU: 792.028.3(478)

Catereva Irina

Pentru cine cercetează cei ce cercetează teatrul?

82-84

CZU: 792:001.89+378.4.091.212

Ciobotari Călin

Radiografierea teatrului politic documentar american din a doua jumătate a secolului XX

84-91

CZU: 792.036(73)

Starciuc Mariana

Tehnica și trăsăturile caracteristice de interpretare ale dansului Passo Doble

92-95

CZU: 793.31(460)+793.38

Varnacova Eleonora

Aspecte teoretice ale filmului-portret din perspectiva filmologiei contemporane

96-100

CZU: 791.229:929+7.041.5

Fotescu Irina

Vorbirea definitorie sau caracterizarea verbală a personajului scenic

101-103

CZU: 792.028.3

Ciobanu Lucia

Probleme sociale in dramaturgia documentară americană din ultimele decenii ale secolului XX

104-108

CZU: 792.036(73)

Starciuc Mariana

Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran

108-111

CZU: 791.229(478)04.061

Usatâi Ion

Funcția și rolul obiectului in formarea compoziției coregrafice

112-115

CZU: 793.3.024:645

Bețișor Angela

Bauhaus: constituire, dezvoltare, impact

116-123

CZU: 72.03(430)+72.03(478)+378:72(430)

Starţev Ala

Paradigme evolutive ale designului contemporan: aspecte conceptuale estetico-filosofice

123-127

CZU: 7.05+7.012

Florea Eleonora

Genul animalier in creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin

128-132

CZU: 730(478)+730.042

Marian Ana

Modelarea cadrului artistic al imaginii figurative prin metafora plastică (anii 1975-1980)

132-137

CZU: 75.03(478)

Platon Liliana

Motivul pastoral in grafica de carte moldovenească (1945–2010)

138-142

CZU: 75.056(478)+76(478)

Rocaciuc Victoria

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică

143-147

CZU: 316.7+316.74:7

Comendant Tatiana

Cultura securitară ca fundament al bunăstării societăţii

148-153

CZU: 316.422.6:351.78+342.7

Sprincean Serghei

Particularităţi lexico-semantice ale limbajului muzical in italiană

153-157

CZU: 811.131.1’373

Cazacu Lidia

Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse

157-162

CZU: 37.013.43+316.772.4+37.091.212.06

Oleksiuk Olga

Arta ca fenomen socio-cultural

162-167

CZU: 316.74:7+7.01+008

Florea Eleonora

Modelul cognitiv Blaga – Popper

167-171

CZU: 14(498)+14(410)

Negru Nicolae

Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană

172-177

CZU: 351.853+343.791+347.211

Comendant Vasile

Reflecţii despre pleonasm şi tautologie

178-186

CZU: 811.135.1’373.612.4:7

Dodon Eugenia

Resurse electronice credibile pentru procesul de studii și cercetare

187-191

CZU: 002:004.738.52+025.4.036

Avasiloaie Rodica