IBN
Închide
Oceretnîi Anastasia
Cuvinte-cheie (44): cultură (2), working time (1), work life balance (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modalități de flexibilizare a programului de muncă: de la practici internaționale la experiențe naționale
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați
Oceretnîi Anastasia
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flexibilizarea programelor de muncă: între oportunitate și riscuri
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flexible work program – mechanism to reduce the pressure on social protection system
Oceretnîi Anastasia
State University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Abordări metodologice privind interpretarea datelor
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validitatea și fidelitatea măsurării fenomenelor sociale: abordări teoretice
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Impactul condițiilor de trai asupra comportamentului reproductiv al tinerelor
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Implicațiile transcriptului asupra procesului de analiză a datelor calitative
Oceretnîi Anastasia
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea şi relevanţa cercetării participative în investigarea fenomenelor sociale
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Promovarea culturii naţionale prin diasporă
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transcriptul: particularităţi de utilizare în cercetarea socială
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Modele de analiză a datelor calitative
Oceretnîi Anastasia
Necunoscută, Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile măsurării în domeniul social
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Violenţa în mediul şcolar – atitudini şi practici ale elevilor din mun.Chişinău
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Manifestarea tinerilor prin subculturi
Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Impactul transformărilor sociale asupra orientării valorice a tinerilor din Republica Moldova
Cheianu-Andrei Diana, Oceretnîi Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16