IBN
Închide
Florea Eleonora
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica
Florea Eleonora1 , Cojocaru Stela2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul – artă, știință și disciplină de studiu
Florea Eleonora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Provocări contemporane în educația artistică
2021. . .
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Aspecte ale corelației sinestezice ale picturii cu litertatura și muzica
Florea Eleonora1 , Cojocaru Stela2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordarea gȃndirii asociative ȋn pictură
Florea Eleonora , Cojocaru Stela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta ca fenomen socio-cultural
Florea Eleonora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gleb Ciaicovschi-Mereșanu – promotor militant al folclorului autentic
Florea Eleonora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme evolutive ale designului contemporan: aspecte conceptuale estetico-filosofice
Florea Eleonora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aplicarea viziunii sistemice în metodologia cercetării designului
Florea Eleonora
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)
Florea Eleonora
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)
Florea Eleonora
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Designul – răspuns la problemele globale ale contemporaneității
Florea Eleonora
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea designului contemporan în ambianța socială: destinația utilitară și mesajul estetic
Florea Eleonora
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 29 August, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12