IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-30 14:20
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (4 din 2)138
  2020  (2 din 2)71
  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6982872295523693
Volume21226521556
Total7193098817079

Vizualizări   1778Descărcări   145

Conţinutul numărului de revistă

Проблема композитор и фольклор: стилеконструктивные факторы

8-12

CZU: 781.7

Кочарова Галина

Music in the museum (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)

13-16

CZU: 78.091:069

Sviridenko Natalia

Musical space as a way of reflecting public relations

17-20

CZU: 78.01

Mozgot Svetlana , Mozgot Valerii

Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности

21-28

CZU: 784.087.68(478)

Кочарова Галина

Serghei Beseadanskii – personalitate marcantă in istoria formării şcolii pianistice autohtone

28-33

CZU: 780.8:780.616.432.071.2(478)+780.8:780.616.432.071.4(478)

Mahovici Iurie , Savelieva Tamara

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано

34-40

CZU: 785.7:[780.643.2:780.616.432

Циркунова Светлана , Кабаков Дмитрий

Development trends of the concerto for violin and orchestra in the european music and its evolution in Ukraine

41-47

CZU: 780.614.332.082.4(4+477)

Lapteva Anna

Симфония Legenda buciumului В. Чолака: драматургия цикла и ее влияние на приемы развития quasi-фольклорного тематизма

48-55

CZU: 785.11.04(478)

Belîh Margarita

Bagatela ca gen miniatural instrumental in viziunea compozitorului Pavel Rivilis

55-59

CZU: 780.8:780.616.432.083.628(478)

Andronovici-Rusu Adela , Rojnoveanu Angela

Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti

59-64

CZU: 782.046.2(478)

Radu-Ţaga Consuela

Aspecte ale cercetării fenomenului de interpretare a creațiilor vocale tradiționale in context scenic contemporan: colinda și doina

64-67

CZU: 781.7(478)+784.4:781.68

Bolboceanu Zinaida

Valorificarea tendinţelor (post)avangardiste in Respiraţia florilor de Iulian Gogu

68-76

CZU: 785.75(478)

Barbas Valeria

Capriciul nr. 24 de Niccolo Paganini in viziunea componistică a lui Oleg Negruţa

76-79

CZU: 780.8:[780.643.1.087.2:780.616.432](478)

Muşat Serghei

Tendinţe neoclasiciste in Sonata in C pentru acordeon solo de Ernst-Lothar von Knorr

80-89

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(430)

Calmîş Dumitru

Influenţa limbajului jazzistic asupra cantecului Te salut, Chişinău! de Oleg Negruţa

90-95

CZU: 784.6:781.68+784.6(478)+785.161(478)

Corjan-Colesnic Angela

Архитектонические особенности кантаты Hаши зори С. Лобеля

95-100

CZU: 784.5(478)+784.5:781.6

Кузнецова Надежда

Specificul şi funcţiile actului provocativ

101-105

CZU: 792.9.01

Roşca-Ichim Angelina

Metamorfozele basmului crengian din perspectiva teatrului de păpuşi

105-109

CZU: 792.97(478)

Tipa Violeta

Performance provocativ, teatru provocativ: interacţiune estetică

110-114

CZU: 792.01

Roşca-Ichim Angelina

Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii

115-118

CZU: 37.016:82

Şchiopu Constantin

Mi(n)ority– de la crearea textului dramatic la realizarea spectacolului

118-124

CZU: 792.09(478)

Starciuc Mariana

XIX Международный театральный фестиваль Встречи в России в зеркале критики

125-129

CZU: 792.091.4(470)

Аксёнова Надежда

Interpretarea operelor literare in balet: episoade din experienţa creativă a lui Boris Eifman

130-132

CZU: 792.82:82+792.82(470)

Bețișor Angela

Spectacolul Carmen TV in viziunea lui Radu Poclitaru

133-136

CZU: 792.82

Varnacova Eleonora

Portretul ca parte componentă a compoziţiilor ceramistelor Nelly Sajina şi Luiza Iantzen

