IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 15:36
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)63
  2018  (2 din 2)64
  2017  (2 din 2)83
  2016  (2 din 2)76
  2015  (4 din 2)108
  2014  (3 din 2)95
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2014.11.24-2017.12.20)
  • C (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole4891101113002484
Volume159388708
Total5041194993710

Vizualizări   660Descărcări   128

Conţinutul numărului de revistă

Проблема композитор и фольклор: стилеконструктивные факторы

8-12

CZU: 781.7

Кочарова Галина

Music in the museum (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)

13-16

CZU: 78.091:069

Sviridenko Natalia

Musical space as a way of reflecting public relations

17-20

CZU: 78.01

Mozgot Svetlana, Mozgot Valerii

Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности

21-28

CZU: 784.087.68(478)

Кочарова Галина

Serghei Beseadanskii – personalitate marcantă in istoria formării şcolii pianistice autohtone

28-33

CZU: 780.8:780.616.432.071.2(478)+780.8:780.616.432.071.4(478)

Mahovici Iurie, Savelieva Tamara

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано

34-40

CZU: 785.7:[780.643.2:780.616.432

Циркунова Светлана, Кабаков Дмитрий

Development trends of the concerto for violin and orchestra in the european music and its evolution in Ukraine

41-47

CZU: 780.614.332.082.4(4+477)

Lapteva Anna

Симфония Legenda buciumului В. Чолака: драматургия цикла и ее влияние на приемы развития quasi-фольклорного тематизма

48-55

CZU: 785.11.04(478)

Belîh Margarita

Bagatela ca gen miniatural instrumental in viziunea compozitorului Pavel Rivilis

55-59

CZU: 780.8:780.616.432.083.628(478)

Andronovici-Rusu Adela, Rojnoveanu Angela

Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti

59-64

CZU: 782.046.2(478)

Radu-Ţaga Consuela

Aspecte ale cercetării fenomenului de interpretare a creațiilor vocale tradiționale in context scenic contemporan: colinda și doina

64-67

CZU: 781.7(478)+784.4:781.68

Bolboceanu Zinaida

Valorificarea tendinţelor (post)avangardiste in Respiraţia florilor de Iulian Gogu

68-76

CZU: 785.75(478)

Barbas Valeria

Capriciul nr. 24 de Niccolo Paganini in viziunea componistică a lui Oleg Negruţa

76-79

CZU: 780.8:[780.643.1.087.2:780.616.432](478)

Muşat Serghei

Tendinţe neoclasiciste in Sonata in C pentru acordeon solo de Ernst-Lothar von Knorr

80-89

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(430)

Calmîş Dumitru

Influenţa limbajului jazzistic asupra cantecului Te salut, Chişinău! de Oleg Negruţa

90-95

CZU: 784.6:781.68+784.6(478)+785.161(478)

Corjan Angela

Архитектонические особенности кантаты Hаши зори С. Лобеля

95-100

CZU: 784.5(478)+784.5:781.6

Кузнецова Надежда

Specificul şi funcţiile actului provocativ

101-105

CZU: 792.9.01

Roşca Angelina

Metamorfozele basmului crengian din perspectiva teatrului de păpuşi

105-109

CZU: 792.97(478)

Tipa Violeta

Performance provocativ, teatru provocativ: interacţiune estetică

110-114

CZU: 792.01

Roşca Angelina

Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii

115-118

CZU: 37.016:82

Şchiopu Constantin

Mi(n)ority– de la crearea textului dramatic la realizarea spectacolului

118-124

CZU: 792.09(478)

Starciuc Mariana

XIX Международный театральный фестиваль Встречи в России в зеркале критики

125-129

CZU: 792.091.4(470)

Аксёнова Надежда

Interpretarea operelor literare in balet: episoade din experienţa creativă a lui Boris Eifman

130-132

CZU: 792.82:82+792.82(470)

