IBN
Închide
Iudina Ecaterina
Cuvinte-cheie (100): массовая культура (2), урбанизация (2), изобразительное искусство (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Проблемы города как культурно-эстетической среды
Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Проблемы города как культурно‑эстетической среды
Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)
Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА
Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Filosofia creaţiei lui Nicolae Grigorescu și Vassili Vereșciaghin (în baza evenimentelor anilor 1877-1878)
Starţev Ala, Iudina Ecaterina, Negru Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры
Комендант Татьяна, Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика преподавания мифологии в высших учебных заведениях художественного профиля
Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Авангард как важнейшая составляющая искусства современности
Юдина Екатерина, Плaтика Мария, Негру Николае
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве
Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

O преподавании философии в высшем учебном заведении художественного профиля на современном этапе
Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема конфликта в творчестве В. В. Верещагина
Юдина Екатерина
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественное воспитание — смысловое звено творческого ВУЗА
Юдина Екатерина, Комендант Татьяна
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Esenţa culturii pentru tineret
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14