137-140

CZU: 730.023.1-033.6.041.5

Marian Ana

Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova

141-148

CZU: 75.052(478)+75.033(478)+75.052.04

Jabinschi Ion

Diversitatea formelor plastice in ceramică

148-152

CZU: 738.027

Carp Mariana

Tehnologia ţesutului tapiseriei moderne in Republica Moldova

153-158

CZU: 745.52(478)

Babin Iuliana

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

159-167

CZU: 316.356.4-054.57(478)+37.015.31:81(478)

Comendant Tatiana , Caraman Iurie

Cultura europeană: o reevaluare a identităţii

167-171

CZU: 008(7)+316.752(7)

Lazăr Ludmila

Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic

172-175

CZU: 159.923.2:338.124.4

Rusu Marinela

Componenta socio-culturologică a securităţii umane in contextul dezvoltării sustenabile a sociumului

176-183

CZU: 316.61:342.72/.73

Sprincean Serghei

Televiziunea naţională – factor esenţial de creare a opiniei publice

183-187

CZU: 654.17:659.4

Popa Eugenia , Galac Lucia

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

188-192

CZU: 784.034:37.016

Савельева Тамара , Березовиковa Татьяна

Naraţiune şi simbol in grafica de carte din RSS moldovenească in perioada anilor 1953-1960

192-197

CZU: 766:002.04:39(498)

Rocaciuc Victoria

Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora

197-201

CZU: 37.015.31:[159.954.4:7]

Roșca-Ceban Daniela , Arbuz-Spatari Olimpiada

Constantin Stere şi o traiectorie literară irepetabilă de la povestirea scripca la romanul in opt volume in preajma revoluţiei

201-208

CZU: 821.135.1-94.09

Colesnic Iurie

Scenele de ansamblu – paradigme ale culturii romaneşti

209-212

CZU: 7.044

Radu-Ţaga Consuela

Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных 

213-217

CZU: 781.2:37.016

Зенкина Надежда

Степени родства тональностей в курсе гармонии: современные аспекты проблемы

217-225

CZU: 781.41

Самбриш Елена

Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)

225-230

CZU: 75.052:37+75:159.937.22

Jabinschi Ion

Problema formei in cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga

230-234

CZU: 785.74:780.614(478)+781.5.087.34

Chiciuc Natalia

Sonata nr. 1 pentru acordeon cu butoane de Nikolai Ceaikin: orfologie, sintaxă şi interpretare

234-243

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(470)

Calmîş Dumitru

Improvizaţia de jazz: scurtă trecere in revistă a ghidurilor teoretico-metodologice de bază

244-248

CZU: 785.161.036.9:781.65

Daşevschii Veaceslav

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la studenţi prin exerciţiul şi jocul teatral in cadrul orelor de arta vorbirii

248-252

CZU: 792.028.3:37

Galac Lucia

Ornamentica in repertoriul tradiţional al lăutarului A. Bidirel în contextul problemelor stilistice şi interpretative in folclorul romanesc din sec. XXI

253-257

CZU: 780.8:780.614.31.071.2(498.6)

Slabari Nicolae , Cotos Mihai

Contribuția meșterului Gr. Covaliu la dezvoltarea artei de construcție a naiului in spațiul romanesc

258-262

CZU: 780.641.5-057.21

Druță Andrei

Specific features of teaching jazz in the system of higher education

262-264

CZU: 785.161:378.147

Daşevschii Veaceslav

Общая характеристика репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари

265-269

CZU: 782.1.071.2(478+430)

Пилипецкий Сергей

Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern

270-274

CZU: 793.322

Varnacova Eleonora

Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice

275-279

CZU: 37.016:7]:793.7

Jabinschi Tatiana

Ghita Strahilevici – promotoarea muzicii moldovenești

280-283

CZU: 780.8:780.616.432.071.2(478)

Stoianova Vera