Bețișor Angela

Spectacolul Carmen TV in viziunea lui Radu Poclitaru

133-136

CZU: 792.82

Varnacova Eleonora

Portretul ca parte componentă a compoziţiilor ceramistelor Nelly Sajina şi Luiza Iantzen

137-140

CZU: 730.023.1-033.6.041.5

Marian Ana

Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova

141-148

CZU: 75.052(478)+75.033(478)+75.052.04

Jabinschi Ion

Diversitatea formelor plastice in ceramică

148-152

CZU: 738.027

Carp Mariana

Tehnologia ţesutului tapiseriei moderne in Republica Moldova

153-158

CZU: 745.52(478)

Babin Iuliana

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

159-167

CZU: 316.356.4-054.57(478)+37.015.31:81(478)

Comendant Tatiana, Caraman Iurie

Cultura europeană: o reevaluare a identităţii

167-171

CZU: 008(7)+316.752(7)

Lazăr Ludmila

Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic

172-175

CZU: 159.923.2:338.124.4

Rusu Marinela

Componenta socio-culturologică a securităţii umane in contextul dezvoltării sustenabile a sociumului

176-183

CZU: 316.61:342.72/.73

Sprincean Serghei

Televiziunea naţională – factor esenţial de creare a opiniei publice

183-187

CZU: 654.17:659.4

Popa Eugenia, Galac Lucia

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

188-192

CZU: 784.034:37.016

Савельева Тамара, Березовиковa Татьяна

Naraţiune şi simbol in grafica de carte din RSS moldovenească in perioada anilor 1953-1960

192-197

CZU: 766:002.04:39(498)

Rocaciuc Victoria

Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora

197-201

CZU: 37.015.31:[159.954.4:7]

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada

Constantin Stere şi o traiectorie literară irepetabilă de la povestirea scripca la romanul in opt volume in preajma revoluţiei

201-208

CZU: 821.135.1-94.09

Colesnic Iurie

Scenele de ansamblu – paradigme ale culturii romaneşti

209-212

CZU: 7.044

Radu-Ţaga Consuela

Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных 

213-217

CZU: 781.2:37.016

Зенкина Надежда

Степени родства тональностей в курсе гармонии: современные аспекты проблемы

217-225

CZU: 781.41

Самбриш Елена

Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)

225-230

CZU: 75.052:37+75:159.937.22

Jabinschi Ion

Problema formei in cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga

230-234

CZU: 785.74:780.614(478)+781.5.087.34

Chiciuc Natalia

Sonata nr. 1 pentru acordeon cu butoane de Nikolai Ceaikin: orfologie, sintaxă şi interpretare

234-243

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(470)

Calmîş Dumitru

Improvizaţia de jazz: scurtă trecere in revistă a ghidurilor teoretico-metodologice de bază

244-248

CZU: 785.161.036.9:781.65

Daşevschii Veaceslav

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la studenţi prin exerciţiul şi jocul teatral in cadrul orelor de arta vorbirii

248-252

CZU: 792.028.3:37

Galac Lucia

Ornamentica in repertoriul tradiţional al lăutarului A. Bidirel în contextul problemelor stilistice şi interpretative in folclorul romanesc din sec. XXI

253-257

CZU: 780.8:780.614.31.071.2(498.6)

Slabari Nicolae, Cotos Mihai

Contribuția meșterului Gr. Covaliu la dezvoltarea artei de construcție a naiului in spațiul romanesc

258-262

CZU: 780.641.5-057.21

Druță Andrei

Specific features of teaching jazz in the system of higher education

262-264

CZU: 785.161:378.147

Daşevschii Veaceslav

Общая характеристика репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари

265-269

CZU: 782.1.071.2(478+430)

Пилипецкий Сергей

Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern

270-274

CZU: 793.322

Varnacova Eleonora

Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice

275-279

CZU: 37.016:7]:793.7

Jabinschi Tatiana

Ghita Strahilevici – promotoarea muzicii moldovenești

280-283

CZU: 780.8:780.616.432.071.2(478)

Stoianova Vera