IBN
Închide

55Publicaţii

260Descărcări

18056Vizualizări

Rocaciuc Victoria
Cuvinte-cheie (131): grafică (16), carte (14), ilustraţie (14)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Illustrations in poetry in the artist’s book graphics plastic Iurie Braşoveanu
Rocaciuc Victoria
Institute of Cultural Heritage
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustrații la abecedar în creația plasticienilor moldoveni (1945-2015). Observații preliminare asupra genezei și evoluției valorilor estetice
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustraţii la poezii în grafica de carte a artistului plastic Iurie Braşoveanu /
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi în oglinda cercetărilor doctorului habilitat Iulia Bejan-Volc
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul popular în creația plasticienilor moldoveni în perioada anilor ’50 ai secolului XX
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori artistice ale ilustrațiilor din abecedar în creația graficienilor de carte moldoveni (1945– 2020)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Conexiuni asociative în graica de carte a artistului plastic Mihail Brunea
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extravaganța cugetului imaginar în grafica de carte a artistului plastic Mihail Brunea
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabula în grafica de carte moldovenească (1945-2015)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistei plastice Ludmila Cojocari
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Andrieș Bucov
Rocaciuc Victoria12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Oleg Cojocari
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte in creația artistului plastic Stefan Sadovnikov
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narațiune și simbol în abordările plastice ale baladei „Miorița”
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narațiune și simbol în metodologia studierii graficii de carte moldovenești (1945-2010)
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povestea lui Aliman în interpretări grafice
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexii asupra epocii în creația pictoriței Valentina Rusu-Ciobanu
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artiștilor plastici Simion Zamșa și Elena Karacențev
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistului plastic Arii Sveatcenko
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55