IBN
Închide
Bunea Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Abordări moderniste și tehnici inovative în creația de profundis pentru acordeon de Sofia Gubaidulina
Mîrzac Sergiu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Bunea Diana , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative
Tălămbuţă Radu , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda
Druță Andrei , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Migrația muzicală europeană a lăutarilor basarabeni la sfârșitul secolului XX și „muzica lăutărească nouă” în contemporaneitate
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)
Balaban Larisa , Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instruirii muzicale în evoluția artei lăutărești din spațiul basarabean
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecut şi prezent în muzica formaţiei The Other Europeans
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Folclorul în contextul tendinţelor actuale ale vieţii muzicale din Republica Moldova
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Culegerea melodii populare moldoveneşti de carol miculi ca model de tratare a folclorului la începuturile componisticii moldoveneşti
Bunea Diana , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Note de curs la disciplina obiceiuri populare româneşti:obiceiul drăgaica–sânzienele
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note de curs la ritualuri populare. Colindatul cu steaua: geneză si funcţionalitate
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note metodice: transpunerea scenică a unui obicei popular
Bunea Diana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16